Lê Xuân Lưu

Lê Xuân Lưu

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Sức bền vật liệu, Khoa Công trình

Liên hệ

0978969192
luusbvl@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Le Xuan Luu Luong Xuan Binh Do Xuan Quy Effect of Static Wind Loads on Reduction of Damping in a Stay Cable with a Damper. The 1st International Conference on Structural Health Monitoring and Engineering Structures (SHM&ES) (2020)
Lương Xuân Bính Đỗ Xuân Quý Vũ Thị Nga Lê Xuân Lưu Nghiên cứu ổn định dầm trên nền đàn hồi theo mô hình nền đàn hồi một chiều. Hội nghị Cơ học Toàn quốc lần thứ X (2017)
Le Xuan Luu Nguyen Dinh Thao RESEARCH OF ASPHALT PAVEMENT RUTTING ON NATIONAL ROADS IN VIETNAM. ATRANS Symposium (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu ổn định thanh trên nền đàn hồi chịu nén theo mô hình liên kết phi tuyến giữa thanh và nền. T2018-CT-011 (2018)
Một phương pháp gần đúng sử dụng hàm xấp xỉ đa thức tính toán ứng suất biến dạng trong thanh có độ mảnh lớn chịu uốn ngang – uốn dọc đồng thời.. T2018-CT-019 (2018)
Tính toán kết cấu thanh có liên kết dị hướng chịu tác dụng của tải trọng động. T2018-CT-018 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn