Lê Xuân Lưu

Lê Xuân Lưu

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Sức bền vật liệu, Khoa Công trình

Liên hệ

0978969192
luusbvl@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

ANNs, PSO
Cable Vibrations
Camera-based Measurement

Ngoại ngữ

Tiếng Anh: Thành thạo

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Le Xuan Luu Dionysius M. Siringoringo Hiroshi Katsuchi Yozo Fujino Stay cable tension estimation of cable‐stayed bridge under limited information on cable properties using artificial neural networks. Structural Control and Health Monitoring/Wiley (SCIE,Q1) 29(10) e3015 (2022)
Le Thanh Cuong Trong Nghia Nguyen Le Gia Lam Le Xuan Luu Meriem Seguini Samir Khatir Modified Method for prefabricated vertical drain consolidation analysis. Journal of materials and engineering structures (ESCI) 8(1) 5-19 (2021)
Le Xuan Luu Nguyen Trong Nghia A Solution of Plane Stress Problem Subjected to Horizontal Shear Force by Using Polynomial Airy Stress Function. Journal of materials and engineering structures (ESCI) 8(1) 21-30 (2021)
Le Xuan Luu Hiroshi Katsuchi Hitoshi Yamada Effect of Rotational Restraint at Damper Location on Damping of a Taut Cable with a Viscous Damper. Journal of Bridge Engineering/ASCE (SCIE,Q1) 25(2) 04019139 (2020)
Le Xuan Luu Hiroshi Katsuchi Hitoshi Yamada Damping of Cable with HDR Damper Accounting for Restraint Boundary Conditions. Journal of Bridge Engineering/ASCE (SCIE,Q1) 25(12) 04020105 (2020)

Bài báo quốc tế khác

Le Xuan Luu H. Katsuchi Ehsan Zarbaf Estimation of Cable Tension with Unknown Parameters Using Artificial Neural Networks. Lecture Notes in Civil Engineering 148 77–88 (2021)
Le Xuan Luu H. Katsuchi Luong Xuan Binh Do Xuan Quy Effect of Static Wind Loads on Reduction of Damping in a Stay Cable with a Damper. Lecture Notes in Civil Engineering 148 89–101 (2021)
Le Xuan Luu H. Katsuchi H. Yamada Asymptotic formulas for vibration-based cable tension identification accounting for uncertain boundary conditions. Bridge Maintenance, Safety, Management, Life-Cycle Sustainability and Innovations 3008-3015 (2021)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Lương Xuân Bính Lê Xuân Lưu Hà Văn Quân Soukha yakoshi Tính toán ổn định trượt sâu mố cầu trên móng nông khi có xét đến ảnh hưởng của nước ngầm. Tạp chí Cầu Đường Việt Nam 5-2023 (2023)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Le Xuan Luu Green and sustainable solution for slope stability by soil nail combine with vetiver grass. VANJ CONFERENCE 2022 DIVERSITY FOR AN INCLUSIVE SOCIETY (2022)
Le Xuan Luu Hiroshi Katsuchi Hitoshi Yamada Luong Xuan Binh Reduction of Damping in Stay Cable with a Viscous Damper Due to Rotational Restraint between Damper and Cable. 2nd International Symposium on Dynamics and Aerodynamics of Cables 49-56 (2021)
Le Xuan Luu Hiroshi Katsuchi Estimation of Cable Tension based on Shape Function of Cable and Energy Approach. 26th Japanese Society of Steel Construction (JSSC) 26 432-439 (2018)
Le Xuan Luu Nguyen Dinh Thao RESEARCH OF ASPHALT PAVEMENT RUTTING ON NATIONAL ROADS IN VIETNAM. ATRANS Symposium (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu ổn định thanh trên nền đàn hồi chịu nén theo mô hình liên kết phi tuyến giữa thanh và nền. T2018-CT-011 (2018)
Một phương pháp gần đúng sử dụng hàm xấp xỉ đa thức tính toán ứng suất biến dạng trong thanh có độ mảnh lớn chịu uốn ngang – uốn dọc đồng thời.. T2018-CT-019 (2018)
Tính toán kết cấu thanh có liên kết dị hướng chịu tác dụng của tải trọng động. T2018-CT-018 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn