Phạm Thị Thu Hằng

Phạm Thị Thu Hằng

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kinh tế vận tải và du lịch, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

phamthuhang144@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Phạm Thị Thu Hằng Nghiên cứu hiệu suất khai thác cảng container Việt Nam thông qua một số chỉ tiêu đánh gía . Tạp chí Công thương 6/2022 (2022)
Phạm Thị Thu Hằng Vũ Thị Hường Hà Nội khai thác xe điện 4 bánh phục vụ du lịch . Du lịch Việt Nam 9 (2020)
Nguyễn Thị Hải Hà Phạm Thị Thu Hằng THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN VẬN TẢI CONTAINER BẰNG ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA TẠI KHU VỰC PHÍA BẮC. Tạp chí Công thương 5/2019 (2019)
Nguyễn Thúy Ngà Phạm Thị Thu Hằng Đề xuất một số giải pháp phát triển tuyến du lịch sông Hồng. Tạp chí Công thương Số 5+6 (2018)
Nguyễn Thúy Ngà Phạm Thị Thu Hằng Đề xuất các phương án phát triển cho vận tải hàng hóa tại Thành phố Hà Nội. Tạp trí Công thương - Vietnam trade and industry review Số 4 + 5 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Phạm Thị Thu Hằng Áp dụng hệ thống vé điện tử cho VTHKCC bằng xe buýt tại Việt Nam. Phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng an toàn, thân thiện, bền vững ở đô thị Việt Nam (2019)
Thạch Minh Quân Phạm Thị Thu Hằng Xây dựng mô hình đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ vận tải của taxi công nghệ. Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực vận tải hành khách bằng ôtô ở Việt Nam (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu các giải pháp phát triển vận tải thủy nội địa phục vụ du lịch khu vực sông Hồng, Hà Nội. T2021-KT-004 (2021)
Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng ô tô trên tuyến Việt Nam – Trung Quốc nhằm thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam. T2019-KT-004 (2019-2020)
Nghiên cứu giải pháp phát triển phương tiện xe điện 4 bánh phục vụ cho khách du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội.. T2020-KT-011 (2020)
Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của hoạt động vận tải đến chất lượng dịch vụ du lịch. T2018-KT-015 (2018)
Nghiên cứu giải pháp tích hợp các phương thức vận tải hành khách công cộng ở thành phố Hà Nội.. T2018-KT-010 (2018)
Nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước về thương mại điện tử trong kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô ở Việt Nam. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn