Thái Thị Kim Chi

Thái Thị Kim Chi

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Công trình giao thông thành phố và Công trình thủy, Khoa Công trình

Liên hệ

0988115110
thaikimchi.vn@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:
Tiếng Nga:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Thai Thi Kim Chi Numerical Simulation of Viscous Effects of Oil on the Capacity of Oil Booms. E3S Web of Conferences 140, 06014 (2019)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Thái Thị Kim Chi Nghiên cứu đánh giá rủi ro do lũ bùn đá đến công trình cầu. Tạp chí Cầu đường Việt Nam 6/2021 (2021)
Lê Đức Anh Đào Duy Lâm Thái Thị Kim Chi Xây dựng mô hình đánh giá rủi ro kỹ thuật công trình cầu trên đường cao tố. 01-02/2022 (2021)
Thái Thị Kim Chi Nghiên cứu ảnh hưởng quá trình phong hóa đến diễn biến khối dầu tràn. Tạp chí Cầu đường Việt Nam 12/2019 (2019)
Thái Thị Kim Chi Nghiên cứu mô phỏng số diễn biến khối dầu tràn có xét tính bất định của thông số đầu vào. Tạp chí Giao thông Vận tải 12/2019 (2019)
Thái Thị Kim Chi Đề xuất công thức tính toán hệ số lưu lượng của đệp mềm di động. Tạp chí Giao thông vận tải 9/2017 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Thai Thi Kim Chi Селевые процессы на севере Вьетнама. XIII Межд. науч.-практ. конф. Технологии очистки воды «ТЕХНОВОД-2021» (2021)
Thai Thi Kim Chi Временный ход агрегатных состояний разлитой нефти из скважины Батьхо, Вьетнам. Технологии очистки воды «ТЕХНОВОД-2019» (2019)
Thai Thi Kim Chi Прогнозирование осадков на основе нелинейной авторегрессионной нейронной сети. ТЕХНОВОД-2018 (2018)
Thai Thi Kim Chi Bridge Safety Under Extreme Hydrological Conditions. 11 th ATRANS Annual Conference: Young Researcher’s Forum (AYRF) 2018 (2018)
Thai Thi Kim Chi Application of nonlinear autoregressive neural network in monthly water discharge prediction for Vu Gia - Thu Bon basin, Vietnam. International Conference on Sustainability in Civil Engineering (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát tình trạng kỹ thuật trực tuyến cho kết cấu giàn khoan biển cố định ở Việt Nam sử dụng thuật toán biến đổi Hilbert Huang. . 07/2020/KHTNKTCN/NCUD (2021-2024)
Luồng đường thủy nội địa-Yêu cầu thiết kế công trình chỉnh trị. TC2242 (2022-2023)
Nghiên cứu tác động của kênh Tắt và cụm công trình thủy Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải đến sự thay đổi trường dòng chảy và diễn biến địa hình vùng ven biển tỉnh Trà Vinh. CT 2022.01.GHA.03 (2022-2023)
Nghiên cứu đánh giá định lượng rủi ro thiên tai đối với hệ thống đường bộ tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long có xét đến tác động của các hiện tượng khí hậu cực đoan. T2021-CT-008TĐ (2021-2022)
Biên soạn mục từ Quyển 15 chuyên ngành Giao thông, vận tải thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam năm 2020. BKTT VN (2020-2021)
Dự báo rủi ro công trình cầu bằng mô hình AI ứng dụng cho cầu trên đường cao tốc. T2021-CT-025 (2021)
Biên soạn mục từ Quyển 15 chuyên ngành Giao thông, vận tải thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam năm 2019. BKTT VN (2019-2020)
Nghiên cứu sự lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường sông, biển dưới tác động của quá trình thủy động lực trong điều kiện thực tế tại Việt Nam. T2019-CT-053 (2019-2020)
NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH GIÁ VÒNG ĐỜI TRONG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC BẢO TRÌ PHÙ HỢP CHO KẾT CẤU BẾN CẢNG DẠNG BỆ CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP. DT194052 (2019)
Nghiên cứu ứng dụng kết cấu bệ cọc lai ghép trọng lực cho công trình bến cảng nước sâu ở Việt nam. DT174049 (2017-2018)
Nghiên cứu ứng dụng kết cấu bến phao nổi trụ neo thích ứng với điều kiện ở Việt Nam. T2018-CT-020 (2018)
Đê chắn sóng - Tiêu chuẩn thiết kế. TC1806 (2016-2017)
Nghiên cứu thực nghiệm tương tác giữa sóng với đê bán nguyệt và đề xuất giải pháp phù hợp để bảo vệ cảng và bờ biển. DT163051 (2016-2017)
Nghiên cứu tính toán ổn định và biến dạng của đê mềm ứng dụng trong công trình biển và lấn biển tại Việt Nam. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn