Vũ Thị Minh Phương

Vũ Thị Minh Phương

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Anh văn, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

mphuongvu@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Vũ Thị Minh Phương KỸ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH B1 CỦA SINH VIÊN - VẤN ĐỀ, NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP. Hội thảo về Giảng dạy và Nghiên cứu Khoa học cơ bản năm 2022 (2022)
Vũ Thị Minh Phương Nghiên cứu sử dụng phương pháp chữa lỗi trực tiếp và gián tiếp nhằm nâng cao tính chính xác trong bài viết tiếng Anh B1 của sinh viên trường Đại học GTVT. Hội thảo về giảng dạy nghiên cứu khoa học cơ bản 2020 (2020)
Vũ Thị Minh Phương NHẬN THỨC CỦA GIÁO VIÊN VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHỮA LỖI SAI BÀI VIẾT TIẾNG ANH B1– NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI. HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI LẦN THỨ XXII (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Thị Thu Hương Bùi Thúy Hồng Vũ Thị Minh Phương Tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông. ĐHGTVT 3 (2019)
Nguyễn Thị Thu Hương Bùi Thúy Hồng Vũ Thị Minh Phương TACN Kỹ thuật thông tin - Truyền thông (EICI). Trường Đại học Giao thông vận tải 3 (2017)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn