Đỗ Thị Phương Thúy

Đỗ Thị Phương Thúy

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Anh văn, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

pthuydo@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Đỗ Thị Phương Thúy KHÁM PHÁ VỀ ĐỘNG LỰC NÓI TRONG LỚP HỌC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản năm 2022 (2022)
Đỗ Thị Phương Thúy KHẢO SÁT VIỆC SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐÀM THOẠI CÓ HƯỚNG DẪN TRONG CÁC GIỜ HỌC KỸ NĂNG NÓI CỦA SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ A1 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI. Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn