Ngô Thị Thúy Hằng

Ngô Thị Thúy Hằng

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Anh văn, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

hangav69@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Đinh Như Lê Ngô Thị Thúy Hằng Sự cần thiết và một số hướng dẫn lựa chọn từ điển nhằm hỗ trợ hiệu quả việc tự học tiếng Anh cho sinh viên trường đại học Giao thông Vận tải. Tạp chí Giáo dục ISSN 2354-0753 (2021)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Ngô Thị Thúy Hằng Những thuận lợi và khó khăn khi triển khai dạy và học tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản năm 2022 (2022)
Ngô Thị Thúy Hằng Ảnh hưởng của tiếng Việt đối với quá trình thụ đắc tiếng Anh. Hội thảo nghiên cứu và giảng dạy Khoa học cơ bản năm 2020 (2020)
Ngô Thị Thúy Hằng Tiếng Anh chuyên ngành từ góc độ người dạy và người học. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản 2018 (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Ngô Thị Thúy Hằng Lê Văn Tùng Hoàng Quốc Khánh Nguyễn Thị Mơ English for construction engineering. Đại Học Giao Thông vận tải 3 (2019)
Ngô Thị Thúy Hằng Hoàng Quốc Khánh Lê Văn Tùng English for Construction Engineering – 3 credits Tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng – 3 tín chỉ. 3 (2017)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn