Thái Minh Quân

Thái Minh Quân

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Vật liệu xây dựng, Khoa Kỹ thuật xây dựng

Liên hệ

01649647338
minhquan.thai@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp: Thành thạo

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Thi Tuyet Trinh Nguyen Van Bac Thai Minh Quan Flexural Strength of Partially Concrete-Filled Steel Tubes Subjected to Lateral Loads by Experimental Testing and Finite Element Modelling. Buildings 13,216 (2023)
Nguyen Sy Tuan Thai Minh Quan Vu Minh Ngoc Semi-Analytical Results for the Linear Nonaging Viscoelastic Contact Behaviors. International Journal of Applied Mechanics (2023) 2350079 (2023)
Nguyen Sy Tuan Vu Minh Ngoc Thai Minh Quan An Adaptive Homogenization Scheme for Modeling the Effective Elastic Properties of Early Age Concrete. Journal of Advanced Concrete Technology Vol. 21 (2023)
Ho Si Lanh Nguyen Thanh Sang Riya Catherine George Thai Minh Quan Dang Quoc Viet Applicability of concrete containing the binary and ternary system of binder materials under natural marine environment. JOURNAL OF APPLIED SCIENCE AND ENGINEERING Vol. 25, No 5 (2022)
Thai Minh Quan Mai Phu Son Nguyen Thanh Sang Nguyen Sy Tuan Analytical solutions for the effective viscoelastic properties of composite materials with different shapes of inclusions. Theoretical and Applied Mechanics volume 48, issue 1 (2021)
Nguyen Sy Tuan Nguyen Trung Kien Thai Minh Quan Vu Minh Ngoc Tran Le Anh Dung Nguyen Thoi Trung Poroelastic response of a functionally graded hollow cylinder under an asymmetric loading condition. Archive of Applied Mechanics Online first (2021)
Ho Si Lanh Nguyen Thanh Sang Thai Minh Quan Nguyen Huu May Performances of eco-fine-grained concrete containing saline sand as partial fine aggregate replacement. JOURNAL OF APPLIED SCIENCE AND ENGINEERING 24 (2021)
Nguyen Thanh Sang Thai Minh Quan Ho Sy Lanh Properties of fine-grained concrete containing fly ash and bottom ash. Magazine of Civil Engineering 107(7) (2021)
Nguyen Sy Tuan Jad Wakim Minh-Ngoc Vu The-Duong Nguyen Quy-Dong To Thoi-Trung Nguyen Thai Minh Quan A robust homogenization method for ageing and non-ageing viscoelastic behavior of early age and hardened cement pastes. Construction and Building Materials 264 (2020)

Bài báo quốc tế khác

A. Cantare Thai Minh Quan L. Silva G. Dusserre F. Schmidt BEM computation of 3D Stokes flow including moving front.. International Journal of Material Forming (2016)
Vu Minh Ngoc Thai Minh Quan To Quy Dong Sy-Tuan Nguyen A homogenization approach for effective viscoelastic properties of porous media. Mechanics of Materials Volume 100 (2016)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Thái Minh Quân Lê Thu Trang Nguyễn Thanh Sang Hoàng Tiên Niên Phạm Đình Huy Hoàng Nghiên cứu chế tạo bê tông cốt liệu tái chế sử dụng cốt sợi xơ dừa làm mặt đường. Tạp chí Khoa học giao thông vận tải Tập 74, số 3 (2023)
Thái Minh Quân Nguyễn Thanh Sang Lê Thu Trang Lê Trung Hiếu Nghiên cứu xỉ thép và cát nhiễm mặn chế tạo gạch bê tông tự chèn làm mặt đường lát và sân cảng. Tạp chí GTVT 6 (2022)
Thái Minh Quân Nguyễn Thanh Sang Lê Thu Trang NCS. Hoàng Tiến Văn Một nghiên cứu thực nghiệm bê tông hàm lượng tro bay cao có cường độ cao làm mặt đường ôtô ở việt nam. Giao thông vận tải 3/2021 (2021)
Thái Minh Quân Nguyễn Thanh Sang NCS.Vũ Hoàng Giang Nguyễn Ngọc Nghĩa NGHIÊN CỨU BÊ TÔNG XI MĂNG LÀM KẾT CẤU MÓNG MẶT ĐƯỜNG SỬ DỤNG CÁT ĐỎ BÌNH THUẬN VÀ TRO BAY VĨNH TÂN. Cầu Đường 4/2021 (2021)
Nguyễn Thanh Sang Thái Minh Quân Lê Thu Trang NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM BÊ TÔNG HẠT NHỎ SỬ DỤNG CÁT NHIỄM MẶN LÀM MẶT ĐƯỜNG ÔTÔ Ở VIỆT NAM. Giao thông vận tải 8.2021 (2021)
Thái Minh Quân Nguyễn Tuấn Anh Tính toán từ biến của vật liệu gốc xi măng trong giai đoạn tuổi sớm bằng phương pháp mô phỏng đa cấp độ. Giao thông vận tải 12.2021 (2021)
Nguyễn Thị Tuyết Trinh Đào Duy Lâm Thái Minh Quân MÔ PHỎNG ỨNG XỬ CHỊU UỐN THUẦN TÚY CỦA KẾT CẤU ỐNG THÉP NHỒI BÊ TÔNG. Giao thông vận tải 1+2/2020 (2020)
Nguyễn Đăng Hanh Thái Minh Quân Nguyễn Thanh Sang Trần Việt Hùng Đào Phúc Lâm Nghiên cứu sử dụng phụ phẩm trong quá trình nghiền đá xây dựng để chế tạo bê tông rỗng có khả năng thoát nước. Tạp chí Giao thông Vận tải Vol. 7, tr. 20-33, 2020 (2020)
Nguyễn Thanh Sang Thái Minh Quân Nguyễn Tấn Khoa NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BÊ TÔNG CÁT CÓ SỨC KHÁNG ION CLO CAO TRONG MÔI TRƯỜNG BIỂN. Tạp chí Khoa học GTVT 68 (2019)
Thái Minh Quân Nguyễn Thanh Sang Nguyễn Tấn Khoa MÔ PHỎNG ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN TỪ BIẾN CỦA BÊ TÔNG. TẠP CHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI số 12/2018 (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Thanh Sang Thai Minh Quan Mechanical properties of fine-grained concrete using fine-red sand and fly ash for road construction: A case study in Vietnam. International Conference on Rehabilitation and Maintenace in Civil Engineering, 5th ICRMCE (2021)
Thai Minh Quan Tran Anh Tuan A homogenization approach for effective viscoelastic behavior of concrete materials taking account on the effect of inclusion geometry. The third International Conference on Sustainability in Civil Engineering (2020)
Nguyễn Sỹ Tuân Thái Minh Quân Ảnh hưởng của hình dạng lỗ rỗng lên tính chất đàn nhớt của vật liệu bê tông. HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC Cơ học Vật rắn lần thứ XIV (2018)
NCS Nguyễn Tấn Khoa Nguyễn Thanh Sang Thái Minh Quân NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TRO BAY ĐẾN CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG HẠT MỊN SỬ DỤNG CÁT ĐỤN. HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÁN BỘ TRẺ LẦN THỨ XIV – 2017 VIỆN KHCN XÂY DỰNG (2017)
Nguyễn Công Sơn Thái Minh Quân Mô phỏng biến dạng từ biến của bê tông bằng phần mềm abaqus. HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÁN BỘ TRẺ LẦN THỨ XIV – 2017 VIỆN KHCN XÂY DỰNG (2017)
Thái Minh Quân Trần Anh Tuấn Mô phỏng dòng chảy trong quá trình chế tạo vật liệu composite bằng Phương pháp phần tử biên. HỘI NGHỊ CƠ HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ X (2017)
Thái Minh Quân Nguyễn Sỹ Tuân Mai Phú Sơn A viscoelastic model for creep of cementitious materials. HỘI NGHI CƠ HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ X (2017)
Nguyen Viet Thanh Nguyen Thanh Sang Thai Minh Quan APPLICATION OF TAGUCHI METHOD FOR OPTIMIZATION OF FLEXURAL AND COMPRESSIVE STRENGTH OF SAND CONCRETE. The 7th International Conference of Asian Concrete Federation “SUSTAINABLE CONCRETE FOR NOW AND THE FUTURE” (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng xử đàn hồi và nhớt có xét đến tính không đồng nhất và nứt của bê tông, ứng dụng trong công tác dự báo biến dạng dài lâu của kết cấu công trình cầu.. B2023-GHA-10 (2023-2024)
Xây dựng khung tham chiếu hệ thống tín chỉ của trường Đại học GTVT và hướng tích hợp với ECTS (Hệ thống tích lũy và chuyển đổi tín chỉ châu Âu) trong công tác trao đổi sinh viên. T2022-HTPT-001 (2022)
Tính toán từ biến của bê tông trong giai đoạn tuổi sớm bằng phương pháp mô phỏng đa cấp độ. T2021-KDN-003 (2021)
Nghiên cứu chế tạo bê tông rỗng cốt liệu nhỏ. T2019-KDN-001 (2019-2020)
Nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm cát nhân tạo từ các mỏ đá lộ thiên làm nguyên vật liệu thay thế cát tự nhiên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.. 28/ĐTKHVP-2019 (2019)
Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến từ biến của bê tông xi măng bằng phương pháp mô phỏng đa tỷ lệ. T2018-KDN-003 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn