Lê Văn Học

Lê Văn Học

Chuyên viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Đầu máy toa xe, Khoa Cơ khí

Liên hệ

levanhoc@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Kiều Công Thành Lê Văn Học Đánh giá trạng thái ứng suất biến dạng khung giá chuyển hướng lò xo không khí đang sử dụng trên toa xe khách của Đường sắt Việt Nam. Hội nghị Khoa học lần thứ XXII - Trường ĐH GTVT tháng 11/2020 (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Lê Văn Học Nguyễn Trung Hiếu Hướng dẫn thiết kế môn học Kết cấu tính toán đoàn tàu metro. Nhà xuất bản GTVT 1 (2022)
Lê Văn Học Kiều Công Thành Kết cấu và tính toán đoàn tầu Metro. NXB Giao thông Vận tải 3 (2020)
Lê Văn Học Vũ Thị Hoài Thu Mai Văn Thắm Toa xe chuyên dùng. Xưởng in trường đại học Giao thông vận tải 2 (2020)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn