Nguyễn Đăng Hanh

Nguyễn Đăng Hanh

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Sức bền vật liệu, Khoa Công trình

Liên hệ

0985768246
hanhnd@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Dao Phuc Lam Nguyen Mai Lan Nguyen Dang Hanh Phan Van Tien AndryRazakamanantsoa Le Ngoc Hung Evaluation of physicochemical and hydromechanical properties of MSWI bottom ash for road construction. Waste Management 80 (2018)

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Dang Hanh Le Ngoc Hung Geotechnical study of Municipal Solid Waste Incinerator Bottom Ash: Valorization in Civil Engineering. International Journal of Civil Engineering and Technology 10 (2019)
Baraud Fabienne Nguyen Dang Hanh Leleyter Lydia Sebaibi Nassim Boutouil Mohamed Durability of pervious concrete using crushed seashells. Construction and Building Materials 135 (2017)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Đăng Hanh Tái chế phụ phẩm công nghiệp của perlite trong vữa xi măng . Xây dựng và Đô thị 83.2022 (2022)
Nguyễn Đăng Hanh Thái Minh Quân Nguyễn Thanh Sang Trần Việt Hùng Đào Phúc Lâm Nghiên cứu sử dụng phụ phẩm trong quá trình nghiền đá xây dựng để chế tạo bê tông rỗng có khả năng thoát nước. Tạp chí Giao thông Vận tải Vol. 7, tr. 20-33, 2020 (2020)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Dang Hanh VALORISATION DES SEDIMENTS EN TP MARITIME : REALISATION DE LA PHASE II DE SEDIMATERIAUX TP MARITIMES. XVème Journées Nationales Génie Côtier - Genie Civil 2018 (2018)
Nguyen Dang Hanh Quantifying impacts of permeable pavement systems – Modelling and field study of porous concrete pavers. 9th International conference Novatech (2016)
Nguyen Dang Hanh A Simple Review of Using Coconut Fiber as Reinforcement in Composite. The 8th International Conference of Asian Concrete Federation

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Biên soạn mục từ Quyển 15 chuyên ngành Giao thông, vận tải thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam năm 2020. BKTT VN (2020-2021)
Nghiên cứu tính chất cơ học của xỉ tro đốt từ chất thải rắn đô thị làm vật liệu xây dựng công trình giao thông. B2020 - GHA - 05 (2020-2021)
Nghiên cứu chế tạo bê tông rỗng cốt liệu nhỏ. T2019-KDN-001 (2019-2020)
Nghiên cứu kết cấu móng cọc ống thép liền trụ thi công nhanh cho công trình cầu trong đô thị ở Việt Nam. DT194047 (2019)
Đổi mới giáo dục đại học Đông Nam Á - Pursea. ()

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn