Phạm Hằng Nga

Phạm Hằng Nga

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Anh văn, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

0904906693
phamhangnga7787@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Phạm Hằng Nga Học tiếng Anh trực tuyến đồng bộ và không đồng bộ trên nền tảng Microsoft teams và Microsoft forms. Ngôn ngữ & Đời sống ISSN 0868-3409 (2022)
Phạm Hằng Nga Phân tích lỗi giao thoa và lỗi tự đích ngữ trong bài viết luận tiếng Anh của sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải. Ngôn ngữ & Đời sống 2(308)-2021 (2021)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn