Trần Thị Thu Hà

Trần Thị Thu Hà

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kỹ thuật nhiệt, Khoa Cơ khí

Liên hệ

Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

2020
Thạc sĩ Đại học Bách Khoa Hà Nội
Kỹ thuật Nhiệt

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Phạm Văn Khá Trần Thị Thu Hà THERMODYNAMIC ANALYSIS OF A WASTE HEAT RECOVERY LIBR/H2O SINGLE EFFECT ABSORPTION CHILLER SYSTEM IN TEXTILE IN VIETNAM. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải 74.1 (2023)
Phạm Văn Khá Trần Thị Thu Hà NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN CHI PHÍ BIÊN GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH CỦA HỆ THỐNG MÁY LẠNH. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải Tập 73, Số 05 (06/2022) (2022)
Nguyễn Mạnh Hùng Trần Văn Bẩy Trần Thị Thu Hà Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ số hấp thụ đến phân bố nhiệt độ lớp bê tông nhựa asphalt trên mặt cầu bê tông xi măng dạng dầm hộp bằng phương pháp giải tích. Tạp chí Khoa học GTVT 60 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Tran Thi Thu Ha Energy consumption of residential air conditioner using bin method for the case of the Vietnamese climatic conditions. ICSERA 2019 (2019)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu hiệu quả tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính cho hệ thống nhiệt lạnh tại các nhà máy dệt may ở Việt Nam khi sử dụng máy lạnh hấp thụ. T2022-CK-010 (2022)
Nghiên cứu thực nghiệm quá trình sấy quả bơ bằng bơm nhiệt kết hợp với sóng siêu âm. T2022-CK-009 (2022)
Nghiên cứu đánh giá mức độ tiết kiệm năng lượng của phương án sử dụng máy lạnh hấp thụ so với phương án sử dụng máy lạnh nén hơi trong điều hòa không khí. T2019-CK-011 (2019-2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn