Vũ Ngọc Phượng

Vũ Ngọc Phượng

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Trắc địa, Khoa Công trình

Liên hệ

0985989201
vuphuong.dc54@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Vũ Ngọc Phượng Cao Phương Thảo Nghiên cứu kỹ thuật sử dụng hình ảnh UAV phục vụ cho xây dựng lớp thông tin trượt lở đất . Tạp Chí Cầu Đường Số 5- 2022 (2022)
Vũ Ngọc Phượng Một số vấn đề và giải pháp khi tích hợp dữ liệu viễn thám và dữ liệu GIS. Tài nguyên và môi trường số 8 (358) (2021)
Vũ Ngọc Phượng Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mã nguồn mở xây dựng WebGis để quản lý và chia sẻ thông tin cơ sở hạ tầng giao thông. Tạp chí Cầu Đường số 6 (2020)
Vũ Ngọc Phượng Nghiên cứu đánh giá loại hình sử dụng đất nông nghiệp bằng phương pháp AHP kết hợp GIS tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Tài Nguyên và Môi Trường số 5 (307) (2019)
Vũ Ngọc Phượng Ứng dụng công nghệ GIS trong đánh giá thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất Tập 58 - Kỳ 6 (2017)
Lê Khánh Giang Trần Quang Học Lê Quang Vũ Ngọc Phượng Thiết kế mô hình quản lý cơ sở dữ liệu hạ tầng giao thông đường bộ trên một số tuyến đường chính tại quận Đống Đa, TP Hà Nội. Tài nguyên và môi trường Số 24 (268) (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Phạm Thị Thanh Thuỷ Vũ Ngọc Phượng Lê Thị Thu Hà Vũ Ngọc Phan Ứng dụng phần mềm Lupa trong đánh giá tính hợp lý về vị trí không gian đất ở tại đô thị trên địa bàn huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Kỷ yếu hội thảo quốc gia: "Giải pháp kết nối và chia sẻ hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đào tạo, quản lý lĩnh vực tài nguyên môi trường" (2021)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu tối ưu thời gian điều khiển giao thông tại các nút giao thông bằng phương pháp tối ưu đa mục tiêu (GA, PSO) kết hợp mô hình mô phỏng giao thông cho dòng xe hỗn hợp. T2022-CT-004TĐ (2022-2023)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn