Bùi Việt Hương

Bùi Việt Hương

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Đại số và XSTK, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

huongbv@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh: Khá

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bui Viet Huong Dinh Nho Hao Nguyen Thi Ngoc Oanh Phan Xuan Thanh Determination of a term in the right-hand side of parabolic equations.. Journal of Computation and Applied Mathermatics (SCI) 29, 38-43 (2017)
Bui Viet Huong Nguyen Thi Ngoc Oanh Determination of a time-dependent term in the right-hand side of linear parabolic equations. ACTA Math Vietnam (SCOPUS) 41, 2, 313-335 (2016)
Bui Viet Huong Dinh Nho Hao Phan Xuan Thanh D. Lesnic Identification of nonlinear heat transfer laws from boundary observations. Applicable Analysic (SCIE) 94, 9, 1784-1799 (2015)
Bui Viet Huong Ha Huy Bang Behavior of the sequence of norms of primitives of a function in Lorentz spaces. Vietnam journal of Mathematics (SCOPUS) 38, 4, 425 - 433 (2010)
Mai Viet Thuan Duong Thi Hong Nguyen Huu Sau Nguyen Thi Thanh Huyen Bui Viet Huong Delay‑Dependent and Order‑Dependent H∞Control for Fractional‑Order Neural Networks with Time‑Varying Delay. Differential Equations and Dynamical Systems 29 825–839

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Bùi Việt Hương XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN PHỤ THUỘC THỜI GIAN TRONG VẾ PHẢI PHƯƠNG TRÌNH PARABOLIC TUYẾN TÍNH VỚI ĐIỀU KIỆN BIÊN ROBIN TỪ QUAN SÁT TRÊN BIÊN. TNU Journal of Science and Technology 227, 2 178 - 185 (2022)
Bùi Việt Hương Phương pháp lồi lôgarit và ứng dụng trong bài toán Cauchy cho phương trình truyền nhiệt ngược thời gian. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên ISSN 1859-2171 159 -163 (2018)
Bùi Việt Hương Ha Huy Bảng On the limits of norms of primitives of a function in Lorentz spaces. TNU Journal of Science and Technology 54,6 113-117 (2009)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Mạnh Hùng Bùi Việt Hương Bài tập xác suất thống kê tập 2. Giao thông vận tải 2 (2020)
Bùi Việt Hương Xác định quy luật biên phi tuyến và xác định nguồn trong các quá trình truyền nhiệt. Đại học Thái Nguyên 3 (2019)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Phương pháp sai phân hữu hạn giải bài toán ngược xác định nguồn cho phương trình parabolic với quan sát biên. T2021-CB-007 (2021)
Xác định biên trong bài toán dạng parabolic. ÐH2014 -07 (2014-2015)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn