Nguyễn Hải Hà

Nguyễn Hải Hà

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Toán Giải Tích, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Dang Van Hieu Simeon Reich Pham Ky Anh Nguyen Hai Ha A new proximal-like algorithm for solving split variational inclusion problems. Numerical Algorithms 89 (2022)
Dang Van Hieu Pham Kinh Quy Nguyen Hai Ha Yeol Je Cho An effective iterative projection method for variational inequalities in Hilbert spaces. Soft Computing 26 (2022)
Dang Van Hieu Pham Ky Anh Nguyen Hai Ha Regularization Proximal Method for Monotone Variational Inclusions. Networks and Spatial Economics 21 (2021)

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn