Phạm Thu Giang

Phạm Thu Giang

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Cơ sở kinh tế và quản lý, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

0915862929
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Phạm Thu Giang Hoàn thiện quy định quyền tư pháp của Toà án nhân dân theo Hiến pháp năm 2013. Tạp chí Dân chủ và Pháp luật Số 6 (363) tháng 6 - 2022 (2022)
Phạm Thu Giang Những điểm mới của Luật xử lý vi phạm hành chính về các biện pháp xử lý hành chính. Tạp chí Luật sư Việt Nam Số 4 Tháng 4-2021 (2021)
Phạm Thu Giang Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Tạp chí Dân chủ và Pháp luật Số tháng 3 (336) năm 2020 (2020)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn