Vũ Quang Huy

Vũ Quang Huy

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Quản lý dự án, Khoa Quản lý xây dựng

Liên hệ

Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Vũ Quang Huy Nguyễn Hoàng Tùng Xác định nhu cầu xây dựng cầu dân sinh sau khi triển khai thực hiện chương trình LRAMP tại các tỉnh vùng sâu vùng xa: Nghiên cứu điển hình tại tỉnh Cao Bằng. Tạp chí Giao Thông Vận Tải ISSN 2354-0818 (2021)
Vũ Quang Huy Nguyễn Hoàng Tùng A vision-based excavator productivity analysis in Vietnam. Transport and Communications Science Journal Vol. 72, Issue 4 (2021)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Vũ Quang Huy Những điểm mới trong thông tư 10/2019/TT-BXD Ngày 26/12/2019 ban hành định mức xây dựng. Những điểm mới, khó khăn, vướng mắc khi triển khai Nghị định 68 và giải pháp tháo gỡ (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn