Đinh Hữu Tài

Đinh Hữu Tài

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kết cấu xây dựng, Khoa Kỹ thuật xây dựng

Liên hệ

0326296215
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Ngo Dang Quang Nguyen Huy Cuong Nguyen Duy Tien Dinh Huu Tai Mai Dinh Loc Effectiveness of carbon textile reinforced concrete in shear strengthening short-span corroded reinforced concrete beams. Case Studies in Construction Materials Volume 16, June 2022, e00932 (2022)

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Huy Cường Đinh Hữu Tài Nghiên cứu thực nghiệm xác định ứng xử chịu cắt của dầm bê tông có cốt thép đai bị ăn mòn được tăng cường bằng bê tông cốt lưới dệt . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải Tập 73, Số 2 (02/2022) (2022)
Ngô Đăng Quang Nguyễn Huy Cường Mai Đình Lộc Đinh Hữu Tài Quan trắc sự biến thiên nhiệt độ và mô phỏng ảnh hưởng của chúng đến sự phân bố ứng suất trong một số cầu dầm hộp bê tông cốt thép ở giai đoạn khai thác. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải Số 73.3 (2022)
Nguyễn Huy Cường Đinh Hữu Tài Nguyễn Công Hậu Nghiên cứu thực nghiệm xác định sức kháng cắt còn lại của dầm bê tông cốt thép nhịp ngắn đã bị ăn mòn cốt đai. Khoa học và công nghệ Việt Nam Tạp 64, Số 3, tháng 3 năm 2022 (2022)
Phạm Thị Thanh Thủy Nguyễn Huy Cường Ngô Đăng Quang Đinh Hữu Tài Nghiên cứu thực nghiệm và mô phỏng xác định ứng xử chịu lực của tấm tường rỗng bằng bê tông cốt lưới dệt. Tạp chí Giao thông vận tải Số tháng 4/2021 (2021)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Phạm Thị Thanh Thủy Nguyễn Huy Cường Ngô Đăng Quang Đinh Hữu Tài Nghiên cứu thực nghiệm xác định ứng xử chịu lực của tấm tường rỗng bằng bê tông cốt lưới dệt. Hội nghị khoa học công nghệ lần thứ XXII (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu phát triển kết cấu lai dạng tấm phẳng bằng bê tông cốt lưới dệt và bê tông cốt thép ứng dụng trong công trình cầu đường bộ.. T2022-XD-001TĐ (2022-2023)
NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ TRONG DẦM CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP CÓ MẶT CẮT DẠNG HỘP TRÊN ĐƯỜNG Ô TÔ. DT214005 (2021-2022)
Nghiên cứu thực nghiệm xác định cường độ chịu kéo của lưới sợi dệt trong bê tông ở khu vực chịu ứng suất phức tạp ứng dụng trong tính toán tăng cường khả năng chịu lực của kết cấu cầu bê tông. T2021-XD-010TĐ (2021-2022)
Nghiên cứu ứng dụng bê tông cốt lưới dệt các bon để gia cường khả năng chịu lực và bảo vệ chống ăn mòn cho kết cấu bê tông cốt thép ở vùng ven biển. CT2020.04.GHA.05 (2020-2021)
Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm xác định ứng xử chịu uốn và chịu cắt của dầm hộp bê tông cốt lưới dệt sợi các bon. T2020-XD-006 (2020-2021)
Nghiên cứu xây dựng quy trình ứng dụng công nghệ mô hình thông tin công trình (BIM) hỗ trợ công tác nghiệm thu hạng mục công trình xây dựng.. T2020-XD-001 (2020-2021)
Nghiên cứu thực nghiệm xác định hiệu quả tăng cường bằng bê tông cốt lưới dệt cho dầm bê tông cốt thép đã bị ăn mòn chịu tải trọng lặp ứng dụng trong công trình cầu. (2019-2020)
Nghiên cứu đề xuất cấu tạo và đánh giá đặc điểm làm việc khi chịu uốn và chịu cắt của tấm tường rỗng bằng bê tông cốt lưới dệt. T2020-XD-007 (2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn