Phạm Xuân Hiển

Phạm Xuân Hiển

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Cơ điện tử, Khoa Cơ khí

Liên hệ

xuanhiendk2@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Hoang Quoc Tuan Bui Trung Thanh Le Anh Vu Pham Xuan Hien Artificial Intelligence-Based Breast Nodule Segmentation Using Multi-Scale Images and Convolutional Network. KSII TRANSACTIONS ON INTERNET AND INFORMATION SYSTEMS 17 (2023)
Do Anh Tuan Pham Xuan Hien Phan Thi Tuoi Electron Collision Cross Sections for the TRIES Molecule and Electron Transport Coefficients in TRIES-Ar and TRIES-O2 Mixtures. Journal of the Korean Physical Society Volume 73 (2018)

Bài báo quốc tế khác

Phan Thi Tuoi Do Anh Tuan Tang Cam Nhung Pham Xuan Hien Studying Effect of Adding Buffer Gases to TRIES Gas on the Electron Transport Coefficients. Lecture Notes in Networks and Systems 104 (2019)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Phạm Xuân Hiển Nâng cao độ chính xác trong phép đo nhiệt độ sử dụng thuật toán nội suy Akima. Khoa học và Công nghệ 31 (2021)
Đỗ Anh Tuấn Phạm Xuân Hiển Các hệ số chuyển động electron và giới hạn cường độ điện trường trong hỗn hợp khí C2F4-N2. Tạp chí KH&CN Năng lượng 23 (2020)
Hoàng Quốc Tuân Phạm Xuân Hiển Nguyễn Công Thuật NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY TỰ ĐỘNG PHÂN LOẠI LÒ XO THEO CHIỀU DÀI. Khoa học và công nghệ 22 (2019)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Pham Xuan Hien Analysis of Insulation Characteristics of C2F6-N2 Mixtures. Advances in Engineering Research and Application. ICERA 2022. Lecture Notes in Networks and Systems (2022)
Pham Xuan Hien Studying Electron Transport Coefficients in C2H4-SiH4 Mixtures Using Bolsig+ Program. Lecture Notes in Networks and Systems (2020)
Phạm Xuân Hiển Hoàng Quốc Tuân Hệ thống bãi đỗ xe thông minh sử dụng PLC. Hội nghị khoa học giảng viên khoa cơ khí và doanh nghiệp (2019)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nâng cao độ chính xác của phép đo nhiệt độ sử dụng thuật toán nội suy Akima. T2020-CK-003 (2020-2021)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn