Lê Hùng Lân

Lê Hùng Lân

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Điều khiển học, Khoa Điện - Điện tử

Liên hệ

Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Van Hai Nguyen Van Tiem Vo Thanh Ha Le Hung Lan Pantograph Catenary Contact Force Regulation Based on Modified Takagi-Sugeno Fuzzy Models. ENGINEERING TECHNOLOGY & APPLIED SCIENCE RESEARCH Vol. 13, No. 1, 2023, (2023)
Le Thi Thuy Nga Le Hung Lan Nguyen Van Binh Stabilizing the Flexible Convergence of Swarm Robot by Fuzzy Attraction and Repulsion. Journal of Control Engineering and Applied Informatics Vol.24, No.4, 2022 (2022)

Bài báo quốc tế khác

Phi Van Lam Le Hung Lan Tran Thi Lan Proposal of a Gain-scheduling method to control the two-wheeled robot for walking assistance. Science journal of transportation 12 (2022)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Lê Hùng Lân Nguyễn Văn Tiềm Phương pháp điều khiển hệ thống cung cấp điện cho tàu điện sử dụng mô hình Takagi-Sugeno mờ cải tiến. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải Tập 74, Số 3 (2023)
Cồ Như Văn Lê Hùng Lân Trần Ngọc Tú Lê Hoàng Nam Nghiên cứu đề xuất giải pháp IoT linh hoạt với mạng truyền thông vô tuyến và cảm biến đo lường, điều khiển. Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam (2023)
Lê Hùng Lân Nguyễn Văn Tiềm Nguyễn Văn Hải Phân tích và tổng hợp hệ thống điều khiển bền vững sử dụng bộ điều khiển PI cho cần tiếp điện của tàu điện. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải Tập 73, Số 9 (2022)
Lê Hùng Lân Nguyễn Văn Tiềm Nguyễn Ngọc Khoát Nguyễn Duy Trung Intelligent ANN-Based Load-Frequency control strategies for an interconnected hydro power system. Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự 65 (2020)
Lê Hùng Lân Nguyễn Văn Tiềm Nguyễn Ngọc Khoát Nguyễn Duy Trung Study on application of ANN-Based MPC controllers for load-Frequency control of an interconnected hydropower plant. Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự 65 (2020)
Đào Thị Mai Phương Nguyễn Văn Tiềm Lê Hùng Lân Hoàng Thị Thu Hương Nguyễn Ngọc Khoát Nguyễn Duy Trung Tổng quan về điều khiển tốc độ tuabin trong hệ thống thủy điện liên kết vùng để ổn định tần số lưới. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Tập 56, số 2 (2020)
Nguyễn Duy Trung Nguyễn Ngọc Khoát Hoàng Thị Thu Hương Đào Thị Mai Phương Lê Hùng Lân Nguyễn Văn Tiềm Nghiên cứu và xây dựng mô hình toán học cho hệ thống thủy điện liên kết vùng trong bài toán ổn định tốc độ tuabin. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Tập 56 - Số 3 (2020)
Nguyễn Duy Trung Hoàng Thị Thu Hương Lê Hùng Lân Nguyễn Văn Tiềm So sánh phân tích các bộ điều khiển thông minh cho điều khiển tốc độ tua bin thủy điện. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Tập 56 - Số 5 (2020)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Lê Hùng Lân Nguyễn Văn Tiềm Phân tích tính bền vững của hệ thống điều khiển tương tác cần lấy điện – dây điện trong cung cấp điện đường sắt. Hội nghị - Triển lãm quốc tế lần thứ 6 về Điều khiển và Tự động hóa VCCA 2021 (2022)
Nguyễn Văn Tiềm Lê Hùng Lân Trần Ngọc Tú Phương pháp điều khiển chuyển động vị trí hệ servo điện-thủy lực. Hội thảo khoa học "Công nghệ mới & Ứng dụng trong lĩnh vực Điện - Điện tử - Tự động hóa" (2022)
Nguyễn Văn Tiềm Lê Hùng Lân THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ CHO HỆ SERVO ĐIỆN - THỦY LỰC SỬ DỤNG LOGIC MỜ. HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA 2021, GIẢI PHÁP KHOA HỌC, KỸ THUẬT VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI HƯỚNG ĐẾN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (2021)
Le Hung Lan Phi Van Lam Nguyen Van Hai An Approach to The Analysis and Design Of Fuzzy Control System. 2020 3rd International Conference on Robotics, Control and Automation Engineering, RCAE 2020 (2020)
Nguyễn Văn Tiềm Lê Hùng Lân Trần Ngọc Tú Cồ Như Văn Điều khiển phi tuyến nhiệt độ lò sấy sử dụng mô hình mờ Takagi-Sugeno. Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ XXII, Trường Đại học Giao thông vận tải (2020)
Le Hung Lan Nguyen Van Tiem Co Nhu Van Absolute Stability for a Class of Takagi-Sugeno Fuzzy Control Systems. 2020 the 3rd International Conference on Robotics, Control and Automation Engineering (2020)
Nguyễn Văn Hải Lê Hùng Lân Cồ Như Văn Trần Ngọc Tú NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG TƯỚI CÂY THÔNG MINH DỰA TRÊN NỀN TẢNG IOT . Hội nghị KHCN lần thứ XXII - Trường ĐH GTVT (2020)
Cồ Như Văn Lê Hùng Lân Nguyễn Thanh Hải Nguyễn Văn Tiềm Lê Hoàng Nam XÂY DỰNG GIẢI PHÁP VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐÈN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG THÔNG MINH CHO THÀNH PHỐ PHỦ LÝ, HÀ NAM . Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII (2020)
Lê Hùng Lân Cồ Như Văn Phan Hòa Bình Lê Hồng Minh NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG PHÒNG VỆ ĐOÀN TÀU PHÙ HỢP VỚI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM. Hội nghị – Triển lãm quốc tế về Điều khiển và Tự động hóa với tên tiếng (2019)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Xây dựng hệ thống tưới cây tự động và chiếu sáng công cộng dựa trên nền tảng Internet Vạn Vật (IoT) kết hợp sử dụng năng lượng mặt trời phục vụ phát triển mô hình xã nông thôn mới thông minh tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.. ST2019IoT (2019-2021)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn