Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Tự động hóa Thiết kế cầu đường, Khoa Công trình

Liên hệ

0374284528
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Hoàng Thùy Linh Nguyễn Thị Hồng Hạnh Phan Thị Thu Hiền Nguyễn Hoàng Tùng Accessibility to public transport from the perspective of the aged people in developing countries: a case study in Hanoi, Vietnam. TẠP CHÍ KHOA HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI 73.4 (2022)
Lê Đắc Hiền Nguyễn Thị Hồng Hạnh Công nghệ Metaverse ứng dụng trong xây dựng công trình. Người Xây Dựng 367&368 (2022)
Phan Thị Thu Hiền Phạm Hoàng Kiên Nguyễn Thị Hồng Hạnh Đo đạc chỉ số độ gồ ghề Quốc tế IRI bằng thiết bị STAMPER. Người Xây Dựng 367 & 368 (2022)
Hoàng Thùy Linh Nguyễn Thị Hồng Hạnh Phan Thị Thu Hiền Nghiên cứu đặc điểm hoạt động đi lại sử dụng dữ liệu GPS. Người Xây Dựng 355 & 356 (2021)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu các yếu tố tác động tới khả năng tiếp cận hệ thống giao thông công cộng của người cao tuổi ở thành phố Hà Nội. T2021-CT-010 (2021)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn