Nguyễn Minh Hoàng Sơn

Nguyễn Minh Hoàng Sơn

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Đại số và XSTK, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

09643838488
son.nguyen@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Đặng Thị Mai Vũ Thị Hương Nguyễn Minh Hoàng Sơn Nguyễn Đức Long Trần Văn Long Khôi phục ma trận bằng tổng các ma trận có hạng 1. Hội thảo về Giảng dạy và nghiên cứu KHCB năm 2022 (2022)
Vũ Thị Hương Nguyễn Minh Hoàng Sơn Đặng Thị Mai Trần Văn Long Nguyễn Đức Long Ước lượng ma trận hiệp phương sai bằng phương pháp co phi tuyến. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản năm 2022 (2022)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn