Nguyễn Đức Bình

Nguyễn Đức Bình

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kết cấu, Khoa Công trình

Liên hệ

0789110083
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Cao Thị Mai Hương Phạm Văn Phê Nguyễn Duy Tiến Bùi Tiến Thành Nguyễn Đức Bình Comparison of Inelastic Moment Resistances of Rolled Steel Beams Based on Different Specifications and A Numerical Study. Transport and Communications Science Journal Vol 73 (2022)
Nguyễn Thị Cẩm Nhung Nguyễn Đức Bình Nguyễn Hữu Quyết NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG KHI VẬN HÀNH THIẾT BỊ CƠ KHÍ TỚI RUNG ĐỘNG ĐẤT NỀN. Khoa học Giao thông Vận tải Vol 73, Issue 9 (12/2022) (2022)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Ngoc Lan Nguyen Duc Binh Tran Ngoc Hoa Nguyen Tran Hieu Bui Tien Thanh Finite Element Model Updating of Lifeline Truss Bridge Using Vibration-Based Measurement Data and Balancing Composite Motion Optimization. Lecture Notes in Civil Engineering (2021)
Nguyen Ngoc Lan Bui Tien Thanh Nguyen Tran Hieu Tran Ngoc Hoa Nguyen Duc Binh Damaged Detection in Structures Using Artificial Neural Networks and Genetic Algorithms. International Conference on Sustainability in Civil Engineering (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu xây dựng hệ thống theo dõi ứng xử động kết cấu cầu giàn thép đường sắt dưới tác dụng của đoàn tàu di động dựa trên trí tuệ nhân tạo và kết quả đo dao động.. T2022-CT-007TĐ (2022-2023)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn