Nguyễn Chí Kiên

Nguyễn Chí Kiên

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kỹ thuật điện, Khoa Điện - Điện tử

Liên hệ

0896586669
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Chi Kien Tran Van Tung Pham Xuan Bach MODELING AND CONTROL OF THE ELECTRIC MOTOR OF THE INSTALLATION OF THE ELECTRIC CENTRIFUGAL PUMP BY THE PARAMETERS OF THE WELL LIQUID OBTAINED BY THE PMR METHOD. The scientific heritage (Budapest, Hungary) VOL 1, No 86 (86) (2022) (2022)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Chi Kien Application of nuclear magnetic resonance for the express-control of water concentration / Proceedings of the 2022 4th International Youth Conference on Radio Electronics, Electrical and Power Engineering (REEPE) . Proceedings of the 2022 4th International Youth Conference on Radio Electronics, Electrical and Power Engineering (REEPE) (2022)
Nguyen Chi Kien On-line nuclear magnetic resonance analyzer for the production of new emulsion fuels / Proceedings of the 2022 4th International Youth Conference on Radio Electronics, Electrical and Power Engineering (REEPE). Proceedings of the 2022 4th International Youth Conference on Radio Electronics, Electrical and Power Engineering (REEPE) (2022)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn