Nguyễn Văn Hiệp

Nguyễn Văn Hiệp

Vị trí công tác

  • Quản lý dự án, Khoa Quản lý xây dựng

Liên hệ

0908385665
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Kinh tế đầu tư
Quản trị nhân lực

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Van Hiep Разработка механизма развития производственного потенциала строительной отрасли Вьетнама / (Xây dựng cơ chế phát triển năng lực sản xuất của ngành xây dựng Việt Nam). Экономика и предпринимательство// Kinh tế và doanh nghiệp 7, 120 22-25 (2020)
Nguyen Van Hiep GS. TSKH. Lukmanova I.G Анализ состояния и основные направления развития производственного потенциала строительной отрасли Вьетнама // (Phân tích thực trạng và hướng phát triển năng lực sản xuất ngành xây dựng Việt Nam. Экономика строительства // Kinh tế xây dựng 4, 64 12-20 (2020)
Nguyen Van Hiep PGS. TS. Vasilyeva O.V. Оценка инвестиционного климата Вьетнама // (Đánh giá môi trường đầu tư Việt Nam). Экономика и предпринимательство // Kinh tế và doanh nghiệp 11,88 83-86 (2020)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Văn Hiệp KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRONG VIỆC ÁP DỤNG THÀNH CÔNG MÔ HÌNH THÔNG TIN XÂY DỰNG (BIM) VÀO PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM. Quản lý xây dựng và Công nghệ 4.0 (lần thứ nhất) (2023)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn