Tạ Thị Huệ

Tạ Thị Huệ

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Hình hoạ - Vẽ kĩ thuật, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

0988281855
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Tạ Thị Huệ Ninh Khắc Tôn Phan Công Tiến Phạm Gia Lương Nguyễn Duy Sơn NGHIÊN CỨU VỀ THỰC TRẠNG TÌM HIỂU VỀ BẢN VẼ SHOP DRAWING TRONG SINH VIÊN NGÀNH CÔNG TRÌNH. Tạp chí cầu đường Việt Nam số5/2023 (2023)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Lê Thị Thu Thủy Tạ Thị Huệ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP HỌC PHẦN VẼ KỸ THUẬT F1 CÔNG TRÌNH ĐỐI VỚI SINH VIÊN PHÂN HIỆU. HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ LẦN THỨ XXIII (2022)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Ngô Đức Chinh Nguyễn Thị Quỳnh Như Tạ Thị Huệ Lê Thị Thu Thủy 120 bài tập trắc nghiệm Vẽ kỹ thuật cơ bản (Từ dễ đến khó). GTVT 2 (2023)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu phát triển và sản xuất bè nổi làm bằng bê tông tính năng cao. NĐT/DE/22/28 (2022-2025)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn