Nguyễn Đình Dương

Nguyễn Đình Dương

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Khoa học máy tính, Khoa Công nghệ thông tin

Liên hệ

0913066940
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

0

Quá trình công tác

03/2021 đến 05/2022
Giảng viên chính Trường Đại học Bách Khoa TP HCM
06/2020 đến 03/2021
Giảng viên Trường Đại học Bách Khoa TP HCM
05/2017 đến 05/2010
Giảng viên Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam
10/2015 đến 04/2017
Giảng viên Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam
01/2010 đến 10/2015
Giảng viên Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam
10/2002 đến 01/2010
Giảng viên Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Bùi Ngọc Toàn Nguyễn Đình Dương Mối quan hệ giữa điểm hòa vốn và thời gian hoàn vốn. Quản lý xây dựng và Công nghệ 4.0 (lần thứ nhất) (2023)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu phát triển mô hình học sâu đọc chỉ số đồng hồ đo nước sạch hộ gia đình. T2023-CN-001 (2023)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn