Trần Đức Tân

Trần Đức Tân

Hợp đồng thỉnh giảng ngoài trường

Vị trí công tác

  • Kỹ thuật viễn thông, Khoa Điện - Điện tử

Liên hệ

Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Trần Đức Nghĩa Trần Đức Tân Đỗ Viết Mạnh Phùng Công Phi Khanh Nguyễn Cảnh Minh Phân loại hành vi của động vật dùng thuật toán học máy: tác động của độ dài cửa sổ chồng lấp. Tạp chí nghiên cứu và Khoa học quân sự 10-2021 (2021)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Canh Minh Tran Duc Tan Evaluation of Smartphone and Smartwatch Accelerometer Data in Activity Classification. 2021 8th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS) (2022)
Nguyen Canh Minh Tran Duc Tan Evaluation of Smartphone and Smartwatch Accelerometer Data in Activity Classification. 2021 8th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS) (2021)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn