Lê Văn Bách

Lê Văn Bách

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Đường bộ & Đường sắt - PII, Phân hiệu ĐHGTVT TPHCM, Khoa Công Trình _PII

Liên hệ

0903635899
lvbach@utc2.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Le Van Bach Le Van Phuc Performance Evaluation of Carbon Nanotubes as a Binder Modifier for Asphalt Mixtures. International Journal of Civil Engineering 9 (2021)
Phan To Anh Vu Tran Huu Bang Le Van Bach Mechanical Properties of High Strength Concrete Containing Nano SiO2 Made from Rice Husk Ash in Southern Vietnam. crystals 11 (2021)
Tran Huu Bang Phan To Anh Vu Le Van Bach Nguyen Manh Hung In-situ Fine Basalt Soil Reinforced by Cement Combined with Additive DZ33 to Construct Rural Roads in Gia Lai Province, Vietnam. International Journal of Engineering 11 (2020)

Bài báo quốc tế khác

Le Van Phuc Le Van Bach Determining Optimum Carbon Nanotubes Content for Asphalt Mixture in Road Pavements . Materials Science Forum 1023 (2021)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Trần Hữu Bằng Lương Xuân Chiểu Nguyễn Quang Phúc Lê Văn Bách Cải thiện một số chỉ tiêu khai thác của mặt đường bê tông xi măng có sử dụng phụ gia nano SiO2 và silica Fume khu vực miền Tây Nam Bộ. Tạp chí Giao thông Vận tải số 1+2 năm 2019 (2019)
Lê Văn Bách Lương Xuân Chiểu Lê Văn Phúc Nguyễn Viết Vượng Nghiên cứu đánh giá khả năng nứt của bê tông nhựa sử dụng nano carbon làm phụ gia. Tạp chí Giao thông Vận tải 11/2019 (2019)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu sử dụng vật liệu nano carbon để tăng cường tuổi thọ của bê tông nhựa dưới tác dụng phá hoại của nước và tải trọng lặp. (2019-2020)
Nghiên cứu sử dụng vật liệu silica fume kết hợp nano silica làm phụ gia để cải thiện cường độ cho bê tông xi măng. T2018-PHII-002 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn