Nguyễn Văn Hùng

Nguyễn Văn Hùng

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Đường bộ & Đường sắt - PII, Phân hiệu ĐHGTVT TPHCM, Khoa Công Trình _PII

Liên hệ

0989505377
nvhung@utc2.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

0

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu phát triển hỗn hợp bê tông nhựa sử dụng nhựa pha hạt HDPE. ()

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Phương Pháp tạo ra hỗn hợp bê tông nhựa sử dụng phụ gia trộn trực tiếp tại trạm trộn bê tông.
Việt Nam (2020)

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn