Phạm Phú Cường

Phạm Phú Cường

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Kinh tế xây dựng - PII, Phân hiệu ĐHGTVT TPHCM, Khoa Vận tải kinh tế - PII

Liên hệ

0903787362
ppcuong@utc2.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Thanh Phong Nguyen Le Hoang Thi To Quyen Vu Ngoc Bich Phan Thanh Phuong Pham Phu Cuong Duong Ha My Tien Exploring Critical Risk Factors of Office Building Projects. Journal of Asian Finance, Economics and Business Volum 8 - Issue 2 (2021)
Vo Dang Khoa Duong Ha My Tien Vu Ngoc Bich Phan Thanh Phuong Pham Phu Cuong Le Phuc Loan Nguyen Le Hoang Thuy To Quyen Critical Factors of Subcontractor Evaluation and Selection: A Case Study in Vietnam. Journal of Asian Finance, Economics and Business Vol 8, Issue 3 (2021)
Pham Phu Cuong My Tien Ha Duong Phong Thanh Nguyen Loan Phuc Le Quyen Le Hoang Thi To Nguyen Phuong Thanh Phan Risk Factors Affecting Equipment Management in Construction Firms. Journal of Asian Finance, Economics and Business Vol 7 (1) (2020)
Nhu Thi Quynh Tran Quyen Le Hoang thi To Nguyen Pham Phu Cuong Phuong Thanh Phan Hanh Thi Hong Nguyen Hang Thi Thu Le Factors Affecting the Work motivation of the Construction Project Manager. Journal of Asian Finance, Economics and Business 7(1) (2020)
Thong Quoc Vu Thu Anh Nguyen Quyen Le Hoang Thuy To Nguyen Pham Phu Cuong Phuong Thanh Phan Phong Thanh Nguyen Factor Influencing Cost Overruns in construction projects of International Contractors in Vietnam.. Journal of Asian Finance, Economics and Business 7(1) (2020)

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo hình thức hợp đồng Xây dựng – Khai thác – Chuyển giao (BOT) trong giai đoạn thi công xây dựng. T2021-PHII-009 (2021)
Đề tài KHCN cấp bộ. B2019-GHA-04 (2019-2020)
Nghiên cứu giải pháp hoàn thiện công tác quản lý khai thác, bảo trì công trình giao thông đường bộ trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn