Phạm Duy Hữu

Phạm Duy Hữu

Hợp đồng thỉnh giảng theo thời gian

Vị trí công tác

  • Vật liệu xây dựng, Khoa Kỹ thuật xây dựng

Liên hệ

Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Giáo sư

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Dang Thuy Chi Pham Duy Huu Eric Garcia-Diaz THE MECHANICAL PROPERTIES OF HIGH STRENGTH LIGHTWEIGHT AGGREGATE CONCRETE.Tạp chí 3 trường 8 (2017)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Dao Duy Lam Pham Duy Huu The effect of Nano-silica on mechanical properties of High Performance Concrete.Tạp chí KH GTVT (số tiếng Anh) 72 (2021)
Ngô Đăng Quang Nguyễn Huy Cường Phạm Duy Hữu Mô hình tính toán xác định ứng xử chịu uốn của dầm bê tông cốt thép được tăng cường bằng bê tông cốt lưới dệt.Tạp chí Kết cấu và Công nghệ xây dựng 30/2019 (2019)
Trần Bảo Việt Phạm Duy Hữu HƯỚNG TIẾP CẬN MỚI TRONG THIẾT KẾ CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP THEO YÊU CẦU ĐẢM BẢO ĐỘ BỀN.Tạp chí Khoa học GTVT ĐB Hội nghị KHCN lần thứ XXI (2018)
Ngô Hoài Thanh Phạm Duy Hữu Phân tích ảnh hưởng của kích thước tấm bê tông xi măng, của cốt liệu đá Quartz đến cường độ và ứng suất nhiệt trong mặt đường bê tông xi măng.Tạp Chí Cầu Đường 9/2018 (2018)
Ngô Hoài Thanh Phạm Duy Hữu Nghiên cứu đặc điểm mỏ đá quartz ở Thanh Sơn, Phú Thọ.Tạp Chí Cầu Đường Số 11 năm 2018 (2018)
Trần Việt Hưng Nguyễn Ngọc Long Phạm Duy Hữu Đào Văn Đông Mô hình quan hệ ứng suất biến dạng khi nén của bê tông geopolymer tro bay..Giao thông Vận tải 5 (2017)
Thái Khắc Chiến Trương Văn Quyết Phạm Duy Hữu Xác định tương quan giữa cường độ chịu nén của bê tông với hệ số khuếch tán ion clo.Tạp chí Khoa học GTVT 55 (2016)
Đào Duy Lâm Phạm Duy Hữu PHẠM THANH BÌNH ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ TRONG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BÊ TÔNG CÔNG TRÌNH CẦU.Tạp chí Khoa học GTVT 55 (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Dinh Hai Nguyen Tien Dung Pham Duy Huu Tran Anh Tuan Homogenization – Based Modelling of Reinforced Concrete for Estimating the Effective Stiffness Tensor of Reinforced Concrete Slabs.The third International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2020) (2021)
Dao Duy Lam Pham Duy Huu THE EFFECT OF NANO-SILICA ON MECHANICAL PROPERTIES OF HIGH-PERFORMANCE CONCRETE.ICSCE 2020 (2020)
Nguyen Dinh Hai Pham Duy Huu Nguyen Tien Dung Tran Anh Tuan Homogenization – Based Modelling of Reinforced Concrete for Estimating the Effective Stiffness Tensor of Reinforced Concrete Slabs.ICSCE 2020 (2020)
Pham Duy Anh Tran The Truyen Pham Duy Huu Some problems concerning concretes used in bridge construction in Viet Nam.
Le Thanh Ha Dang Thuy Chi Pham Duy Huu A study on high strength lightweight aggregate concrete.
Pham Duy Huu Dang Thuy Chi EFFICIENCY OF TYPE AND CONTENT OF LIGHTWEIGHT AGGREGATES ON STRENGTH OF LIGHTWEIGHT AGGREGATE CONCRETE.

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Phạm Duy Hữu Nguyễn Tiến Dũng Mai Đình Lộc Lê Thanh Hà Tiến sĩ. Ngô Xuân Quảng Vật liệu Xây dựng.
Phạm Duy Hữu Nguyễn Đình Hải Phạm Duy Anh Nguyễn Tiến Dũng Đào Văn Đông Vật liệu mới trong xây dựng công trình giao thông.
Phạm Duy Hữu Lê Minh Cường Ngô Đăng Quang Đào Văn Dinh Nguyễn Duy Tiến Nguyễn Ngọc Long Phạm Duy Anh Bùi Trọng Cầu Nguyễn Thanh Sang Thái Khắc Chiến Trần Việt Hùng Trần Bảo Việt Nguyễn Huy Cường Thiết kế, thi công và sửa chữa công trình cầu bê tông đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.
Phạm Duy Hữu Nguyễn Tiến Dũng Nguyễn Thanh Sang Đặng Thùy Chi Thái Khắc Chiến Nguyễn Ngọc Lân Nguyễn Đình Hải Đánh giá chất lượng vật liệu xây dựng công trình giao thông.

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu và xây dựng Bộ địa chí Quốc gia Việt Nam: Tập Giao thông vận tải. NVQC.19.07 (2019-2022)
THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH CẦU BÊ TÔNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG. CTB2014 (2014-2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn