Đỗ Đức Tuấn

Đỗ Đức Tuấn

Giáo sư, Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Đầu máy toa xe, Khoa Cơ khí

Liên hệ

Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Đức Toàn Đỗ Đức Tuấn Phạm Xuân Thắng Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo tự động có chắn sử dụng radar phát hiện đoàn tàu. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải Tập 73, Số 3 (04/2022) (2022)
Đỗ Đức Tuấn Nguyễn Đức Toàn Xây dựng chương trình tính toán hãm đoàn tàu trên đường sắt Việt Nam. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải Tập 72, Số 6 (08/2021) (2021)
Võ Trọng Cang Đỗ Đức Tuấn Nguyễn Đức Toàn Xác định chu kỳ sửa chữa tối ưu của các chi tiết bộ phận chạy đầu máy D19E sử dụng trong ngành đường sắt Việt Nam. Tạp chí Cơ khí Việt Nam Số đặc biệt 12/2021 (2021)
Võ Trọng Cang Đỗ Đức Tuấn Nguyễn Đức Toàn Xác định thời hạn làm việc tới khi hỏng do mòn của các chi tiết bộ phận chạy đầu máy D19E sử dụng trong ngành đường sắt Việt Nam. Tạp chí Cơ khí Việt Nam Số đặc biệt 12/2021 (2021)
Đỗ Đức Tuấn Nguyễn Đức Toàn Vũ Văn Hiệp Xây dựng chương trình tính toán và kiểm nghiệm khối lượng đoàn tàu trên đường sắt Việt Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số đặc biệt 10/2021 (2021)
Vũ Văn Hiệp Đỗ Đức Tuấn Nguyễn Hữu Chí Xây dựng chương trình tính toán xác định số lượng đầu máy ở các cấp bảo dưỡng, sửa chữa trong ngành đường sắt Việt Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số đặc biệt 10/2021 (2021)
Đỗ Đức Tuấn Vũ Văn Hiệp Thân Đức Nam Đánh giả ảnh hưởng độ tin cậy của các thiết bị kỹ thuật tới hiệu quả hoạt động của hệ thống vận tải đường sắt . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải T?p 71, s? 8, tháng 10/2020 trang 956-972 (2020)
Đỗ Đức Tuấn Nguyễn Đức Toàn Xây dựng chương trình tính toán xác định thời hạn làm việc của hệ thống cơ khí có các phần tử liên kết nối tiếp có phục hồi. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải S? d?c bi?t 11/2018 trang 309-315 (2018)
Đỗ Đức Tuấn Nguyễn Đức Toàn Xây dựng chương trình tính toán xác định thời hạn làm việc của các phần tử cơ khí hư hỏng đột ngột có phục hồi. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải S? 65, tháng 8/2018 trang 53-60 (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Đỗ Đức Tuấn Đỗ Anh Tú Nguyễn Đức Toàn Vũ Tuấn Đạt Fatigue Life Evaluation of Bogie Frame of Railway Covered Goods Wagons Using a Combined FEA/MDS Approach. Bài báo Hội nghị Quốc tế (indexed Scopus): ICSCE 2020. Lecture Notes in Civil Engineering 2021 (2021)
Đỗ Đức Tuấn Nguyễn Đức Toàn Võ Trọng Cang Xây dựng chương trình tính toán xác định thời hạn làm việc của các phần tử cơ khí hư hỏng đột ngột không phục hồi. Kỷ yếu Hội nghị KH&CN toàn quốc lần về Cơ khí lần thứ V-05/10/2018 (VCME 2018) NXB Khoa học và Kỹ thuật trang 746-754 (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Xây dựng quy trình tính toán sức kéo đoàn tàu trong ngành đường sắt Việt Nam. T2020-CK-011 (2020)
Thử nghiệm và xác định các đặc trưng mỏi kéo thuần túy và kéo - nén của vật liệu chế tạo khung giá chuyển hướng lò xo không khí toa xe khách trên máy thử mỏi kéo LFV 500-HH. T2019-CK-009 (2019)
Nghıên cứu cơ sở khoa học xác định niên hạn sử dụng đầu máy, toa xe trong ngành đường sắt Vıệt Nam. T2018-CK-14 (2018)
Xây dựng phần mềm đánh giá độ tin cậy của bộ trục bánh xe đầu máy, toa xe trong quá trình thiết kế bằng ngôn ngữ lập trình Matlab. T2017-CK -13 (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn