Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Đinh Nghĩa Dũng
Năm sinh:
1963
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
34 năm
Bộ môn:
Kết cấu
Điện thoại:
0903225579
• Phân tích Kết Cấu
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2010-05-03 Cơ học xây dựng - Nhà xuất bản Giao thông vận tải
2 2012-01-01 Cơ học kết cấu - tập 1 - Nhà xuất bản Giao thông vận tải
3 2014-02-04 Cơ học kết cấu - tập 2 - Nhà xuất bản Giao thông vận tải
4 2018-06-21 Cơ học kết cấu - tập 1 - Nhà xuất bản Giao thông vận tải (Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa và bổ sung)

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện