Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Mai Hải Đăng
Năm sinh:
1974
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
20 năm
Bộ môn:
Đường bộ
Điện thoại:
+84989336996
• Quy hoạch và quản lý hệ thống giao thông Vận tải Kĩ thuật xây dựng
STT Thời gian Nội dung
1 24-07-2003 Thạc sĩ chuyên sâu ngành giao thông vận tải , ENPC - Pháp
2 19-12-2006 Tiến sĩ kĩ thuật ngành giao thông vận tải, Trường cầu đường quốc gia (ENPC) – cộng hòa Pháp
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện