Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Anh Tuấn
Năm sinh:
1975
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
20 năm
Bộ môn:
Đường bộ
Điện thoại:
0903220052
• Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian Bài báo
1 01-07-2013 1. Nguyễn Anh Tuấn (2013), Đặc điểm biến đổi mưa ở Việt Nam trong những năm gần đây và ảnh hưởng tới tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ công trình thoát nước nhỏ của đường, Tạp chí Cầu đường Việt Nam, Số tháng 7-2013.
2 01-07-2013 2. Nguyễn Anh Tuấn (2013), Phương pháp xác định cường độ mưa tính toán dựa vào lượng mưa ngày tính toán, hệ số hồi quy của vùng khí hậu và hệ số hình dạng cơn mưa, Tạp chí Xây Dựng, Số tháng 7-2013.
3 01-08-2013 3. Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Long (2013), Kết quả xác định lượng mưa ngày tính toán theo tần suất Hn,p với chuỗi số liệu đo lượng mưa ngày thực tế từ năm 1960 - 2010 ở một số trạm khí tượng của nước ta dùng trong tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ công trình thoát nước nhỏ của đường, Tạp chí Cầu đường Việt Nam, Số tháng 8-2013.
4 01-12-2013 4. PGS.TS Bùi Xuân Cậy, Ths Nguyễn Anh Tuấn (2013), Xây dựng công thức xác định cường độ mưa tính toán aT,p ở thời đoạn T và tần suất p cho một số vùng ở Việt Nam, Tạp chí Xây Dựng, Số tháng 12-2013.
5 01-12-2013 5. PGS.TS Bùi Xuân Cậy, Ths Nguyễn Anh Tuấn (2013), Phương pháp trực tiếp và phương pháp sử dụng cường độ mưa chuẩn để xác định tham số cường độ mưa thiết kế công trình thoát nước trên đường đô thị, Tạp chí Cầu đường Việt Nam, Số tháng 12-2013.
6 01-12-2014 6. TS. Nguyễn Anh Tuấn (2014), Tính toán thủy văn công trình giao thông khi chịu tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng trong khu vực tỉnh Thanh Hóa, Báo cáo CLB các trường Đại học kỹ thuật lần thức 45, Thanh Hóa – 2014.
7 01-06-2015 7. Nguyễn Anh Tuấn (2015), Tính toán thủy văn công trình giao thông ứng phó với biến đổi khí hậu, Tạp chí Cầu đường Việt Nam, Số tháng 6-2015.
8 01-12-2016 8. Nguyễn Anh Tuấn (2016), Nghiên cứu phương pháp tính chuyển lượng mưa ngày tính toán thành cường độ mưa tính toán dùng trong công thức xác định lưu lượng thiết kế công trình thoát nước nhỏ trên đường theo tiêu chuẩn TCVN 9845:2013 Tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ, Tạp chí Cầu đường Việt Nam, Số tháng 12-2016.
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện