Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Quang Phúc
Năm sinh:
1972
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
25 năm
Bộ môn:
Đường bộ
Điện thoại:
2437664531
• Nghiên cứu về thiết kế, công nghệ thi công và khai thác kết cấu mặt đường bê tông nhựa
• Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới, vật liệu mới trong xây dựng mặt đường ô tô
• Nghiên cứu quản lý và đảm bảo chất lượng vật liệu, kết cấu trong xây dựng nền mặt đường ô tô
• Nghiên cứu thiết kế yếu tố hình học đường ô tô và đánh giá an toàn giao thông trên đường ô tô
STT Thời gian Nội dung
1 28-09-2007 Nghiên cứu một số giải pháp công nghệ để tăng cường khả năng chịu kéo và chống nứt cho bê tông asphalt mặt cầu và đường nâng cấp Đề tài cấp Bộ GD&ĐT, Tham gia
2 30-12-2010 Nghiên cứu ứng dụng của công nghệ bê tông nhựa đúc (Mastic asphalt) trong xây dựng đường ô tô ở Việt Nam Đề tài cấp Bộ GD&ĐT, Chủ trì
3 12-12-2012 Nghiên cứu xác định hệ số quy đổi tải trọng trục xe trong thiết kế kết cấu áo đường mềm cấp cao Đề tài cấp Trường Đại học GTVT, Chủ trì
4 20-12-2014 Nghiên cứu thiết kế chế tạo dây chuyền đồng bộ thi công mặt đường bê tông xi măng trong giao thông nông thôn. Đề tài cấp Bộ GTVT, Mã số DT144024, năm 2014, Tham gia
5 28-12-2014 Nghiên cứu lựa chọn kết cấu và vật liệu cho kết cấu áo đường mềm trên các tuyến đường có xe tải trọng nặng phù hợp với điều kiện nhiệt ẩm. Đề tài cấp Bộ GTVT, Mã số DT144047, năm 2014, Tham gia
6 11-03-2015 Nghiên cứu phương pháp dự báo tuổi thọ còn lại của kết cấu áo đường mềm Đề tài cấp Trường Đại học GTVT, Chủ trì
7 25-12-2015 Nghiên cứu phân loại nhựa đường theo Superpave (nhựa đường PG) và đề xuất áp dụng trong xây dựng đường bộ Việt Nam. Đề tài cấp Bộ GTVT, Mã số DT154015, năm 2015, Tham gia
8 27-12-2016 Nghiên cứu lựa chọn các chỉ tiêu đánh giá chất lượng bột khoáng dùng cho bê tông nhựa phù hợp với điều kiện Việt Nam Đề tài cấp Bộ GTVT, Mã số DT164030, năm 2016, Tham gia
9 12-12-2017 Nghiên cứu mô đun cắt động của nhựa đường sử dụng máy Dynamic Shear Rheometer Mã số T2017-CT-78
10 05-01-2018 Nghiên cứu sử dụng thiết bị FWD xác định mô đun đàn hồi của đất nền và các lớp vật liệu sử dụng trong kết cấu áo đường mềm ở Việt Nam. Đề tài Cấp Bộ GTVT.Mã số: DT 164060. Tham gia
11 24-05-2018 Nghiên cứu áp dụng công nghệ mặt đường bê tông nhựa ấm WMA (Warm Mix Asphalt) hiện đại trong xây dựng và bảo trì đường bộ tại Việt Nam. Đề tài cấp Bộ GTVT, Mã số DT174056. Tham gia
12 13-07-2018 Nghiên cứu ứng dụng phương pháp thiết kế bê tông nhựa Superpave phù hợp với điều kiện Việt Nam. Đề tài cấp Bộ GTVT, Mã số DT174058. Tham gia
13 13-07-2018 Nghiên cứu, đánh giá các chỉ tiêu của nhựa đường 40/50, 60/70 và các loại nhựa đường polime đang áp dụng tại Việt Nam theo tiêu chuẩn phân cấp nhựa đường PG. Đề tài cấp Bộ GTVT, Mã số DT174057. Tham gia
14 13-12-2018 Nghiên cứu cơ sở khoa học để áp dụng phương pháp cơ học - thực nghiệm (The Mechanistic Empirical Pavement Design - MEPD) trong phân tích kết cấu áo đường mềm ở Việt Nam. Đề tài cấp Bộ GTVT, Mã số DT174055. Tham gia
15 11-01-2019 Nghiên cứu sử dụng nhựa 40/50 chế tạo bê tông nhựa làm mặt đường ở Việt Nam, Đề tài cấp Bộ GD&ĐT, Mã số DT2017-GHA12. Tham gia
16 21-01-2019 Nghiên cứu đều xuất loại vật liệu để sửa chữa mặt đường BTN trong điều kiện mưa ướt phù hợp với điều kiện Việt Nam, Đề tài cấp Bộ GTVT, Mã số DT174070, Tham gia
17 08-08-2019 Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của một số loại phụ gia tăng khả năng dính bám cho bê tông nhựa phù hợp với đặc thù cốt liệu và khí hậu tại khu vực Miền Trung – Tây Nguyên. Mã số DT184001, Tham gia
18 16-10-2019 Nghiên cứu sử dụng vật liệu Bê tông nhựa tái chế (RAP) làm cốt liệu cho bê tông xi măng đầm lăn trong xây dựng móng đường ô tô phù hợp với điều kiện Việt Nam.Đề tài Bộ GTVT, Mã số: DT 183011. Thành viên tham gia.
19 27-12-2019 Đề xuất một số giải pháp hạn chế hiện tượng hằn lún vệt bánh xe trên quốc lộ Việt Nam, Đề tài cấp Bộ GD&ĐT, Tham gia.
20 21-02-2020 Nghiên cứu lựa chọn cấp nhựa đường phù hợp với đặc trưng khai thác (nhựa đường PG) của bê tông nhựa mặt đường sân bay ở Việt Nam, Đề tài Bộ GTVT, Mã số DT184087. Thành viên tham gia.
21 28-02-2020 Nghiên cứu ứng dụng mô hình thí nghiệm uốn mẫu dầm bán nguyệt SCB (Semi-Circular Bending) để xác định đặc trưng chống nứt, kháng mỏi của bê tông nhựa chặt ở Việt Nam và đề xuất các giải pháp cải thiện, Đề tài Bộ GTVT, Mã số DT184085. Thành viên tham gia.
22 03-07-2020 Nghiên cứu lựa chọn công nghệ, tiêu chí đánh giá và đề xuất áp dụng mặt đường bền vững (Sustainable pavement) trong xây dựng đường bộ tại Việt Nam, Đề tài Bộ GTVT, Mã số DT194077. Thành viên tham gia.
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 26-06-2009 24-08-2009 Technische Universität Darmstadt-Germany Thực tập tại Phòng thí nghiệm đường bộ và kết cấu mặt đường – Laboratory of the Institute of Road and Pavement Technische Universität Darmstadt-Germany
2 02-11-2019 09-11-2019 Korea Institute of Civil Engineering and Building Technology Capacity Building Program for Road pavement Technical Improvement Vietnam.
STT Thời gian Bài báo
1 22-12-2002 Nguyễn Quang Phúc, Một số kiến nghị cho kết cấu nền mặt đường giao thông tỉnh Hưng Yên, Tạp chí Cầu đường Việt Nam, số 12, trang 30-32, năm 2002
2 22-12-2002 Nguyễn Quang Phúc, Tính toán đoạn nối siêu cao trong đường cong bằng đường ô tô, Tạp chí Cầu đường Việt Nam, số 12, trang 8-9 (tiếp trang 7), năm 2002
3 22-12-2005 Nguyễn Quang Phúc, Bê tông nhựa đúc và ứng dụng trong xây dựng công trình giao thông, Tạp chí Cầu đường Việt Nam, số 12, trang 24-29, năm 2005
4 20-12-2007 Bùi Xuân Cậy, Nguyễn Quang Phúc, Bùi Tuấn Anh, Nghiên cứu sử dụng các loại cốt tăng cường khả năng chịu kéo và chống nứt cho bê tông nhựa, Tạp chí Giao thông vận tải, số 12, trang 32-34, năm 2007
5 20-06-2010 Nguyễn Quang Phúc, Trần Khắc Dương, Đề xuất phương pháp thiết kế hỗn hợp mastic asphalt ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, số 30, trang 29-38, năm 2010
6 20-06-2010 Bùi Xuân Cậy, Nguyễn Quang Phúc, Bùi Tuấn Anh, Phân tích ứng suất kéo-uốn trong kết cấu mặt đường mềm có xét đến điều kiện dính bám giữa các lớp bê tông asphalt. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, số 30, trang 59-66, năm 2010
7 22-06-2010 Bùi Xuân Cậy, Nguyễn Quang Phúc, Trần Nam Hưng, Phân tích ứng suất cắt trượt trong kết cấu mặt đường mềm có xét đến điều kiện dính bám giữa các lớp bê tông asphalt, Tạp chí Cầu đường Việt Nam, số 6, trang 15-19, năm 2010
8 25-06-2010 Nguyễn Quang Phúc, Đào Văn Đông, Nghiên cứu ứng xử kéo khi uốn của một số loại bê tông asphalt sử dụng thiết bị thí nghiệm Marshall. Tạp chí Giao thông vận tải, số 6, trang 22-25, năm 2010
9 20-08-2010 Nguyễn Quang Phúc, Bùi Tuấn Anh, Phân tích biến dạng lún vệt bánh xe trong kết cấu mặt đường hỗn hợp. Tạp chí Giao thông vận tải, số 8, trang 37-39, năm 2010
10 20-10-2010 Nguyễn Quang Phúc, Trần Nam Hưng, Nghiên cứu cường độ dính bám giữa các lớp bê tông asphalt trong kết cấu áo đường mềm, Tạp chí Giao thông vận tải, số 10, trang 33-35 (tiếp trang 41), năm 2010
11 20-11-2010 Nguyễn Quang Phúc, Phạm Thanh Hà, Trần Nam Hưng, Nghiên cứu nứt phản ánh trong kết cấu mặt đường hỗn hợp. Tạp chí Giao thông vận tải, số 11, trang 31-34, năm 2010
12 20-05-2011 Bùi Xuân Cậy, Nguyễn Quang Phúc, Ảnh hưởng của điều kiện dính bám giữa các lớp khi thiết kế kết cấu áo đường mềm, Tạp chí Giao thông vận tải, số 5, trang 24-26, năm 2011
13 20-09-2011 Nguyễn Quang Phúc, Trần Danh Hợi, Nguyễn Như Hải, Kinh nghiệm thiết kế tăng cường lớp bê tông nhựa trên mặt đường cũ, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, số 35, trang 132-137, năm 2011
14 20-12-2011 Trần Nam Hưng, Nguyễn Quang Phúc, Phân tích tấm bê tông xi măng mặt đường sử dụng mô hình nền Pasternak bằng phương pháp phần tử hữu hạn, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, số 36, trang 16-21, năm 2011
15 22-08-2012 Nguyễn Quang Phúc, Nguyễn Văn Thành, Ảnh hưởng của tải trọng trục xe và áp lực bánh xe đến sự làm việc của kết cấu áo đường mềm ở Việt Nam, Tạp chí Cầu đường Việt Nam, số 8, trang 28-33, năm 2012
16 23-08-2012 Nguyễn Thanh Sang, Nguyễn Quang Phúc, Sử dụng Bê tông xi măng tro bay để phát triển bền vững kết cấu mặt đường ôtô. Tạp chí Giao thông vận tải, số 08, trang 30-32, năm 2012
17 20-11-2012 Nguyễn Quang Phúc, Trần Thị Cẩm Hà, Xác định mô đun lớp và điều kiện dính bám giữa các lớp bê tông asphalt trong kết cấu mặt đường mềm, Tạp chí Giao thông vận tải, số 11, trang 17-19, năm 2012
18 20-03-2013 Nguyễn Quang Phúc, Ảnh hưởng của xe tải nặng nhiều trục đến sự phá hoại của kết cấu áo đường mềm ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, số 41, trang 21-27, năm 2013
19 20-03-2013 Nguyễn Quang Phúc, Trần Danh Hợi, Phân tích kết cấu mặt đường bê tông asphalt dưới tác dụng của tải trọng xe chạy, Tạp chí Giao thông vận tải, số 3, trang 30-33, năm 2013.
20 20-06-2013 Nguyễn Quang Phúc, Nguyễn Như Hải, Lựa chọn loại nhựa đường phù hợp trong thiết kế bê tông nhựa. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, số 42, trang 17-22, năm 2013.
21 20-09-2013 Nguyễn Quang Phúc, Phạm Thanh Hà, Biến dạng không hồi phục của kết cấu mặt đường bê tông nhựa dưới tác dụng của tải trọng nặng và nhiệt độ cao, Tạp chí Cầu đường Việt Nam, số 9, trang 20-27, năm 2013
22 20-09-2013 Nguyễn Quang Phúc, Nguyễn Hồng Phong, Sử dụng chương trình EverFE 2.25 phân tích kết cấu áo đường cứng. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, số 43, trang 266-270, năm 2013
23 20-09-2013 Nguyễn Quang Phúc, Nguyễn Văn Dân, Phạm Thị Ly, Sử dụng Ads Civil Road với IHSDM đánh giá an toàn giao thông từ bước thiết kế. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, số 43, trang 256-259, năm 2013
24 20-10-2013 Nguyễn Ngọc Lân, Nguyễn Quang Phúc, Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của điều kiện dính bám giữa các lớp đến tính năng của mặt đường bê tông asphalt. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, số đặc biệt, trang 213-218, năm 2013
25 20-03-2014 Nguyễn Quang Phúc, Sử dụng chỉ số tình trạng kết cấu (SCI) để lựa chọn biện pháp bảo trì và phục hồi mặt đường mềm, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, số 45, trang 9-14, năm 2014
26 20-04-2014 Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Quang Phúc, Thiều Đức Long, Nghiên cứu về sự hóa già của bitum trong phòng thí nghiệm. Tạp chí Giao thông vận tải, số đặc biệt, trang 68-71, năm 2014
27 20-06-2014 Lương Xuân Chiểu, Nguyễn Quang Phúc, Phạm Văn Mạnh, Phân tích kết cấu mặt đường bê tông xi măng sử dụng kết quả thí nghiệm FWD. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, số 46, trang 59-66, năm 2014
28 22-08-2014 Nguyễn Quang Phúc, Phạm Thanh Hà, Sử dụng phương pháp cơ học thực nghiệm phân tích kết cấu mặt đường mềm ở Việt Nam, Tạp chí Cầu đường Việt Nam, số 8, trang 33-36, năm 2014
29 22-11-2014 Vũ Ngọc Phương, Nguyễn Quang Phúc, Lưu Ngọc Lâm, Kết quả bước đầu đánh giá hiệu quả cải thiện khả năng kháng ẩm của bê tông nhựa bằng phụ gia vôi tôi, Tạp chí Cầu đường Việt Nam, số 11, trang 16-19, năm 2014
30 20-05-2015 Nguyễn Văn Châu, Nguyễn Quang Phúc, Xây dựng giải pháp ứng phó đối với các nhân tố rủi ro kỹ thuật trong thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ ở Việt Nam bằng phương pháp Delphi, Tạp chí Giao thông vận tải, số 5, trang 60-62, năm 2015
31 08-09-2015 Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Quang Phúc, Lương Xuân Chiểu, Nguyễn Thanh Phong, Đỗ Quang Tưởng, Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định và độ dẻo Marshall của bê tông nhựa ở Việt Nam. Tạp chí Giao thông vận tải, số 8, trang 40-42(tiếp trang 90), năm 2015
32 20-09-2015 Nguyễn Văn Châu, Bùi Ngọc Toàn, Nguyễn Quang Phúc, Đo lường mức độ rủi ro kỹ thuật trong xây dựng công trình giao thông đường bộ ở Việt Nam bằng phương pháp F-AHP, Tạp chí Giao thông vận tải, số 9, trang 49 -52, năm 2015
33 19-10-2015 Đào Văn Đông, Nguyễn Ngọc Lân, Nguyễn Quang Phúc, Lê Thị Thanh Tâm, Ảnh hưởng của nhiệt độ và tải trọng đến biến dạng từ biến của bê tông asphalt. Tạp chí Giao thông vận tải, số đặc biệt, trang 25-28, năm 2015
34 20-10-2015 Nguyễn Như Hải, Nguyễn Quang Phúc, Ảnh hưởng của loại bitum và chiều dày lớp bê tông nhựa tăng cường tới các đặc tính nứt phản ánh và lún vệt bánh xe trong kết cấu mặt đường. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, số 48, trang 42-48, năm 2015
35 20-10-2015 Vũ Ngọc Phương, Nguyễn Quang Phúc, Lương Xuân Chiểu, Đánh giá hiệu quả của vôi thủy hóa, xi măng trong việc cải thiện khả năng kháng ẩm và chống hằn lún vệt bánh xe của bê tông nhựa, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, số 48, trang 84-88, năm 2015
36 20-11-2015 Lã Văn Chăm, Nguyễn Quang Phúc, Lương Xuân Chiểu, Nghiên cứu đề xuất công nghệ trộn trực tiếp phụ gia SBS tại trạm cải thiện khả năng chống hằn lún vệt bánh xe của bê tông nhựa nóng ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, số đặc biệt, trang 36-41, năm 2015
37 20-11-2015 Nguyễn Quang Phúc, Phạm Thanh Hà, Lương Xuân Chiểu, Phân tích nhiệt độ trong các lớp mặt đường bê tông nhựa ở Hà Nội. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, số đặc biệt, trang 24-29, năm 2015
38 20-12-2015 Trần Thị Kim Đăng, Nguyễn Quang Phúc, Nakanishi Hiromitsu, Nghiên cứu đánh giá về hiệu quả cải thiện khả năng kháng hằn lún vệt bánh xe và khả năng hòa tan của phụ gia TPP và SBS. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, số 49, trang 27-32, năm 2015
39 22-12-2015 Dương Học Hải, Nguyễn Quang Phúc, Về phương pháp thiết kế kết cấu áo đường mềm và ảnh hưởng của thiết kế đến việc thời gian gần đây ở nước ta mặt đường bê tông nhựa bị hư hỏng sớm do hằn lún vệt bánh xe, Tạp chí Cầu đường Việt Nam, số 12, trang 41-45, năm 2015
40 04-01-2016 Nguyễn Quang Phúc, Cao Thị Diện, Nghiên cứu sử dụng phần mềm IHSDM phân tích ảnh hưởng của các yếu tố hình học đến mức độ an toàn giao thông trên các tuyến đường hai làn xe ngoài đô thị. Hội nghị an toàn giao thông Việt Nam 2015, tập 1, trang 263-271, năm 2015
41 07-01-2016 Nguyễn Văn Tươi, Nguyễn Quang Phúc, Nghiên cứu ảnh hưởng của nước biển đến độ ổn định và độ dẻo Marshall của bê tông nhựa chặt theo thời gian. Tạp chí Giao thông vận tải, số 12, trang 48-50, năm 2015
42 20-03-2016 Nguyễn Văn Tươi, Nguyễn Quang Phúc, Sử dụng phụ gia puzolan tự nhiên để cải thiện độ chống thấm ion clo và tuổi thọ kết cấu bê tông ở môi trường biển, Tạp chí Giao thông vận tải, số 3, trang 60-63, năm 2016
43 12-04-2016 Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Quang Phúc, Nguyễn Văn Du, Phân tích tuổi thọ kết cấu mặt đường mềm sử dụng bê tông nhựa cốt liệu xỉ thép bằng phương pháp cơ học thực nghiệm, Tạp chí Giao thông vận tải, số 3, trang 64-67, năm 2016
44 20-04-2016 Nguyễn Văn Tươi, Nguyễn Quang Phúc, Sử dụng phụ gia puzơlan tự nhiên để cải thiện độ chống thấm của bê tông xi măng, Tạp chí Giao thông vận tải, số 4, trang 58-60, năm 2016
45 20-04-2016 Nguyễn Quang Phúc, Phạm Thanh Hà, Nguyễn Như Hải, Lựa chọn loại nhựa đường phù hợp với điều kiện giao thông và khí hậu trong thiết kế bê tông nhựa. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, số 51, trang 15-20, tháng 4/năm 2016
46 18-05-2016 Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Quang Phúc, Lương Xuân Chiểu, Nguyễn Thanh Phong, Nghiên cứu xác định hệ số điều chỉnh ảnh hưởng của chiều cao mẫu bê tông nhựa đến độ dẻo Marshall, Tạp chí Giao thông vận tải, số 4, trang 48-50, năm 2016
47 22-05-2016 Nguyễn Văn Tươi, Nguyễn Quang Phúc, Trần Thị Cẩm Hà, Sử dụng phụ gia puzơlan tự nhiên để cải thiện cường độ chịu nén của bê tông xi măng ngâm nước biển, Tạp chí Cầu đường Việt Nam, số 5, trang 60-63, năm 2016
48 08-08-2016 PGS. TS. Nguyễn Văn Hùng, TS. Nguyễn Quang Phúc, ThS. Phạm Hoàng Anh, KS. Nguyễn Thanh Phong, Khắc phục một số tồn tại trong việc chế tạo mẫu bê tông nhựa trong phòng thí nghiệm ở Việt Nam, Tạp chí Giao thông vận tải, số 8,năm 2016
49 21-09-2016 Vũ Đức Chính, Đặng Minh Hoàng, Nguyễn Quang Phúc, Đề xuất lựa chọn các mác nhựa đường PG phù hợp với điều kiện nhiệt độ môi trường và đặc tính dòng xe lưu thông tại VN, Tạp chí GTVT, số 8/2016
50 26-11-2016 HIROKI IMAI; NGUYEN QUANG PHUC HIROMITSU NAKANISHI; TOMOHIRO ANDO. Anti-stripping agent for hot mix asphalt pavement. Special Issue SUSTAINABILITY IN CIVIL ENGINEERING, the 2016 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2016) 26 - 27 November, 2016, Hanoi, Vietnam
51 26-11-2016 HIROMITSU NAKANISHI; TRAN THI KIM DANG NGUYEN QUANG PHUC; AKIHIRO KATO. Structural analysis of pavement on steel plate deck & Epoxy asphalt mixture. Special Issue SUSTAINABILITY IN CIVIL ENGINEERING, the 2016 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2016) 26 - 27 November, 2016, Hanoi, Vietnam
52 30-06-2017 PGS.TS. Nguyễn Quang Phúc, Dr. Hiromitsu Nakanishi, Mr. Akihiro Kato, ThS. Vũ Ngọc Phương, ThS. Lương Xuân Chiểu, KS. KS. Nguyễn Chí Công (2017), NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM SỬ DỤNG PHỤ GIA TOUGHFIX HYPER TĂNG ĐỘ ỔN ĐỊNH NƯỚC VÀ CƯỜNG ĐỘ CỦA BÊ TÔNG NHỰA MẶT ĐƯỜNG, Tạp chí Giao thông vận tải, số 6,năm 2017.
53 22-08-2017 Trần Danh Hợi, Nguyễn Quang Tuấn, Lương Xuân Chiểu, Nguyễn Quang Phúc (2017), Mô phỏng mô đun cắt động của nhựa đường sử dụng mô hình 2S2P1D, Tạp chí GTVT số 8/2017.
54 05-10-2017 Bùi Ngọc Hưng, Nguyễn Quang Phúc, Vũ Đức Chính, Phan Văn Chương, Nguyễn Tuấn Hiển, Nguyễn Đức Tuấn Anh (2017), Ứng dụng công nghệ mặt đường bê tông nhựa ấm trong xây dựng và bảo trì đường bộ tại Việt Nam, Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học công nghệ năm 2017 hướng tới phát triển bền vững, Viện KHCN GTVT
55 16-11-2017 Đào Văn Đông, Trần Ngọc Hưng, Lương Hùng Mạnh, Nguyễn Quang Phúc, Nguyễn Ngọc Lân (2017), Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của điều kiện khí hậu đến mô đun đàn hồi các lớp vật liệu trong kết cấu áo đường mềm bằng thiết bị FWD trong điều kiện Việt Nam, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, số 58 tháng 6/2017.
56 10-12-2017 Nguyễn Quang Phúc, Nguyễn Quang Tuấn, Lương Hùng Mạnh (2017), Nghiên cứu đề xuất phương pháp xác định mô đun đàn hồi của lớp bê tông nhựa phụ thuộc nhiệt độ môi trường theo thời gian bằng thí nghiệm FWD, Tạp chí Giao thông vận tải, số 12 tháng 12/2017
57 29-01-2018 Đồng Xuân Trường, Nguyễn Quang Phúc (2018), NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG THIẾT BỊ KHÔNG PHÓNG XẠ KHÔNG PHÁ HỦY-TROXLER KIỂM SOÁT ĐỘ CHẶT ĐẦM NÉN BÊ TÔNG NHỰA NÓNG HIỆN TRƯỜNG, Tạp chí Giao thông vận tải, số 1+2 tháng 01-02/2018
58 29-01-2018 Nguyễn Quang Phúc, Nguyễn Hồng Quân, Lê Tuấn Anh (2018),NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG PHẾ THẢI NHỰA LÀM PHỤ GIA THEO PHƯƠNG PHÁP TRỘN KHÔ TĂNG CƯỜNG ĐỘ ỔN ĐỊNH MARSHALL CỦA BÊ TÔNG ASPHALT, Tạp chí Giao thông vận tải, số 1+2 tháng 01-02/2018
59 26-06-2018 Bùi Quỳnh Anh, Đào Văn Đông, Vầy Văn Hồng, Nguyễn Quang Phúc (2018), "Kết quả nghiên cứu thực nghiệm bước đầu về ảnh hưởng của áp lực pháp tuyến đến khả năng kháng cắt trượt giữa hai lớp bê tông asphalt từ mẫu khoan hiện trường", Tạp chí Giao thông vận tải, số 6 tháng 6 năm 2018
60 15-07-2018 Đồng Xuân Trường, Nguyễn Quang Phúc (2018), "Nghiên cứu xác định độ lệch chuẩn của các chỉ tiêu cơ bản khi thi công các lớp mặt đường bê tông nhựa ở Việt Nam", Tạp chí Giao thông vận tải, số 7 tháng 7 năm 2018
61 15-07-2018 Nguyễn Quang Phúc, Nguyễn Hồng Quân, Phạm Thanh Hà, Nguyễn Đức Thịnh (2018), "Nghiên cứu đề xuất giới hạn chiều sâu lún, điểm bong màng nhựa và độ chụm khi thí nghiệm lún vệt bánh xe ở Việt Nam", Tạp chí Giao thông vận tải, số 7 tháng 7 năm 2018
62 15-08-2018 Đồng Xuân Trường, Nguyễn Quang Phúc (2018), "Phân tích ảnh hưởng của chất lượng thi công đến dự báo đặc trưng khai thác của mặt đường bê tông nhựa ở Việt Nam", Tạp chí Giao thông vận tải, số 8 tháng 8 năm 2018
63 05-09-2018 Tran The Truyen, Bui Thanh Tung, Nguyen Quang Phuc, “Civil engineering education program in response to the infrastructure development in recent years in Viet Nam”, Proceedings of EUCEET 2018, 4th International Conference on Civil Engineering Eduction, Barcelona, 2018.
64 26-09-2018 Đồng Xuân Trường, Bùi Ngọc Toàn, Nguyễn Quang Phúc (2018), "Nghiên cứu đề xuất hệ số thanh toán khi thi công các lớp mặt đường bê tông nhựa nóng ở Việt Nam", Tạp chí Giao thông vận tải, số 9 tháng 9 năm 2018
65 17-10-2018 Đồng Xuân Trường, Nguyễn Quang Phúc (2018), "Nghiên cứu đề xuất giới hạn độ chụm của độ ổn định và độ dẻo khi thí nghiệm Marshall ở Việt Nam", Tạp chí Giao thông vận tải, số 10 tháng 10 năm 2018
66 06-11-2018 Chau Lan Nguyen, Quang Phuc Nguyen, Hai Ha Nguyen, Duc Manh Nguyen (2018), “Effect of Compaction on Liquefaction of River and Sea Sand in Hai Phong City, Vietnam”. Proceeding 20th SEAGC - 3rd AGSSEA Conference in conjunction with 22nd Annual Indonesian National Conference on Geotechnical Engineering. Jakarta - Indonesia, 6-7 November 2018. ISBN No. 978-602-17221-6-9. PP.382-388
67 20-11-2018 Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Quang Phúc, Lê Văn Phúc, Phạm Hoàng Anh (2018), “Phân tích và đánh giá tuổi thọ kết cấu mặt đường cao tốc bằng phương pháp cơ học thực nghiệm”, Tạp chí giao thông vận tải, số 11/2018.
68 20-11-2018 Đồng Xuân Trường, Nguyễn Như Hải, Nguyễn Quang Phúc (2018), “Nghiên cứu áp dụng mô hình Witczak cải tiến dự báo mô đun động của bê tông nhựa chặt ở Việt Nam”, Tạp chí giao thông vận tải, số 11/2018.
69 24-11-2018 Hiroki Imai, Nguyen Quang Phuc, Hiromitsu Nakanishi, Akihiro Kato (2018), “Evaluation of Anti-Stripping Property of Modified Asphalt under Severer Conditions”, 2018 International Conference on Sustainability in Civil Engineering, Hanoi 24-25th November, 2018.
70 18-12-2018 Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Quang Phúc, Lương Xuân Chiểu, Nguyễn Hữu Thành (2018), “Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng phụ gia phế thải LDPE đến một số chỉ tiêu cơ học của bê tông nhựa nóng trong phòng thí nghiệm”, Tạp chí giao thông vận tải, số 12/2018.
71 17-01-2019 Trần Hữu Bằng, Lê Văn Bách, Nguyễn Quang Phúc, Lương Xuân Chiểu (2019), “Cải thiện một số chỉ tiêu khai thác của mặt đường bê tông xi măng có sử dụng phụ gia nano SIO2 và silica Fume khu vực miền Tây Nam bộ”, Tạp chí Giao thông vận tải, số 1+2 năm 2019.
72 17-01-2019 Trần Danh Hợi, Nguyễn Quang Phúc (2019), “Phân tích một số kết cấu mặt đường mềm cấp cao ở Việt Nam theo phương pháp thiết kế cơ học - thực nghiệm”, Tạp chí Giao thông vận tải, số 1+2 năm 2019.
73 25-04-2019 Bùi Thị Quỳnh Anh, Đào Văn Đông, Nguyễn Quang Phúc (2019), "Nghiên cứu chế tạo thiết bị xác định cường độ cắt giữa các lớp bê tông nhựa có xét đến ảnh hưởng của áp lực pháp tuyến", Tạp chí Giao thông vận tải, số 4 năm 2019.
74 25-05-2019 Bùi Thị Quỳnh Anh, Đào Văn Đông, Nguyễn Quang Phúc (2019), "Nghiên cứu thực nghiệm xác định ảnh hưởng của tỷ lệ tưới dính bám, nhiệt độ và áp lực pháp tuyến đến cường độ chịu cắt giữa hai lớp bê tông nhựa", Tạp chí Giao thông vận tải, số 5 năm 2019
75 26-06-2019 Bùi Ngọc Hưng, Nguyễn Đức Tuấn Anh, Phan Văn Chương, Nguyễn Quang Phúc (2019), "Một số kết quả nghiên cứu về bê tông nhựa ấm theo phương pháp tạo bọt trong điều kiện Việt Nam", Tạp chí Giao thông vận tải, số 6 năm 2019.
76 26-07-2019 Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Quang Phúc, Lương Xuân Chiểu (2019), “Nghiên cứu thiết kế cân bằng (BMD) cho hỗn hợp bê tông asphalt sử dụng phụ gia phế thải nhựa theo phương pháp trộn khô”, Tạp chí Cầu Đường Việt Nam, số 7 năm 2019.
77 26-08-2019 Bùi Thị Quỳnh Anh, Đào Văn Đông, Nguyễn Quang Phúc, Vũ Thế Thuần (2019). "Nghiên cứu ảnh hưởng của cỡ hạt lớn nhất danh định (Dmax), nhiệt độ và áp lực pháp tuyến đến cường độ chịu cắt giữa hai lớp bê tông nhựa", Tạp chí Giao thông vận tải, số 8 năm 2019.
78 26-09-2019 Lưu Ngọc Lâm, Nguyễn Quang Phúc (2019), "Nghiên cứu đánh giá khả năng chống nứt của bê tông nhựa theo mô hình uốn dầm bán nguyệt SCB", Tạp chí Giao thông vận tải, số 9 năm 2019.
79 25-03-2020 Lưu Ngọc Lâm, Nguyễn Quang Phúc (2020), “Phân tích phương pháp thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa theo Superpave và một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, số 62-3, 3/2020.
80 24-04-2020 Bùi Tuấn Anh, Nguyễn Quang Phúc (2020), “Nghiên cứu áp dụng phương pháp thống kê đánh giá mức độ biến động khi thi công lớp cấp phối đá dăm ở Việt Nam”, Tạp chí Cầu Đường Việt Nam, số 4/2020.
81 19-05-2020 Trịnh Hoàng Sơn, Đào Văn Đông, Nguyễn Quang Phúc (2020), “Nghiên cứu thời gian đông kết và sự phát triển cường độ nén theo thời gian của bê tông geopolymer tro bay sử dụng hoàn toàn cốt liệu xỉ thép”, Tạp chí giao thông vận tải, số 5, năm 2020.
82 19-05-2020 Đào Văn Đông, Bùi Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Quang Phúc (2020), “Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá cường độ kháng cắt trượt giữa hai lớp bê tông nhựa tại một số dự án ở Việt Nam”, Tạp chí giao thông vận tải, số 5, năm 2020.
83 20-06-2020 Bùi Thị Quỳnh Anh, Đào Văn Đông, Nguyễn Quang Phúc (2020), “Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá cường độ chống cắt trượt giữa hai lớp bê tông nhựa tại một số vị trí mặt đường nhựa đã xuất hiện hư hỏng bề mặt”, Tạp chí Giao thông vận tải, số 6, năm 2020.
84 20-07-2020 Van Phuc Le, Van Hung Nguyen, and Quang Phuc Nguyen (2020), "A simplified approach in determining the c and phiv for asphalt mixtures", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering.
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2007-03-02 Thiết kế yếu tố hình học đường ô tô
2 2009-03-02 Thiết kế nền mặt đường ô tô
3 2016-04-20 Kỹ thuật khai thác đội máy thi công mặt đường bê tông nhựa
4 2016-06-27 Kỹ thuật tổ chức và khai thác đội máy thi công nền đường ô tô
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 20-10-2015 Nguyễn Mạnh Hùng Học viên Nghiên cứu phương pháp của Viện Asphalt (AI) thiết kế kết cấu áo đường mềm và khả năng áp dụng ở Việt Nam
2 04-12-2016 Nguyễn Tiến Đạt Học viên Nghiên cứu áp dụng phương pháp thống kê quản lý chất lượng thi công bê tông nhựa trộn phụ gia SBS cho dự án đầu tư công trình mở rộng QL1 phân đoạn Km1374+525-Km1383+00 tỉnh Khánh Hòa
3 24-08-2016 Ngọ Thế Anh Học viên Nghiên cứu quy trình đảm bảo chất lượng bê tông nhựa nóng theo AASHTO và định hướng áp dụng ở Việt Nam
4 26-08-2016 Đinh Mai Trung Học viên Nghiên cứu các giải pháp tăng cường an toàn giao thông trên Quốc lộ 21 đoạn Km134 -:- Km208+280, tỉnh Nam Định
5 03-08-2016 Nguyễn Xuân Nguyên Học viên Nghiên cứu đánh giá công nghệ sử dụng SMA làm lớp mặt trên kết cấu áo đường ở Việt Nam
6 27-04-2016 Lê Thị Thanh Tâm Học viên Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá ứng xử từ biến tĩnh của bê tông asphalt
7 21-04-2016 Nguyễn Đình Phúc Học viên Nghiên cứu hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch bảo trì trung hạn ở Cục Quản lý đường bộ I
8 20-04-2016 Phạm Ngọc Tập Học viên Nghiên cứu đánh giá công tác sửa chữa khắc phục hằn lún vệt bánh xe mặt đường QL1 qua địa phận tỉnh Ninh Bình
9 20-03-2016 Nguyễn Thị Hương Học viên Nghiên cứu tiêu chuẩn đánh giá chỉ số bitum của bột khoáng và định hướng áp dụng ở Việt Nam
10 08-01-2016 Nguyễn Xuân Trưởng Học viên Nghiên cứu đề xuất phân vùng nhiệt độ lựa chọn mác nhựa theo hệ thống Superpave ở Việt Nam
11 20-03-2016 Thansamay PHAVANH Học viên Nghiên cứu phương pháp của Viện Asphalt (AI) thiết kế kết cấu áo đường mềm và khả năng áp dụng ở CHDCND Lào
12 10-12-2015 Trần Xuân Vinh Học viên Nghiên cứu đánh giá công nghệ tái chế nóng bê tông nhựa tại trạm trộn
13 10-12-2015 Cao Thị Diện Học viên Nghiên cứu đánh giá các tiêu chuẩn thiết kế yếu tố hình học đường ô tô của AASHTO và định hướng áp dụng ở Việt Nam
14 16-06-2015 Lê Đình Dũng Học viên Nghiên cứu sử dụng thiết bị FWD đánh giá chất lượng khai thác phục vụ cho phân loại công tác bảo trì mặt đường mềm
15 19-05-2015 Trần Trọng Nghĩa Học viên Nghiên cứu lựa chọn tiêu chuẩn thiết kế hình học đường ô tô nhằm nâng cao năng lực phục vụ và an toàn giao thông
16 16-05-2015 Phạm Hồng Khánh Học viên Nghiên cứu tiêu chuẩn đánh giá khả năng làm cứng nhựa của bột khoáng và định hướng áp dụng ở Việt Nam
17 16-05-2015 Nguyễn Thái Hòa Học viên Nghiên cứu tiêu chuẩn đánh giá khả năng hút nhựa của bột khoáng và định hướng áp dụng ở Việt Nam
18 24-01-2015 Nguyễn Thanh Tuân Học viên Nghiên cứu phương pháp dự báo tuổi thọ còn lại của kết cấu áo đường mềm
19 20-11-2014 Phạm Văn Mạnh Học viên Sử dụng kết quả thí nghiệm FWD phân tích kết cấu mặt đường bê tông xi măng
20 24-01-2015 Nguyễn Quang Huy Học viên Nghiên cứu góp phần hoàn thiện công tác thẩm định kỹ thuật công trình giao thông tại Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang
21 10-09-2014 Phạm Văn Tiến Học viên Nghiên cứu đề xuất giải pháp thiết kế nâng cao khả năng thông hành nút giao thông giữa đường 5 kéo dài với đường Nguyễn Văn Cừ - Ngô Gia Tự
22 10-08-2014 Phùng Tuấn Anh Học viên Nghiên cứu xác định mô đun đàn hồi động của bê tông nhựa làm lớp mặt đường trên mẫu khoan
23 16-12-2013 Tô Ngọc Biên Học viên Phân tích kết cấu mặt đường bê tông asphalt dưới tác dụng của tải trọng xe chạy và nhiệt độ
24 28-11-2013 Nguyễn Công Phú Học viên Nghiên cứu các phương pháp tái sử dụng bê tông nhựa cũ trong xây dựng mặt đường và định hướng áp dụng ở Việt Nam
25 10-11-2013 Chu Vũ Hoàng Hải Học viên Nghiên cứu đánh giá độ lún vệt hằn bánh xe của bê tông asphalt sử dụng phụ gia Tafpack-Super (TPS)
26 25-10-2013 Vũ Xuân Dương Học viên Nghiên cứu hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý duy tu sửa chữa đường bộ tại đoạn đường bộ tỉnh Hải Dương
27 27-03-2013 Phạm Thị Ly Học viên Nghiên cứu phương pháp đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố hình học đến mức độ an toàn giao thông trên các tuyến đường 2 làn xe ngoài đô thị
28 27-03-2013 Trần Mạnh Cường Học viên Nghiên cứu ứng dụng chương trình KENPAVE phân tích và thiết kế kết cấu mặt đường
29 18-01-2013 Nguyễn Hồng Phong Học viên Nghiên cứu tính toán kết cấu mặt đường BTXM thường có xét đến liên kết giữa các tấm
30 18-01-2013 Vũ Thế Lượng Học viên Nghiên cứu lựa chọn phương pháp xác định cường độ dính bám giữa hai lớp bê tông asphalt
31 18-01-2013 Nguyễn Như Hải Học viên Nghiên cứu ảnh hưởng của loại nhựa đến cường độ và độ ổn định nhiệt của bê tông nhựa làm lớp mặt trên của kết cấu áo đường
32 18-01-2013 Cao Hà Minh Học viên Nghiên cứu giải pháp thiết kế điều chỉnh để nâng cao khả năng thông hành nút giao thông đường dẫn cầu Thanh Trì-Quốc lộ 5
33 18-01-2013 Đặng Khánh Học viên Nghiên cứu phân tích nứt sớm của mặt đường bê tông xi măng bằng chương trình Hiperpav II
34 17-10-2012 Lê Quang Vượng Học viên Nghiên cứu xác định hệ số quy đổi cụm trục của xe tải nặng nhiều trục trong thiết kế kết cấu áo đường mềm ở Việt Nam
35 24-07-2012 Vũ Hữu Hòa Học viên Nghiên cứu ảnh hưởng của nước đến kết cấu nền mặt đường ô tô tại Hà Nội
36 15-05-2012 Trần Hữu Hòa Học viên Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Civil3d trong thiết kế đường ô tô theo tiêu chuẩn Việt Nam
37 28-09-2017 Lê Trung Hiến Học viên Nghiên cứu đánh giá công nghệ cào bóc tái sinh nguội mặt đường bê tông nhựa bằng bitum bọt và xi măng thực hiện ở một số dự án khu vực miền bắc.
38 16-10-2017 Nguyễn Chí Công Học viên Nghiên cứu sử dụng phụ gia Toughfix Hyper tăng cường chất lượng bê tông nhựa nóng chịu tác động của môi trường ẩm ở Việt Nam
39 26-06-2017 Phạm Văn Duân Học viên Nghiên cứu đề xuất các chỉ tiêu kỹ thuật áp dụng cho Khu vực phát triển đô thị hai bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (Nhật Tân – Nội Bài) theo hướng hiện đại, đồng bộ và bền vững
40 10-12-2017 Nguyễn Trung Chính Học viên Nghiên cứu, đề xuất giải pháp kết cấu tăng cường trên mặt đường bê tông xi măng cũ tại Lào Cai
41 10-12-2017 Trần Anh Dũng Học viên Nghiên cứu lựa chọn lớp bê tông nhựa tăng cường trên mặt đường mềm phù hợp điều kiện khai thác trên địa bàn tỉnh Lào Cai
42 10-12-2017 Trần Xuân Quang Học viên Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng công tác bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
43 10-12-2017 Lê Trung Hải Học viên Nghiên cứu giải pháp tăng cường an toàn giao thông tuyến Quốc lộ 4D đoạn Km 89 - Km137 (Sa Pa – TP. Lào Cai)
44 10-12-2017 Nguyễn Minh Đức Học viên Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng thiết kế các công trình giao thông tại Ban QLDA ODA tỉnh Lào Cai
45 20-02-2019 Đồng Xuân Trường Nghiên cứu sinh Nghiên cứu góp phần hoàn thiện công tác đảm bảo và kiểm soát chất lượng thi công lớp mặt đường bê tông nhựa chặt ở Việt Nam.
46 24-04-2019 Vũ Ngọc Phương Nghiên cứu sinh Nghiên cứu sử dụng phụ gia tăng khả năng dính bám đá – nhựa cải thiện chất lượng bê tông nhựa ở Việt Nam
47 12-08-2019 Nguyễn Như Hải Nghiên cứu sinh Nghiên cứu ảnh hưởng tính chất của bitum đến mô đun động của bê tông nhựa chặt ở Việt Nam
48 20-12-2016 22-12-2016 Nguyễn Văn Châu Nghiên cứu sinh Nghiên cứu quản lý rủi ro kỹ thuật trong thi công công trình giao thông đường bộ ở Việt Nam

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện