Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Trần Thị Kim Đăng
Năm sinh:
1964
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
22 năm
Bộ môn:
Đường bộ
Điện thoại:
0904111356
• -Vật liệu xây dựng đường: đất, gia cố đất, vật liệu hạt, bê tông nhựa, bê tông xi măng,... và các vật liệu mới trong xây dựng và bảo trì mặt đường, đặc biệt đối với mặt đường bê tông nhựa - Công nghệ xây dựng và bảo trì mặt đường, đặc biệt mặt đường bê tông nhựa - Kết cấu mặt đường: các trường phái và giải pháp tính toán, phân tích cơ học mặt đường, các chỉ tiêu thiết kế và đánh giá kết cấu mặt đường bao gồm mặt đường mềm mặt đường cứng và mặt đường nửa cứng. - Quy luật xuống cấp của nền, mặt đường - Ứng dụng công nghệ tin học và tích hợp không gian địa lý trong quản lý mạng lưới và đánh giá mạng lưới đường bộ - An toàn giao thông đường bộ
STT Thời gian Nội dung
1 01-01-2002 Giá trị mô đun đàn hồi động của vật liệu bê tông asphalt làm mặt đường ô tô (Chủ trì - cấp Bộ GD và ĐT)
2 01-01-2006 Lập qui trình thi công và nghiệm thu lớp phủ mỏng bê tông nhựa tạo nhám (Tham gia chính - cấp Bộ GTVT)
3 01-01-2006 Lập qui trình thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa cải thiện sử dụng nhựa đường polime (Tham gia chính - cấp Bộ GTVT)
4 01-01-2007 Nghiên cứu ứng dụng những quan điểm mới trong phát triển mặt đường cấp cao của Thế giới (SHRP-Strategy Highway Research Program) vào điều kiện Việt Nam (Tham gia chính - cấp Bộ GTVT)
5 01-01-2009 Phân tích - đánh giá các tiêu chuẩn thiết kế kết cấu mặt đường mềm hiện hành ở Việt Nam và đề xuất các giải pháp bổ sung, chỉnh sửa và áp dụng khả thi cho các tiêu chuẩn, phù hợp với điều kiện giao thông thực tế (Chủ trì - cấp Bộ GD và ĐT)
6 01-01-2012 Nghiên cứu ứng dụng bê tông nhẹ trong xây dựng các công trình đường bộ (Tham gia chính - cấp Bộ GTVT)
7 01-01-2012 Nghiên cứu biến dạng vĩnh cửu của mặt đường bê tông nhựa và đề xuất biện pháp kiểm soát phát triển vệt lún bánh xe trên mặt đường bê tông nhựa. (Tham gia chính - cấp Bộ GTVT)
8 01-01-2012 Biên soạn tiêu chuẩn cơ sở ngành: “Tiêu chuẩn bảo dưỡng thường xuyên đường bộ” - (Chủ trì - cấp Bộ GTVT) - chương trình năm 2012
9 01-01-2012 Biên soạn tiêu chuẩn quốc gia: “Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu áo đường mềm” - (Chủ trì - cấp Bộ GTVT) -chương trình năm 2012
10 01-11-2013 Đề tài cấp Bộ - Dự án GDDH - "Tiếp cận nghiên cứu qui luật phát triển hư hỏng mặt đường xe buýt trong nội đô Hà Nội" (Chủ trì - cấp Bộ GD ĐT - Chương trình 2013
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian Bài báo
1 01-01-2000 Mô hình thí nghiệm xác định các mô đun đàn hồi của bê tông asphalt xét đến tính chất tải trọng tác dụng thực tế
2 01-01-2000 Vấn đề trị số mô đun đàn hồi tính toán của vật liệu bê tông asphalt làm đường
3 01-01-2001 Sử dụng thí nghiệm kéo gián tiếp tải trọng lặp để xác định mô đun đàn hồi của bê tông asphal
4 01-01-2004 Ứng dụng kết quả thí nghiệm FWD tính toán mô đun đàn hồi lớp của vật liệu kết cấu áo đường mềm
5 01-01-2004 Các mô hình cơ học cảu vật liệu đàn hồi - nhớt -dẻo và giải pháp tính toán kết cấu áo đường có xét đến đặc tính của vật liệu bê tông asphalt
6 01-01-2008 Lựa chọn giải pháp bảo dưỡng sửa chữa mặt đường
7 01-01-2008 Phương pháp luận tiếp cận dự báo mức độ xuống cấp của mặt đường và định hướng áp dụng trong nghiên cứu tình trạng xuống cấp của mặt đường cho các tuyến nội đô có xe buýt
8 01-01-2008 Trần Thị Kim Đăng (Đồng tác giả) - "Phương pháp luận tiếp cận dự báo mức độ xuống cấp của mặt đường và định hướng áp dụng trong nghiên cứu tình trạng xuống cấp của mặt đường cho các tuyến đường có xe buýt trong nội đô Hà Nội" - Số tháng 11/2008 - Trang 102-108
9 01-01-2008 Trần Thị Kim Đăng (Đồng tác giả) - "Lựa chọn giải pháp bảo dưỡng sửa chữa mặt đường" - Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải- Số tháng 11/2008 - Trang 115-121
10 01-01-2009 Trần Thị Kim Đăng (Đồng tác giả) - Phân tích cố kết nền đường đắp trên nền đất yếu qua phần mềm SIGMA/W-SEEP/W - Tạp chí Cầu đường Việt Nam - Số 11 năm 2009 - trang 12 - 16
11 01-01-2009 Trần Thị Kim Đăng (Đồng tác giả) - "Một số vấn đề trong thực tế thiết kế kết cấu mặt đường mềm sử dụng tiêu chuẩn thiết kế hiện hành và giải pháp - Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải - Số 28 - tháng 12/2009 - Trang 145 - 150
12 01-01-2010 Trần Thị Kim Đăng, (Đồng tác giả) - "Phương pháp luận trong thiết kế kết cấu mặt đường theo cơ học thực nghiệm và khả năng áp dụng tại Việt Nam" - Tạp chí Cầu đường Việt Nam - Số 1+2 /2010 - Trang 60-63
13 01-01-2010 Trần Thị Kim Đăng - "Hệ số tải trọng tương đương trong thiết kế kết cấu mặt đường mềm sử dụng các tiêu chuẩn thiết kế hiện hành có xét đết thành phần xe quá tải trong điều kiện giao thông thực tế" - Tạp chí Cầu đường Việt Nam - Số 3/2010 - Trang 15-18
14 01-01-2010 Trần Thị Kim Đăng, (Đồng tác giả) - Khảo sát ứng suất cắt trượt trong lớp bê tông nhựa mặt đường có xét đến thành phần lực ngang - Tạp chí GTVT - Số 1+2 /2010 - Trang 51-53
15 01-06-2013 Trần Thi Kim Đăng, Đỗ Vương Vinh - "Xây dựng ma trận xuống cấp của mặt đường sử dụng một số chỉ tiêu đánh giá đặc trưng khai thác của mặt đường" - Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải- Số tháng 6/2013
16 01-09-2013 Trần Thị Kim Đăng, Nguyễn Thị Mi Trà - "Phân tích kết quả và đề xuất áp dụng theo dõi dài hạn thử nghiệm mặt đường giao thông nông thôn vùng đồng bằng và trung du Bắc bộ" - Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải- Số tháng 9/2013
17 01-09-2013 Trần Thị Kim Đăng, Lê Xuân Quý - "Áo đường hỗn hợp trong điều kiện Việt Nam – sự cần thiết và giải pháp thiết kế" - Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải - Số tháng 9/2013
18 01-10-2013 Trần Thị Kim Đăng, Trần Thị Bích Thảo - "Đánh giá hiệu quả và khả năng áp dụng các kết quả của chương trình thử nghiệm mặt đường giao thông nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long vào thực tế" - Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải - Số tháng 10/2013
19 31-01-2014 Trần Thị Kim Đăng - "Về cách nghiên cứu mang tính thực tiễn để giải quyết vấn đề lún vệt bánh xe với mặt đường bê tông asphalt ở Việt Nam hiên nay" - Tạp chí Giao thông Vận tải, số 1+2-2015
20 01-06-2014 Trần Thị Kim Đăng - "Đôi điều về công tác quản lý chất lượng thi công mặt đường bê tông nhựa và hiện tượng lún sớm vệt bánh xe mặt đường" - Tạp chí Giao thông Vận tải, số 6-2015
21 15-04-2015 Trần Thị Kim Đăng, Trần Danh Hợi "Một số kết quả nghiên cứu ban đầu về đặc tính từ biến của mẫu hỗn hợp ATB và mẫu hai lớp ATB-Bê tông asphalt" -Tạp chí Cầu đường, số 4-2015, trang 8-10
22 01-05-2015 HANG Thi Tran, TUNG Vu Thanh, HUYEN Thi Tran, ANH Thi Mai Nguyen DANG Thi Kim Tran - "Traffic safety in two-lane expressway on mountainous area Case study: Mountainous area in the North of Viet Nam" - Paper Identification number: AYRF15-035
23 01-05-2015 TUNG Vu Thanh, HANG Tran Thi, Prof. DANG Tran Thi Kim - "TRAFFIC SAFETY AT INTERSECTIONS BETWEEN ROAD AND RAILWAY IN VIET NAM" - Paper Identification number: AYRF15-038
24 01-11-2015 Bùi Tuấn Anh, Trần Thi Kim Đăng - "Nghiên cứu sử dụng tro bay chưa xử lý trong gia cố cát làm móng đường ô tô" - Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải - Số Tháng 11/2015
25 01-12-2015 Trần Thị Kim Đăng, Trần Văn Thiện, Ngô Ngọc Quý - "Diễn biến nhiệt độ hỗn hợp asphalt trong quá trình thi công và một số khuyến cáo trong thi công lớp hỗn hợp bê tông asphalt rải nóng" - Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, Số tháng 12/2015
26 01-12-2015 Nakanishi Hiromitsu, Trần Thị Kim Đăng, Nguyễn Quang Phúc - "Nghiên cứu đánh giá hiệu quả cải thiện khả năng kháng hằn lún vệt bánh xe và khả năng hòa tan của phụ gia TPP và SBS - Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải - Số tháng 12/2015
27 01-12-2015 Trần Thị Kim Đăng, Bùi Thị Quỳnh Anh, Trịnh Hoàng Sơn Đánh giá hiệu quả cải thiện mức độ phục vụ của nút giao thông nhờ giải pháp cầu vượt nhẹ trong đô thị - Nghiên cứu tình huống tại trục phố Láng Hạ - Thành phố Hà Nội -Tạp chí Giao thông vận tải, Số tháng 12/2015
28 01-12-2015 Huỳnh Thị Ánh Tuyết, Trần Thị Kim Đăng - Một số thông tin cơ bản về tình hình tai nạn giao thông đường bộ khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và quan điểm đánh giá của người làm công tác hạ tầng giao thông đường bộ - Tạp chí Giao thông vận tải, Số tháng 12/2015
29 20-10-2016 Trần Danh Hợi, Trần Thị Kim Đăng "Lựa chọn cấp phối cốt liệu cho thiết kế hỗn hợp đá - nhựa chặt theo phương pháp Bailey" - Tạp chí GTVT tháng 10/2016, trang 44-46
30 01-11-2016 Đỗ Vương Vinh, Trần Thị Kim Đăng “Ảnh hưởng của cốt liệu mịn và bột khoáng đến cường độ kéo uốn của thành phần vữa nhựa trong hỗn hợp bê tông nhựa nóng”, Tạp chí Giao thông Vận tải, số tháng 11 năm 2016.
31 01-12-2016 Ngô Ngọc Quý, Trần Thị Kim Đăng - "Xác định sức kháng cắt của bê tông nhựa bằng thí nghiệm nén 3 trục" - Tạp chí Giao thông Vận tải, số tháng 12 năm 2016.
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2008-01-01 Thiết kế nền - mặt đường ô tô
2 2010-01-01 Tuổi thọ và độ bền khai thác của bê tông nhựa mặt đường

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện