Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Ngọc Long
Năm sinh:
1963
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
27 năm
Bộ môn:
Cầu hầm
Điện thoại:
0913381128
• Nghiên cứu các giải pháp sửa chữa, tăng cường cầu.
• Ứng dụng vật liệu mới trong thiết kế cầu.
• Cầu bê tông nhịp lớn
STT Thời gian Nội dung
1 Đề tài NCKH: Phương pháp tính toán điều chỉnh bộ ván khuôn di động và công tác hợp long cho cầu BTCT nhịp lớn thi công đúc hẫng (Tham gia)
2 Đề tài NCKH: Nghiên cứu lựa chọn và thiết kế thành phần vật liệu bê tông cốt sợi phù hợp cho việc sử dụng tại các công trình cầu ở Việt Nam (Chủ nhiệm đề tài)
3 Đề tài NCKH: Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị tiêu tán năng lượng dao động có hại phục vụ các công trình kỹ thuật (CN đề tài nhánh cấp NN), 2006
4 Đề tài NCKH: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị tiêu tán năng lượng chống dao động có hại phục vụ các công trình kỹ thuật (Tham gia)
5 Đề tài NCKH: Nghiên cứu công nghệ bảo trì và sửa chữa công trình hầm giao thông ở Việt nam (Tham gia)
6 Đề tài NCKH: Nghiên cứu các giải pháp tăng cường khả năng chịu tải của kết cấu nhịp dầm BT, BTDƯL trong điều kiện thông xe bình thường (Chủ nhiệm đề tài)
7 Đề tài NCKH: Nghiên cứu các dạng kết cấu nhịp cầu phù hợp với đường sắt đô thị Việt Nam (Chủ nhiệm đề tài).
8 01-05-1998 Đề tài NCKH: Ứng dụng bê tông polime cốt sợi trong sửa chữa tăng cường cầu (Chủ nhiệm đề tài)
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 Xây dựng Cầu tập 1 (Giáo trình, 1995), NXB GTVT
2 Xây dựng Cầu tập 2 (Giáo trình, 1995), NXB GTVT
3 Xây dựng Cầu tập 3 (Giáo trình, 1994), NXB GTVT
4 Cầu Bê tông Cốt thép tập 2 (Giáo trình, 2004), NXB GTVT
5 Phụ gia và hóa chất dùng trong bê tông (Sách tham khảo - Tham gia, 2005), NXB Xây dựng
6 Bê tông cốt sợi thép (Sách tham khảo- Tham gia, 2005), NXB Xây dựng
7 Cầu Bê tông Cốt thép (theo TC 272-05) (Giáo trình, 2007), NXB Xây dựng
8 Kiểm định cầu (Giáo trình, 2009), NXB Xây dựng
9 Bêtông cường độ cao và chất lượng cao (Sách tham khảo, 2009), NXB GTVT
10 Kết cấu và công nghệ hiện đại trong xây dựng cầu bê tông cốt thép (Giáo trình, 2012), NXB Xây dựng
11 Kết cấu và công nghệ hiện đại trong xây dựng cầu bêtông cốt thép, (Giáo trình cao học, 2012), NXB GTVT

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện