Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Đức Mạnh
Năm sinh:
1974
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
22 năm
Bộ môn:
Địa kỹ thuật
Điện thoại:
0985376810
• 1- Các đặc trưng cơ lý của đất đá 2- Đất yếu, xây dựng công trình trên nền đất yếu và cải tạo đất đá 3- Ổn định bờ dốc đất đá và công nghệ gia cố 4- Các vấn đề địa kỹ thuật cho hầm và khai thác sử dụng không gian ngầm đô thị 5- Quan trắc địa kỹ thuật
STT Thời gian Nội dung
1 28-12-2012 “Hệ thống hóa các quá trình và hiện tượng địa chất tự nhiên, địa chất nhiên – kỹ thuật ảnh hưởng đến khai thác và sử dụng không gian ngầm thành phố Hà Nội”. Đề tài NCKH cấp cơ sở, mã số T2012-CT-32,năm 2012. Chủ nhiệm đề tài
2 28-06-2013 “Nghiên cứu định hướng qui hoạch và khai thác sử dụng không gian ngầm đô thị Hà Nội”. Đề tài NCKH cấp Thành phố Hà Nội, mã số:TC-ĐT/05-06-2. Cơ quan thực hiện - Viện KHCN Xây; dựng Cơ quan chủ Quản -Sở KH&CN Hà Nội. Hà Nội 2013. Tham gia nghiên cứu
3 30-12-2015 “Nghiên cứu, xây dựng tương quan sức chống cắt không thoát nước từ kết quả thí nghiệm cắt cánh hiện trường với thí nghiệm cắt cánh trong phòng của đất yếu ở Hà Nội và vùng phụ cận”. Đề tài NCKH cấp cơ sở, mã số T2015-CT-22,năm 2015. Chủ nhiệm đề tài
4 22-04-2016 “Nghiên cứu lựa chọn tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật về vận hành khai thác và duy tu bảo dưỡng đường sắt đô thị đối với điều kiện ở Việt Nam”. Đề tài NCKH cấp Bộ GTVT, Mã số: DT143020, 2014-2015. Tham gia nghiên cứu.
5 24-10-2017 Nghiên cứu lựa chọn giải pháp hợp lý ổn định khối đất trượt quy mô siêu lớn nhằm đảm bảo an toàn các công trình xây dựng và dân cư khu tái định cư Mường Lay. Đề tài NCKH cấp cơ sở (cấp Trường đại học GTVT), Mã số T2017 - CT - 104, năm 2017. Chủ nhiệm đề tài
6 15-12-2017 Nghiên cứu ổn định nền đường đắp trên đất yếu bằng kết quả thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn và thí nghiệm xuyên tĩnh có đo áp lực nước lỗ rỗng. Đề tài cấp Cơ sở, Mã số T2017 – CT - 103. Tham gia.
7 30-10-2018 BẢO VỆ BỜ DỐC BẰNG LƯỚI THÉP CƯỜNG ĐỘ CAO CHỐNG ĂN MÒN - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU. Xây dựng tiêu chuẩn Cơ sở Mới (Đề tài Cấp Bộ GTVT). TCCS23:2018/TCĐBVN. 2018 (Chủ trì)
8 20-12-2018 NGHIÊN CỨU SỨC KHÁNG TẢI TRỌNG NGANG CỦA CỌC PHỨC HỢP (CỌC ĐẤT GIA CỐ XI MĂNG KẾT HỢP LÕI THÉP VỚI CÁNH VÍT) BẰNG THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG TRÊN CỌC KÍCH THƯỚC THẬT TẠI VIỆT NAM. Đề tài cấp Cơ sở, Mã số T2018-CT015. Tham gia.
9 16-08-2019 "Ứng dụng kỹ thuật tiên tiến "trí tuệ nhân tạo" của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 trong dự báo biến đổi địa môi trường khi xây dựng tuyến đường cao tốc ven biển đoạn Hải Phòng - Ninh Bình". Đề tài cấp Bộ GTVT năm 2018, MS DT184081. Nghiệm thu ngày 16.8.2019 theo QĐ số 1353/QĐ-BGTVT ngày 18/07/2019. Chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN sử dụng ngan sách nhà nước số 2020-34-008/KQNC. Nghiệm thu đạt loại B. (Thành viên chính, CNĐT Ph Th Bình)
10 25-12-2019 Xây dựng mô hình vật lý trong phòng thí nghiệm nghiên cứu sự làm việc hệ cọc đất xi măng kết hợp lưới Địa kỹ thuật cường độ cao khi xử lý nền đất yếu. Đề tài cấp Cơ sở, T2019-CT-049. Tham gia (ĐG loại Tốt) (CN Nguyễn Thái Linh)
11 25-12-2019 Nghiên cứu lựa chọn giải pháp tối ưu ổn định mái dốc Cụm dân cư số 2 tại khu tái định cư Nậm Khao, huyện Mường Tè, Lai Châu. Đề tài cấp Cơ sở, T2019-CT-036. Tham gia (ĐG loại Tốt) (CN Lê Thị Hồng Vân)
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-11-1997 12-12-2006 Đại học GTVT 1- Nghiên cứu các đặc tính địa kỹ thuật của đất đá, đất yếu và nền đất yếu 2- Điều kiện địa kỹ thuật không gian ngầm đô thị Hà Nội 3- Bờ dốc và các giải pháp ổn định bờ dốc 4- Các vấn đề địa kỹ thuật khi thi công hầm trong đất và đá // Ứng dụng phần mềm MGE thành lập bản đồ đẳng chiều sâu bền mặt tầng Vĩnh Phúc (QIII2vp) và bản đồ đẳng chiều dày tầng bùn Hải Hưng dưới (QIV1-2hh1) vùng Hà Nội. Công trình dự thi giải thưởng “Sinh viên NCKH” năm 1997 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - đạt giải Ba.(Đồng tác giả).// Ứng dụng phương pháp phân loại đá RMR (rock mass rating) trong xây dựng hầm Hải Vân, phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến trạng thái ứng suất và biến dạng của khối đá vây quanh. Luận văn Thạc sỹ kỹ thuật địa chất, Trường Đại học Mỏ-Địa chất, Hà Nội, 2002 (tác giả)
2 18-12-2006 31-10-2010 Đại học Mỏ QG Xanh Pêtécbua, LB Nga 1-Các vấn đề địa kỹ thuật phục vụ khai thác sử dụng không gian ngầm đô thi, không gian ngầm đô thị Hà Nội 2-Đặc tính đất yếu và xử lý nền đất yếu 3-Các vấn đề địa kỹ thuật trong hầm cà công trình ngầm // Нгуен Дык Мань, Инженерно-геологическое обеспечение освоения подземного пространства города Ханоя (Вьетнам), Дисс. канд. геол.-минер. наук, Санкт-Петербург, (2010). Luận án tiến sĩ kỹ thuật địa chất, tại Liên Bang Nga. Xanh Pê téc Bua, Liên Bang Nga, 2010.
3 01-01-2011 28-11-2018 Đại học GTVT 1- Các đặc trưng cơ lý của đất đá 2- Đất yếu, giải pháp xây dựng công trình trên nền đất yếu và cải tạo đất đá 3- Ổn định bờ dốc đất đá 4- Các vấn đề địa kỹ thuật cho hầm và khai thác sử dụng không gian ngầm đô thị 5- Quan trắc địa kỹ thuật
STT Thời gian Bài báo
1 15-11-1998 Phân vùng địa chất công trình phục vụ cho việc xây dựng công trình Giao thông ngầm ở Hà Nội. Tuyển tập báo cáo HNKHCN lần thứ 13, ĐH GTVT. HN, 11-1998 (Tác giả, Nguyễn Đức Mạnh)
2 15-11-2000 Một số vấn đề địa chất công trình có thể phát sinh ảnh hưởng tới xây dựng công trình ở Hà Nội.Tuyển tập các công trình khoa học – Trường Đại học Giao thông Vận tải. Hà Nội, 11/2000 (Tác giả, Nguyễn Đức Mạnh)
3 15-06-2005 Một số vấn đề về liên kết kiến trúc và độ bền liên kết kiến trúc với đặc trưng độ bền của đất loại sét.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải. Số 11, tháng 6/2005. Trường Đại học Giao thông Vận tải. Hà Nội, 6/2005 (Tác giả, Nguyễn Đức Mạnh)
4 15-11-2005 Tương quan về giá trị giới hạn chảy của đất xác định theo phương pháp Casagrande và Vaxiliev khi có cùng cỡ hạt lọt sàng. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải. Số 12, tháng 11/2005. Trường Đại học Giao thông Vận tải. Hà Nội, 11/2005 (Tác giả chính, Nguyễn Đức Mạnh - Nguyễn Ngọc Lân )
5 15-11-2005 Một số yếu tố ảnh hưởng đến tính chất đầm nén của đất trong xây dựng Giao thông. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải. Số 12 tháng 11/2005. Trường Đại học Giao thông Vận tải. Hà Nội, 11/ 2005 (Tác giả, Nguyễn Đức Mạnh)
6 20-11-2006 Khả năng ứng dụng rọ đá lưới thép Terramesh phục vụ thiết kế đắp cao trong xây dựng giao thông ở Việt Nam. Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học toàn quốc về Cơ học đá lần thứ V. Hà Nội, 11/2006 (Tác giả chính, Nguyễn Đức Mạnh, Nguyễn Ngọc Lân,Chu Vũ Hoàng Hải)
7 15-03-2010 Địa môi trường với khai thác và sử dụng hiệu quả không gian ngầm đô thị Hà Nội.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải No29 – Trường ĐH GTVT,Hà Nội, 3/2010, tr.65-69.(Tác giả, Nguyễn Đức Mạnh)
8 10-06-2010 НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА В СЛОЖНЫХ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ Г. ХАНОЯ (ВЬЕТНАМ)./ М. Нгуен Дык, Р.Э. Дашко// ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ. – M.: Июнь, 2010. c.56-61. (BAK журнал) SOME PROBLEMS OF OPERATION AND USE OF UNDERGROUND SPACE IN THE COMPLICATED ENGINEERING-GEOLOGICAL CONDITIONS IN THE HANOI CITY (VIETNAM) (Nguyen Duc Manh, Dasko R. E.)
9 10-12-2011 Khả năng hóa lỏng của nền đất khi động đất và ảnh hưởng của nó đến khai thác không gian ngầm ở Hà Nội.Tuyển tập các công trình KHCN, Viện KHCN Giao thông nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Viện. Hà Nội, 12/2011 (Đồng tác giả)
10 05-01-2013 Hệ thống hóa các quá trình và hiện tượng tự nhiên và nhân sinh để khai thác an toàn và hiệu quả không gian ngầm đô thị Hà Nội. Tạp chí Xây dựng – BXD, số 01/2013, Tr.63-66.Hà Nội, 01/2013 (Tác giả)
11 10-01-2013 Vấn đề lựa chọn tham số sức chống cắt của đất dính mềm yếu khi tính ổn định trượt trong xây dựng đường ô tô. Tạp chí GTVT – Bộ GTVT, số tháng 1+2/2013. Hà Nội (Đồng tác giả)
12 15-10-2013 Phân vùng cấu trúc nền đất phục vụ khai thác không gian ngầm đô thị Hà Nội.Số đặc biệt - Tạp chí khoa học GTVT – Trường ĐH GTVT. Hà Nội, 10/2013 (Tác giả)
13 10-08-2015 Một số vấn đề về tính toán hệ cọc đất xi măng kết hợp vải địa kỹ thuật gia cường khi xử lý nền đất yếu cho các khối đắp cao. Tuyển tập công trình Khoa học Hội nghị KHCN cơ học toàn quốc, Tập 1 – Tính toán, thực nghiệm, đất đá, Tr.512-520. Đà Nẵng, 8-2015 (Đồng tác giả)
14 15-11-2015 Nghiên cứu đặc tính địa kỹ thuật một số lớp đất yếu khu vực phía nam quận hà đông bằng kết quả thí nghiệm xuyên tĩnh có đo áp lực nước lỗ rỗng (CPTu). Tuyển tập các công trình khoa học giảng viên trẻ Khoa Công trình, Tr 18-22. Hà Nội, 11-2015 (đồng tác giả, 04 TG)
15 15-11-2015 Nghiên cứu tương quan về sức chống cắt không thoát nước của một số đất loại sét yếu ở hà nội và vùng phụ cận từ thí nghiệm cắt cánh hiện trường với cắt cánh trong phòng. Số đặc biệt - Tạp chí khoa học GTVT – Trường ĐH GTVT. Hà Nội, 11-2015 (Tác giả, 01 TG)
16 10-09-2016 Lựa chọn mô hình hợp lý dự báo sức chịu tải cọc đất xi măng phức hợp sử dụng làm móng công trình trong vùng đất yếu ở Việt Nam. Tuyển tập Hội nghị KHQG “Hạ tầng giao thông với phát triển bền vững”, NXB Xây dựng. Đà Nẵng, 9-2016 (Đồng tác giả, 02 TG)
17 20-09-2016 Biến dạng dư của nền đất khi động đất mạnh ở Hà Nội. Tạp chí địa kỹ thuật, số tháng 9/2016. Hà Nội, 2016 (tác giả, 01 TG)
18 10-10-2016 Shear Resistance and Stability Study of Embankments using Different Shear Resistance Parameters of Soft Soils from Laboratory and Field Tests: A Case Study of Hai Phong City, Viet Nam. IJSRD - International Journal for Scientific Research & Development, No 3, ISSN (online): 2321-0613, pp. 330-334, 2016. (Đồng tác giả, 03 TG) http://www.ijsrd.com/articles/IJSRDV3I110279.pdf
19 10-11-2016 Features, generation mechanism and urgent treatment solution to the large landslide at Chi Luong resettlement area, Muong Lay Town, Dien Bien Province. The 3rd Internatioal Conference VIETGEO 2016 “Geological and Geotechnical Engineering in Response to Climate Change and Sustainable Development of Infrastructure”, Hạ Long, 11/2016. tr.244-251 (Tác giả, 01 TG)
20 20-11-2016 Giải pháp mới để phòng chống mất ổn định bờ dốc đá trong xây dựng giao thông ở Việt Nam. Tuyển tập báo cáo Hội thảo CLB KHCN các trường ĐH kỹ thuật lần thứ 49. Hà Giang, 2016 (Tác giả, 01 TG)
21 20-11-2016 Giải pháp giảm thiểu trượt lở đất đá trên đường giao thông vùng núi theo quan điểm coi trọng môi trường tự nhiên. Tuyển tập báo cáo Hội thảo CLB KHCN các trường ĐH kỹ thuật lần thứ 49. Hà Giang, 2016 (Đồng tác giả, 01 TG)
22 10-10-2017 Giải pháp nâng cao độ tin cậy trong tính toán ổn định hố móng đào sâu bằng cọc đất xi măng tại Việt Nam. Tạp chí Địa kỹ thuật, số 3/2017, trang 31-41, năm 2017 (đồng tác giả, 02 TG)
23 10-10-2017 Nghiên cứu sức chống cắt của đất bằng các thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT), xuyên tĩnh có đo áp lực nước lỗ rỗng (CPTu) và ứng dụng trong phân tích ổn định nền đường đắp trên đất yếu. Tạp chí Địa kỹ thuật, số 3/2017, trang 11-16, năm 2017 (đồng tác giả, 02 TG)
24 10-10-2017 Nghiên cứu giải pháp xử lý khối đất trượt qui mô lớn tại khu Chi Luông thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số 58, trang 45-52, năm 2017 (tác giả, 01 TG)
25 01-11-2017 Nghiên cứu giải pháp tổ hợp xử lý sụt trượt bờ dốc qui mô lớn khu vực dồi Ông Tượng thành phố Hòa Bình. Tạp chí Giao thông Vận tải, số 11/2017, năm 2017 (tác giả, 01 TG)
26 30-11-2017 Analysis of consolidation degree using settlement observation results and asaoka method: A case study of route km 94+340 -:- km 94 + 440 of Hanoi - Haiphong highway construction project. International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET), Volume 8, Issue 11, November 2017, pp. 91-100, Article ID: IJCIET_08_11_010, Available online at http://www.iaeme.com/ijciet/issues.asp?JType=IJCIET&VType=8&IType=11 ISSN Print: 0976-6308 and ISSN Online: 0976-6316. (Scopus Indexed)(Đồng TG, 0
27 30-11-2017 Prediction of lateral displacement of ground improved by Mernard vacuum consolidation method based on characteristics of soft soil and settlement observation results. International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET), Volume 8, Issue 11, November 2017, pp. 526–535, Article ID: IJCIET_08_11_056, Available online at http://www.iaeme.com/ijciet/issues.asp?JType=IJCIET&VType=8&IType=11 ISSN Print: 0976-6308 and ISSN Online: 0976-6316. (Scopus Indexed) (Tác giả chính, 03 TG)
28 09-12-2017 Nghiên cứu thực nghiệm xác định sức kháng dọc trục, ngang và nhổ cọc đất xi măng phức hợp trên mô hình thực. Tuyển tập CTKH - Hội nghị Cơ học toàn Quốc lần thứ X. Tập II - Cơ học đất đá và môi trường rời. NXb Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. ISBN:978-604-913-752-5. Hà nội, 8-9/12/2017. Tr.719-727 (đồng tác giả, 02 tác giả-NB Đồng-N Đ M).
29 03-04-2018 Prediction of Shear Strength of Soft Soil Using Machine Learning Methods.CATENA.Volume 166 (2018).pp,181-191.ISSN: 0341-8162.Science Citation Index (SCI). (IF=3.191, 2016).(Q1) https://doi.org/10.1016/j.catena.2018.04.004/ https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S034181621830119X/ Journal homepage: https://www.elsevier.com/locate/catena (Đồng tác giả, 05 TG)
30 30-05-2018 Đặc điểm lũ bùn đá và giải pháp cấu trúc linh hoạt giảm nhẹ tai biến do lũ bùn đá ở vùng núi phía Bắc Việt Nam. Tạp chí Địa kỹ thuật, số 2-3/2018, tr.15-21.(ISSN-0868-279X) (Tác giả chính, 02 TG, Nguyễn Đức Mạnh, Phạm Thu Trang)
31 01-06-2018 Giải pháp giảm thiểu sụt trượt trên các tuyến đường giao thông xây dựng mới và nâng cấp mở rộng ở vùng núi. Tạp chí khoa hoc công nghệ Việt Nam, Bộ KH&CN Việt Nam, số 6/2018. Tr.47-52 (tác giả, 02 TG, Nguyễn Đức Mạnh, Nguyễn Hải Hà)
32 22-09-2018 Evalution of sand –cement column solution for soft soil improvement in the North Coastal Highway, Vietnam. Proceedings of The 4th International Conference VIETGEO 2018 "Geological and geotechnical engineering in response to climate change and sustainable development of infrastructure". Quang Binh, Sep., 2018, Viet Nam, pp.294-302. ISBN:978-604-67-1141-4 (đồng tác giả, 3 TG)
33 26-09-2018 Nghiên cứu ứng dụng giải pháp đất đắp cốt Geocell kết hợp đinh đất và tường cọc khoan nhồi xử lý sự cố sụt trượt đường Hoàng Diệu tại thị trấn Sa Pa. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số đặc biệt 11/2018, ISSN 1859 - 2724, trang 233-241 (tác giả chính, 02 TG)
34 26-10-2018 A novel artificial intelligence approach based on Multi-layer Perceptron Neural Network and Biogeography-based Optimization for predicting coefficient of consolidation of soil.CATENA.Volume 173, February 2019, Pages 302-311. ISSN: 0341-8162.Science Citation Index (SCI). (IF=3.256, 2016, Q1). https://doi.org/10.1016/j.catena.2018.10.004 https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=25155&tip=sid&clean=0 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0341816218304314?dgcid=coauthor Journal
35 30-10-2018 NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM SỨC KHÁNG NHỔ CỌC PHỨC HỢP TRỤ ĐẤT XI MĂNG VỚI ỐNG THÉP CÓ CÁNH. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số 66-10/2018, trang 19-27 (03 tác giả,Phạm Thu Trang, Nguyễn Bá Đồng, Nguyễn Đức Mạnh)
36 06-11-2018 Effect of Compaction on Liquefaction of River and Sea Sand in Hai Phong City, Vietnam. Proceeding 20th SEAGC - 3rd AGSSEA Conference in conjunction with 22nd Annual Indonesian National Conference on Geotechnical Engineering. Jakarta - Indonesia, 6-7 November 2018. ISBN No. 978-602-17221-6-9. PP.382-388 (Đồng tác giả,04 TG).
37 24-11-2018 A Study of Lateral Bearing Capacity of Steel Pipe Pile With Wings Installed in Soil Cement Column in Soft Soil of Vietnam. Tạp chí Giao thông Vận tải, Bộ GTVT, Conference Proceedings - International Conference on Sustainability in Civil Engineering 2018 (ICSCE 2018), 24-25th November 2018, Hanoi, Vietnam. ISSN 2354-0818. pp.66-71. (Đồng tác giả, 04 TG)
38 01-12-2018 NGHIÊN CỨU SỨC MANG TẢI DỌC TRỤC CỦA CỌC PHỨC HỢP TRỤ ĐẤT XI MĂNG KẾT HỢP ỐNG THÉP CÓ CÁNH XOẮN.Tạp chí Địa kỹ thuật, số 4 - 2018, tr57-68 (ISSN-0868-279X) (Đồng tác giả chính, 02 TG, Nguyễn Bá Đồng - Nguyễn Đức Mạnh)
39 16-04-2019 Phòng chống đá lở, đá rơi bằng lưới thép cường độ cao chống ăn mòn. Tạp chí khoa hoc công nghệ Việt Nam, Bộ KH&CN Việt Nam, số 4/2019. Tr. (tác giả, 02 TG, Nguyễn Đức Mạnh, Nguyễn Đình Dũng)
40 30-04-2019 HỆ THỐNG RÀO CHẮN LINH HOẠT GIẢM THIỂU RỦI RO ĐÁ RƠI, ĐÁ LĂN TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG GIAO THÔNG VÙNG NÚI VIỆT NAM. Tạp chí Địa kỹ thuật, số 1+2 - 2019, tr.70-75 (ISSN-0868-279X) (Tác giả chính, 02 TG, Nguyễn Đức Mạnh - Lê Anh Đức)
41 06-05-2019 Development of artificial intelligence models for the prediction of Compression Coefficient of soil: An application of Monte Carlo sensitivity analysis. Science of The Total Environment Volume 679, 20 August 2019, Pages 172-184. ISSN 0048-9697. IF=4,6 ( Q1) (5-Year Impact Factor 4.984). https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004896971932073X https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.05.061 (Tháng chấp nhận đăng: 05-2019 Tháng xuất bản: 08-2019 Số đồng tác giả: 17 Tên các đồng tác
42 23-08-2019 Development of an Artificial Intelligence Approach for Prediction of Consolidation Coefficient of Soft Soil: A Sensitivity Analysis. The Open Construction and Building Technology Journal. ISSN: 1874-8368 ― Volume 13, 2019. DOI: 10.2174/187483680191301????, 2019, 13, 3-00, Publisher Item Identifier (PII): BMS-TOBCTJ-2019-13, Electronic publication date: 23/08/2019
43 23-08-2019 Introduction of landslide hazard in hilly terrains in Vietnam and landslide research planning of Vietnam side in e-Asia JRP. 2019 Annual Meeting of The Japan Landslide Society. Kumamoto city. Japan. 20-23/9/2019. P 138-139. (Hoang Viet Hung, Nguyen Duc Manh, Nguyen Quoc Thanh)
44 15-10-2019 Paralink technology - Stabilization of soft soil method by the soil cement pile with high tensile geosynthetics. "RIFTING, OROGENESIS, AND ACCOMPANIED PROCESSES". Proceedings of the IVth All-Russian symposium with participation of foreign scientists, dedicated to the 90th anniversary of Academician Nikolay Logatchev Irkutsk, 2019, October 14−15, PP.120-123. ISBN 978-5-9908560-7-3. (Nguyen Thai Linh, Nguyen Duc Manh, Nguyen Hai Ha)
45 25-10-2019 ĐẶC ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP XỬ LÝ SỰ CỐ LÚN TRƯỢT ĐƯỜNG DẪN MỐ M2 CẦU BẾN ĐANG TRÊN ĐƯỜNG TRÁNH THÀNH PHỐ NINH BÌNH. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Toàn Quốc VIETGEO2019 "ĐỊA KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG". Vĩnh Long, Việt Nam, 25-26/10/2019. NXB KH&KT. ISBN: 978-604-67-1397-5. Trang 293-299. (Nguyễn Đức Mạnh)
46 31-10-2019 Development of Artificial Neural Networks for Prediction of Compression Coefficient of Soft Soil. CIGOS 2019, Innovation for Sustainable Infrastructure, Proceedings of the 5th International Conference on Geotechnics, Civil Engineering Works and Structures_Volume 54, Cuong Ha-Minh et al. (eds.), Lecture Notes in Civil Engineering 54, pp.1167-1172, (Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2020) (Indexed by Scopus, More information about this series at, http://www.springer.com/series/15087). ISSN 2366
47 22-11-2019 Possible Mechanism and Moving Feature of Deep-seated LandslideB Ban Inh Area, Nguyen Binhdistrict, Cao Bang Province, Vietnam. Procedings of VCRES 2019 International Symposium: "Rock mechanics and Engineering for Sustainable Energy", The 35th VSRM Anniversary ISRM 2019 Specialized Conference. 22-24 November 2019, Hanoi, Vietnam. Publishing house for science and technology, ISBN:978-604-913-909-3, PP206-222. Tác giả (Ng Duc Manh, Tran Quang Hoc.
48 28-11-2019 Features of large-scale landslide at Hau Thao area, Sa Pa town, Lao Cai province. The International Conference GEOTEC HANOI 2019 on “Geotechnics for Sustainable Infrastructure Development”. Phung Duc Long and Nguyen Tien Dung (Editors). Lecture Notes in Civil Engineering, Volume 62, ISBN 978-981-15-2183-6/ ISBN 978-981-15-2184-3 (eBook). https://doi.org/10.1007/978-981-15-2184-3. PP917-922. Indexed by Scopus. http://www.springer.com/series/15087. https://www.springer.com/gp/book/9789811521836.
49 10-01-2020 Thiết lập tỷ lệ mô hình thực nghiệm trong phòng hợp lý phục vụ nghiên cứu ứng xử hệ trụ đất xi măng kết hợp lưới địa kỹ thuật cường độ cao. Tạp chí Địa kỹ thuật, số 1 - 2020, tr.65-72. (ISSN-0868-279X) (Đồng Tác giả, 02 TG, Nguyễn Thái Linh - Nguyễn Đức Mạnh)
50 10-01-2020 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐƯỜNG MỰC NƯỚC VÀ GIẢI PHÁP XỬ LÝ SỤT TRƯỢT BỜ DỐC KHU TÁI ĐỊNH CƯ NẬM KHAO, HUYỆN MƯỜNG TÈ, TỈNH LAI CHÂU. Tạp chí Địa kỹ thuật, số 1 - 2020, tr.28-35. (ISSN-0868-279X) (Tác giả chính, 03 TG, Nguyễn Đức Mạnh - Lê Thị Hồng Vân - Nguyễn Thái Linh)
51 29-02-2020 NGHIÊN CỨU ĐỘ LÚN HỆ CỌC ĐẤT XI MĂNG KẾT HỢP LƯỚI ĐỊA KỸ THUẬT CƯỜNG ĐỘ CAO TRÊN MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. Tập 71, Số 2 (02/2020), 101-112. ISSN 1859 - 2724. (Đồng tác giả Ng Thái Linh-Ng Đức Mạnh-Phạm Hoàng Kiên) https://doi.org/10.25073/tcsj.71.2.5
52 05-03-2020 Chống sụt trượt bờ dốc bằng công nghệ neo đất vĩnh cửu. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM. Bộ KH&CN VN. ISSN2615-9759. Số tháng 3/2020. http://vjst.vn/vn/tin-tuc/2962/chong-sut-truot-bo-doc-bang-cong-nghe-neo-dat-vinh-cuu.aspx (TGC - Ng Đức Mạnh, Lê Anh Đức, Vũ Văn Đạt).
53 12-03-2020 A Novel Hybrid Soft Computing Model Using Random Forest and Particle Swarm Optimization for Estimation of Undrained Shear Strength of Soil. Sustainability. Special Issue Sustainable Geotechnics—Theory, Practice, and Applications. Sustainability, Volume 12, Issue 6 (March-2 2020). ISSN (electronic): 2071-1050. 2020, 12, 2218. IF: 2.592 (2018), SCIE. Received: 8 February 2020; Accepted: 11 March 2020; Published: 12 March 2020 (Open Access) (Đồng tác giả: 10 TG)
54 17-03-2020 Extreme Learning Machine Based Prediction of Soil Shear Strength: A Sensitivity Analysis Using Monte Carlo Simulations and Feature Backward Elimination. Sustainability, Special Issue Computational Modeling Techniques in Sustainable Materials, Systems and Structures. Sustainability, Volume 12, Issue 6 (March-2 2020). ISSN (electronic): 2071-1050. 2020, 12, 2339. IF: 2.592 (2018), SCIE. Received: 9 February 2020; Accepted: 16 March 2020; Published: 17 March 2020 (Open Access) (Đồng tác giả: 7 TG)
55 24-04-2020 Chống xói bề mặt và giảm trượt bờ dốc nền đường theo hướng thân thiện môi trường. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM. Bộ KH&CN VN. ISSN2615-9759. Số tháng 3/2020.http://vjst.vn/vn/tin-tuc/3151/chong-xoi-be-mat-va-giam-truot-bo-doc-nen-duong-theo-huong-than-thien-moi-truong-.aspx. (Nguyễn Đức Mạnh, Nguyễn Đình Dũng)
56 30-06-2020 NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG MANG TẢI DỌC TRỤC TRỤ ĐẤT GIA CỐ BẰNG CHẤT KẾT DÍNH THU NHỎ ĐƯỜNG KÍNH PHẦN DƯỚI CHÂN PF TRONG ĐIỀU KIỆN NỀN ĐẤT KHÁC NHAU Ở VIỆT NAM. Tạp chí ĐỊA KỸ THUẬT. SỐ 3 NĂM 2020. ISSN - 0868 - 279X. pp45-55 (Phạm Thu Trang, Nguyễn Đức Mạnh)
57 23-07-2020 Soft-computing techniques for prediction of soils consolidation coefficient. Manh Duc Nguyen, Binh Thai Pham, Lanh Si Ho, Hai-Bang Ly, Tien-Thinh Le, Chongchong Qi, Vuong Minh Le, Lu Minh Le, Indra Prakash, Le Hoang Son, Dieu Tien Bui. ISSN: 0341-8162. Catena 195 (2020) 104802. https://doi.org/10.1016/j.catena.2020.104802
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2017-05-07 Giáo trình “Khảo sát địa kỹ thuật”, NXB GTVT, Hà Nội 2014.(Đồng tác giả)
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 19-01-2011 18-06-2012 PHẠM THÁI BÌNH Học viên Đề tài “Tương quan về độ bền chống cắt của đất dính mềm yếu xác định từ các phương pháp khác nhau và việc lựa chọn chúng trong tính toán địa kỹ thuật công trình giao thông”. Nội dung chính: - Nghiên cứu tổng quan về độ bền cắt và các phương pháp xác định các tham số đặc trưng sức chống cắt của đất ( , c); - Tổng hợp, phân tích và lựa chọn các tham số sức chống cắt của đất loại sét mềm yếu ở đồng bằng Bắc bộ và đồng bằng Nam bộ; - Xây dựng tương quan về tham số đặc trưng sức chống cắt của đất sét, sét pha trạng thái từ dẻo chảy và chảy được xác định từ thí nghiệm cắt cánh hiện trường, cắt phẳng, cắt bằng máy nén 3 trục sơ đồ cắt UU hay sơ đồ cắt CU; - Tính toán ổn định nền đắp trên đất yếu với tham số (φ, c) của đất nền xác định bằng các phương pháp khác nhau và luận chứng lựa chọn hợp lý tham số sức chống cắt của đất này khi kiểm toán ổn định.
2 10-10-2012 10-04-2013 VŨ TIẾN DŨNG Học viên Đề tài “Nghiên cứu lựa chọn biện pháp xử lý nền đất yếu bằng cố kết hút chân không phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị tại Việt Nam” Nội dung chính: - Đề tài nghiên cứu đặc điểm đất dính mềm yếu ở đồng bằng Bắc bộ và Nam bộ, đặc biệt chú trọng chúng ở các khu đô thị tại các vùng đồng bằng này. Đánh giá hiệu quả xử lý nền đất yếu bằng cố kết hút chân không trên cơ sở phân tích, tính toán lại các số liệu khảo sát, thiết kế và quan trắc tại một số dự án áp dụng giải pháp xử lý nền này ở nước ta.
3 05-12-2012 05-05-2013 PHẠM HỒNG CƯƠNG Học viên Đề tài “Nghiên cứu, lựa chọn hợp lý giải pháp xử lý nền đất yếu bằng bấc thấm trong điều kiện địa kỹ thuật phức tạp phục vụ xây dựng đường ô tô” Nội dung chính: - Nghiên cứu nguồn gốc, sự phân bố và tính chất cơ bản của đất yếu ở Việt Nam. Các phương pháp xử lý nền đất yếu đã và đang được áp dụng ở nước ta. - Nghiên cứu về đặc tính bấc thấm và biện pháp xử lý đất yếu bằng bấc thấm kết hợp gia tải trước. - Luận chứng tính hợp lý của giải pháp xử lý bằng bấc thấm tại một số dự án ở Việt Nam từ đó đưa ra đánh giá về hiệu quả xử lý nền bằng bấc thấm trong điều kiện địa kỹ thuật phức tạp, lấy ví dụ công trình “Đường trục Trung tâm khu đô thị mới Mê Linh”, “Đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng”, “Đường cao tốc Nội Bài Lào Cai”.
4 05-12-2012 05-05-2013 LÊ VĂN HIỆP Học viên Đề tài “Nghiên cứu đánh giá các phương pháp xác định độ cố kết của nền đất yếu khi xử lý bằng kết quả quan trắc địa kỹ thuật trong xây dựng đường ô tô” Nội dung chính: - Nghiên cứu tổng quan về đất yếu và các phương pháp xử lý nền đất yếu trong xây dựng ở Việt Nam; - Các phương pháp quan trắc địa kỹ thuật thường sử dụng khi xử lý nền đất yếu bằng biện pháp thoát nước thẳng đứng kết hợp gia tải trước; - Nghiên cứu về độ cố kết và các phương pháp xác định độ cố kết nền đất yếu theo kết qủa quan trắc địa kỹ thuật; - Phân tích lún và đánh giá độ cố kết nền đất yếu bằng các kết quả quan trắc địa kỹ thuật theo các phương pháp khác nhau.
5 15-11-2013 06-04-2014 THÂN CÔNG THẮNG Học viên Đề tài “Luận chứng lựa chọn hợp lý công nghệ thi công và phương pháp tính toán xử lý nền đất yếu bằng cột đất xi măng trong xây dựng giao thông”. Nội dung chính: - Nghiên cứu đặc điểm về nguồn gốc, sự phân bố và tính chất cơ bản của đất yếu, cũng như các phương pháp xử lý nền đất yếu đang được áp dụng ở nước ta. - Nghiên cứu về các công nghệ thi công và các phương pháp tính toán thiết kế cọc XMĐ đang được áp dụng trên thế giới và Việt Nam. - Thực hiện tính toán kiểm tra cho một công trình cụ thể với năm phương pháp tính toán thiết kế hiện có. - Phân tích và đánh giá các phương pháp tính toán thiết kế cũng như các công nghệ thi công cọc XMĐ khi xử lý nền đất yếu trong điều kiện Việt Nam.
6 15-11-2014 15-05-2015 NGUYỄN XUÂN QUÂN Học viên Đề tài “Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả giảm lún nền đường đầu cầu đắp trên đất yếu trong đô thị bằng cọc đất xi măng có gia cường vải địa kỹ thuật”. Nội dung chính: - Đưa ra các nghiên cứu về sự làm việc đồng thời cọc đất xi măng với vải địa kỹ thuật (“nền” cọc) có xét đến hiệu ứng vòm trong khối đắp đầu cọc. - Nghiên cứu giải pháp tối ưu khi sử dụng cọc đất xi măng kết hợp với vải địa kỹ thuật cho đường dẫn vào đầu cầu đắp trên nền đất yếu nhằm giảm lún và lún lệch giữa mố cầu với đường dẫn vào cầu, lún lệch giữa cọc với phần không gia cố cũng như tăng khả năng chịu tải của nền thiên nhiên khi đắp đất cao.
7 15-03-2015 TRẦN MINH LỢI Nghiên cứu sinh Đề tài "Nghiên cứu xây dựng tương quan giữa một số chỉ tiêu cơ lý của đất yếu thí nghiệm trong phòng và hiện trường ứng dụng trong xây dựng đường ở Miền Đông Nam Bộ". (HD2)
8 20-01-2016 27-01-2018 LÊ VĂN DŨNG Học viên Đề tài "Nghiên cứu mối tương quan giữa đặc tính của đất với chuyển vị ngang trong một công trình xử lý nền đất yếu bằng thoát nước thẳng đứng kết hợp cố kết hút chân không, khu vực thành phố Hồ Chí Minh".
9 15-02-2016 NGUYỄN BÁ ĐỒNG Nghiên cứu sinh Đề tài "Nghiên cứu sự làm việc của cọc đất xi măng phức hợp để xây dựng công trình trên nền đất yếu ở Việt Nam". (HD1)
10 20-01-2017 NGUYỄN THỊ DỊU Nghiên cứu sinh Đế tài "Nghiên cứu sử dụng cọc cát xi măng để xử lý nền đất yếu để xây dựng tuyến đường ven biển khu vực Bắc Bộ". (HD2)
11 25-04-2017 06-01-2018 PHẠM THANH HẢI Học viên Đề tài "Nghiên cứu giải pháp ổn định bờ dốc ta luy dương đoạn tuyến Km 261+111 – Km 261+410 trên đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai".
12 25-04-2017 06-01-2018 ĐỖ HUY HOÀNG Học viên Đề tài "Nghiên cứu đặc điểm mất ổn định và đề xuất giải pháp ổn định bờ dốc ta luy âm đoạn tuyến Km 107+200 – Km 107+500 trên đường Quốc lộ 4D Lào Cai – Sa Pa".
13 10-08-2017 NGUYỄN THÁI LINH Nghiên cứu sinh Đề tài "NGHIÊN CỨU SỰ LÀM VIỆC CỦA CỌC ĐẤT XI MĂNG KẾT HỢP LƯỚI ĐỊA KỸ THUẬT CƯỜNG ĐỘ CAO KHI XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU CHO XÂY DỰNG GIAO THÔNG TRONG ĐIỀU KIỆN ĐẤT NỀN VIỆT NAM" (HD1)

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện