Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Lương Xuân Bính
Năm sinh:
1975
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
19 năm
Bộ môn:
Sức bền vật liệu
Điện thoại:
0983661439
• Sức bền vật liệu, cơ học vật rắn biến dạng, mô hình hóa và phân tích kết cấu;
• Tối ưu hóa kết cấu kỹ thuật;
• Kiểm định, thử tải kết cấu công trình;
• Giải pháp sửa chữa, gia cường kết cấu công trình bằng vật liệu composite.
STT Thời gian Nội dung
1 24-11-1999 Đề tài cấp Bộ: "Xây dựng bộ chương trình giải các bài toán thanh và hệ thanh đơn giản" - B98-35-64 (Tham gia)
2 26-10-2004 Đề tài cấp Bộ: "Xây dựng chương trình tính kết cấu bằng phương pháp phần tử hữu hạn theo mô hình phần tử khối" - B2002-35-34 (Tham gia)
3 02-12-2004 Đề tài cấp Bộ: "Nghiên cứu chế tạo thử Ten xơ mét cơ học đo biến dạng tĩnh" - B2002-35-31 (Tham gia)
4 10-08-2008 Đề tài hợp tác với Công ty CP BAAN: "Nghiên cứu xác định chiều sâu làm việc an toàn và hoạt tải tối đa tác dụng trên ống nhựa xoắn chịu lực HDPE" - (Chủ trì)
5 27-06-2011 Đề tài cấp Bộ: "Tính toán ổn định và chuyển dịch của kết cấu địa kỹ thuật dưới tác dụng của tải trọng động" - B2007-04-39 (Chủ trì)
6 25-12-2013 Đề tài cấp Bộ: "Nghiên cứu tính toán kết cấu mặt đường bản bê tông không đá balat trên đường sắt tốc độ cao" - DT124008 (Chủ trì)
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-10-2002 31-03-2006 Tottori University, Japan Nghiên cứu sinh ngành kỹ thuật xây dựng công trình
2 15-12-2007 24-12-2007 Trường Đại học Giao thông Tây Nam, Trung Quốc Tham quan, nghiên cứu chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học tại Khoa Kỹ thuật Xây dựng - Trường Đại học Giao thông Tây Nam - Trung Quốc
3 27-11-2008 30-11-2008 Đại học SPKT, TP. Hồ Chí Minh Ủy viên Ban Khoa học và phản biện khoa học: International Conference on Computational Solid Mechanics, CSM-2008
4 01-12-2008 30-12-2008 Darmstadt Technical University, Germany Nghiên cứu chương trình đào tạo sau đại học ngành kết cấu xây dựng tại Trường Đại học Darmstadt, CHLB Đức
5 12-11-2010 13-11-2010 Đại học Thái Nguyên Ủy viên Ban Khoa học và phản biện khoa học Hội nghị Khoa học Toàn quốc Cơ học vật rắn biến dạng lần thứ X
6 15-03-2013 16-03-2013 TP. Hưng Yên Tham gia tổ chức Hội thảo Khoa học: "Công nghệ tiên tiến trong sửa chữa công trình cầu" Do Bộ GTVT và UBND Tỉnh Hưng Yên chủ trì.
7 01-10-2014 31-10-2014 Leeds, England Nghiên cứu chương trình đào tạo, nội dung giảng dạy và nghiên cứu tại Khoa kỹ thuật xây dựng, University of Leeds
8 06-08-2015 07-08-2015 Đại học Duy Tân, Đà Nẵng Ủy viên Ban Khoa học và phản biện khoa học Hội nghị Khoa học Toàn quốc Cơ học vật rắn biến dạng lần thứ XII
9 05-06-2016 18-06-2016 Nhật Bản Tham gia chương trình nghiên cứu tìm hiểu University of Tokyo, Tsukuba University, Ibaraki University, Takushoku Univerisity, Showa Women University, Tokyo Metro Company, Dai Nippon Printing Company được tổ chức bởi JICA
10 12-06-2016 13-06-2016 Tokyo, Japan Key note presentation at Seminar jointly organized with EASTS – Japan
11 14-06-2016 15-06-2016 Tokyo, Japan Inviting Presentation at Seminar jointly organized with Japan Society of Civil Engineering (JSCE)
12 19-07-2016 20-07-2016 Sở GTVT - Hà Tĩnh Tham gia tổ chức và báo cáo tại Hội thảo Khoa học: "Giải pháp và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong thiết kế, thi công và quản lý khai thác công trình giao thông ở Việt Nam"
13 28-07-2016 29-07-2016 Đại học Nha Trang, Khánh Hòa Ủy viên Ban Khoa học và phản biện khoa học Hội nghị Khoa học Toàn quốc Vật liệu-Kết cấu Composite: Cơ học, Công nghệ và Ứng dụng
STT Thời gian Bài báo
1 30-09-2001 Lương Xuân Bính, Vũ Văn Thành: Kết hợp phương pháp phần tử hữu hạn và phương pháp giải tích để nâng cao độ chính xác phân tích kết cấu - Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, số 3, tr 47-53.
2 30-03-2002 Lương Xuân Bính: Tính toán kết cấu bản nhiều lớp bằng phương pháp phần tử hữu hạn sử dụng mô hình phần tử khối - Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, số 1, tr 6-12.
3 09-01-2004 Enoki Meiketsu, Binh Xuan Luong, Noboru Okabe and Katsuhisa Itou: Dynamic theory of rigid-plasticity - Proceedings of The 11th International Conference on Soil Dynamics & Earthquake Engineering and The 3rd International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering, Berkeley, USA, Vol.Ⅰ,No. A-08,118 ~ 125, 7th-9th January 2004.
4 09-07-2004 江本 宏明、Luong Xuan Binh、石川 智喜、下向 孝寛、榎 明潔: 動的塑性論を用いた杭の打込みに関する研究 - 第39回地盤工学研究発表会, 論文番号 E.04-779,1555 ~ 1556, 7th - 9th July 2004.
5 21-05-2005 友滝 敦成, Binh Xuan LUONG, 榎 明潔, 寺本 英敬: 模型地盤を用いた地震時の基礎の運動に関する実験的研究 - 土木学会中国支部第57回研究発表会, 会議録,論文番号 Ⅲ-54 ,303 ~ 304, 21st May 2005.
6 08-07-2005 Binh Xuan LUONG and Meiketsu ENOKI: Generalized Limit Equilibrium Method for Dynamic Problems - 第40回地盤工学研究発表会, No. E.04-1016,2029 ~ 2030, 5th -8th July 2005.
7 08-07-2005 石川 智喜, Binh Xuan LUONG, 竹原 秀一, 下向 孝寛, 榎 明潔: 動的塑性理論を用いた杭の打込みに関する研究 - 第40回地盤工学研究発表会, No. K.07-765,1529 ~ 1530, 5th -8th July 2005.
8 09-09-2005 Binh Xuan Luong, Meiketsu Enoki, Shuichi Takehara, Takahiro Yasumori: On The Failure of Retaining Walls under Seismic Loading - 土木学会第60回年次学術講演会, 論文番号 Ⅲ-464,925 ~ 926, 7th-9th Sept. 2005.
9 09-09-2005 片山 将也, Binh Xuan Luong, 榎 明潔, 寺本 英敬: 動的塑性理論を用いた基礎の運動に関する研究 - 土木学会第60回年次学術講演会, 論文番号 Ⅲ-252,503 ~504, 7th-9th Sept. 2005.
10 09-09-2005 花房 卓司, Binh Xuan LUONG, 榎 明潔, 康守 貴祐: 動的塑性論を用いた地震時の擁壁の破壊現象に対する検討 - 土木学会第60回年次学術講演会・講演概要集, 論文番号 Ⅲ-136,271~272, 7th-9th Sept. 2005.
11 31-10-2005 Enoki Meiketsu, Binh Xuan Luong, Noboru Okabe: Dynamic theory of rigid-plasticity - Journal of Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol.25 No. 7-10, pp. 635-647.
12 26-08-2006 Lương Xuân Bính, Enoki Meiketsu: Phương pháp mới tính chuyển vị tương đối của mái dốc dưới tác dụng của tải trọng động đất - Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Toàn quốc Vật Rắn Biến Dạng Lần thứ 8, tr. 96-105, 25 -26/08/2006.
13 26-08-2006 Lương Xuân Bính, Enoki Meiketsu: Generalized limit equilibrium method for analysis of stability and motion of geotechnical engineering structures under earthquakes - Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Toàn quốc Vật Rắn Biến Dạng Lần thứ 8, tr. 106-117, 25 -26/08/2006.
14 07-12-2007 Binh Xuan Luong, Enoki Meiketsu, Thuy Thanh Hoang: A new method to analyse earth pressures and motion of retaining structures under earthquakes - Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học Toàn quốc Lần thứ 8, Tập 5, tr. 31-42, 6-7/12/2007.
15 07-12-2007 Lương Xuân Bính, Đỗ Xuân Quý, Nguyễn Xuân Lựu: Tính toán kết cấu có liên kết dị hướng bằng phương pháp phần tử hữu hạn - Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học Toàn quốc Lần thứ 8, Tập 2, tr. 57-68, 6-7/12/2007.
16 31-05-2008 Enoki Meiketsu, Binh Xuan Luong: Stability and movement analyses of slopes using Generalized Limit Equilibrium Method - Proceedings of the 10th International Symposium on Landslides and Engineered Slopes, Vol.1, pp. 671-677, 2008.
17 29-11-2008 Lương Xuân Bính, Chu Thị Thu Thủy, Vikhone Saynhavong: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp cân bằng giới hạn tổng quát tính ổn định nền đường sắt - Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 24, tr. 80-86, 11/2008.
18 29-11-2008 Lương Xuân Bính, Đỗ Xuân Quý: Tính kết cấu vỏ hầm với mô hình liên kết dị hướng - Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 24, tr. 79-83, 11/2008.
19 29-11-2008 Lương Xuân Bính, Đỗ Xuân Quý: Tính cọc đơn trong nền đất với mô hình liên kết dị hướng - Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 24, tr. 125-130, 11/2008.
20 29-11-2008 Lương Xuân Bính, Đỗ Xuân Quý: Nghiên cứu ứng dụng hàm Solver giải các bài toán kỹ thuật - Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 24, tr. 90-94, 11/2008.
21 29-11-2008 Vũ Đình Lai, Lương Xuân Bính, Vũ Văn Thành: Xây dựng phương pháp thi trắc nghiệm khách quan mới áp dụng cho môn học Sức Bền Vật Liệu - - Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 24, tr. 3-8, 11/2008.
22 30-11-2008 Binh Xuan Luong: An upper bound approach for dynamic rigid-plasticity problems - Proceedings of the International Conference on Computational Solid Mechanics, pp. 45-52, 27-30/11/2008.
23 30-01-2009 Binh Xuan Luong, Vikhone Saynhavong, Thanh Thuy Hoang, Meiketsu Enoki: Development of Generalized Limit Equilibrium Method for the Failure of Retaining Walls under Seismic Loadings - Science Journal of Transportation (International Cooperation Journal, MADI – SWJTU – UTC), No. 1, pp. 165-171, 2009.
24 30-06-2010 Lương Xuân Bính, Đỗ Xuân Quý, Vũ Ngọc Linh: Tính kết cấu thanh có mặt cắt thay đổi bằng phương pháp phần tử hữu hạn - Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 30, tr. 47-52, 2010.
25 13-11-2010 Lương Xuân Bính, Đỗ Xuân Quý: Tính toán nội lực chuyển vị trong tà vẹt ghi đường sắt bằng phương pháp phần tử hữu hạn với mô hình liên kết dị hướng - Kỷ yếu Hội nghị khoa học toàn quốc cơ học vật rắn biến dạng lần thứ 10, tr. 54-58, 2010.
26 30-11-2010 Lương Xuân Bính, Vikhone Saynhavong, Trần Trung Dũng: Phát triển phương pháp cân bằng giới hạn tổng quát tính ổn định mái dốc có xét đến ảnh hưởng của vết nứt - Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 32, tr. 339-344, 2010.
27 30-11-2010 Lương Xuân Bính, Vũ Ngọc Linh: Ứng dụng hàm Solver xác định cơ cấu chảy dẻo của kết cấu - Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 32, tr. 160-163, 2010.
28 30-11-2010 Vũ Văn Thành, Lương Xuân Bính, Vũ Ngọc Trinh: Chế tạo thiết bị thí nghiệm để phối hợp với máy kéo nén vạn năng tạo thành máy thí nghiệm đa công dung - Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 32, tr. 345-349, 2010.
29 30-11-2010 Lương Xuân Bính, Tạ Thị Hiền, Vũ Thị Nga: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả dạy-học môn Sức bền vật liệu - Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 32, tr. 299-304, 2010.
30 30-06-2011 Lương Xuân Bính: Tính ổn định thanh có mặt cắt thay đổi - Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 34, tr. 112-120, 2011.
31 30-06-2012 Lương Xuân Bính, Vũ Văn Thành, Trịnh Minh Hải, Đỗ Xuân Quý, Ong Wee Keong: Ứng dụng công nghệ TYFO FIBWRAP trong sửa chữa khẩn cấp mặt cầu BTCT đảm bảo giao thông - Tạp chí Cầu Đường Việt nam, Số 6, Tr. 8-11, 2012.
32 30-06-2012 Lương Xuân Bính: Một phương pháp tính ổn định mố cầu trên móng nông - Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 38, tr. 7-12, 2012.
33 30-06-2012 Lương Xuân Bính: Phát triển phương pháp cân bằng giới hạn tổng quát tính ổn định mái dốc khi có xét đến nước ngầm - Tạp chí Địa Kỹ Thuật, Số 2, tr. 47-53, 2012.
34 09-12-2012 Xuan Binh Luong, Van Thanh Vu, Giang Lam To, Ong Wee Keong: A Damage Mode of a Prestressed Concrete Beam and Solution for Repair/Strengthening with the Use of Tyfo® Fibrwrap® Systems - Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học Toàn quốc Lần thứ 9, Tập 2, tr. 71-78, 2012.
35 09-12-2012 Lương Xuân Bính, Vũ Ngọc Linh, Đỗ Xuân Quý: Tính toán tấm mặt đường cứng theo mô hình kết cấu có liên kết dị hướng - Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học Toàn quốc Lần thứ 9, Tập 2, tr. 67-70, 2012.
36 01-12-2013 Hồ Sỹ Lành, Lương Xuân Bính: Tính toán ổn định mái dốc có neo tăng cường bằng phương pháp cân bằng giới hạn tổng quát - Tạp chi Giao thông Vận tải, Số đặc biệt, 2013.
37 30-09-2014 Lương Xuân Bính, Đào Ngọc Hùng, Hoàng Thanh Thúy: Nghiên cứu ứng dụng Hàm Solver xác định đường đỏ tối ưu trong thiết kế trắc dọc tuyến đường - Tạp chí Khoa học GTVT, Số 46, 9/2014.
38 29-11-2014 Vũ Đình Lai, Lương Xuân Bính: Về một lý thuyết cơ học mới - Tạp chí Cầu đường Việt Nam, Số 11/2014.
39 28-02-2015 Lương Xuân Bính, Vũ Văn Thành: Nghiên cứu giải pháp sửa chữa/gia cường kết cấu bằng vật liệu cốt sợi cường độ cao nhựa Polymer (FRP) - Ứng dụng sửa chữa khẩn cấp đảm bảo giao thông các cầu trên địa bàn tỉnh Hải Dương - Kỷ yếu Hội thảo Câu lạc bộ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 46, 2015.
40 07-08-2015 Lương Xuân Bính, Vũ Văn Thành, Vũ Ngọc Trinh: Nghiên cứu giải pháp sửa chữa/gia cường kết cấu thép đường ống chịu áp lực đối xứng trục bằng vật liệu FRP - Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị Khoa học Toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XII, Ngày 6-7/8/2015, Tại Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng.
41 30-11-2015 Lương Xuân Bính, Vũ Văn Thành, Hà Văn Quân, Nguyễn Hùng Phong: Nghiên cứu giải pháp gia cường khả năng chịu nén của cột/trụ bê tông cốt thép công trình cầu bằng vật liệu Polyme cốt sợi cường độ cao (FRP) - Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số đặc biệt – Tháng 11/2015.
42 31-12-2015 Lương Xuân Bính, Đỗ Xuân Quý: Tính ổn định thanh chịu nén có liên kết dị hướng - Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 49 – Tháng 12/2015.
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2011-05-30 Sách: "Bài tập Sức Bền Vật Liệu" - Nhà xuất bản Giao thông Vận tải - Tham gia biên soạn
2 2011-05-30 Giáo trình: "Tính toán thiết kế và thi công đường sắt không đá kiểu tấm bản" - Nhà xuất bản Giao thông vận tải - Tham gia biên soạn
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 01-03-2007 31-08-2007 Đỗ Xuân Quý Học viên
2 01-03-2007 31-08-2007 Chu Thị Thu Thủy Học viên
3 01-03-2007 31-08-2007 Trần Trung Dũng Học viên
4 01-04-2010 30-09-2010 Trần Anh Dũng Học viên
5 01-05-2010 30-11-2010 Trần Nhật Thăng Học viên
6 01-03-2011 30-09-2011 Vũ Ngọc Linh Học viên
7 01-04-2011 29-10-2011 Lê Gia Khuyến Học viên
8 01-04-2011 29-10-2011 Nguyễn Đức Hiếu Học viên
9 01-04-2011 29-10-2011 Soukha Yokashi Học viên
10 01-12-2011 Đỗ Xuân Quý Nghiên cứu sinh
11 01-10-2012 30-03-2013 Hồ Sỹ Lành Học viên
12 01-10-2012 30-03-2013 Lê Việt Anh Học viên
13 01-10-2012 30-03-2013 Hà Văn Quân Học viên
14 01-10-2012 30-03-2013 Đào Ngọc Hùng Học viên
15 01-10-2013 29-03-2014 Trần Trọng Tài Học viên

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện