Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Thị Hòa
Năm sinh:
1974
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Khoa học Cơ bản
Thâm niên giảng dạy:
19 năm
Bộ môn:
Vật lý
Điện thoại:
0904463246
• 1. Các nghiên cứu cơ bản về Vật lý đại cương
• 2. Các nghiên cứu chuyên sau về tính chất cơ học, tính chất nhiệt học của các kim loại, hợp kim, màng mỏng và siêu mạng.
• 3. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ, áp suất lên quá trình biến dạng của kim loại, hợp kim và các quá trình khuếch tán trong kim loại, hợp kim
STT Thời gian Nội dung
1 30-12-2005 Nghiên cứu biến dạng dẻo của kim loại bằng phương pháp mô men
2 20-12-2006 Nghiên cứu biến dạng phi tuyến của hợp kim bằng phương pháp mô men
3 22-12-2008 Ảnh hưởng của biến dạng lên quá trình khuếch tán của các kim loại và hợp kim
4 20-12-2011 Nghiên cứu biến dạng đàn hồi và phi tuyến của tinh thể lượng tử
5 20-12-2017 Nghiên cứu tính chất nhiệt động và đàn hồi của màng mỏng kim loại bằng phương pháp mô men
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 05-08-1996 15-08-1998 Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội Học viên Cao học Khoá 6, Khoa Vật lý, chuyên ngành Vật lý lý thuyết và Vật lý toán. Tên luận văn: "Nghiên cứu biến dạng dẻo của kim loại và hợp kim thay thế A-B"
2 30-12-2002 10-11-2007 Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội Nghiên cứu sinh tại Khoa Vật lý, chuyên ngành Vật lý lý thuyết và Vật lý toán. Tên luận án: "Nghiên cứu biến dạng đàn hồi - phi tuyến và quá trình truyền sóng đàn hồi của kim loại, hợp kim bằng phương pháp mô men"
3 25-05-2010 15-09-2010 Trường ĐH Dunarea de Jos (Rumani) Thực tập sinh sau Tiến sĩ, chuyên ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán. Hướng nghiên cứu:"Nghiên cứu quá trình biến dạng đàn hồi và phi tuyến của một số vật liệu dùng tròng ngành giao thông vận tải"
STT Thời gian Bài báo
1 16-06-1999 Critical Shearing Resistance for Al, Ag, Fe Metallic Crystals
2 15-05-2004 Application of Statistical Moment Method to Elastic-Plastic Fracture of Metals
3 10-08-2005 Application of Statistical Moment 3ethod to F.C.C and B.C.C Metals: Elastic Constants, Isothermal Bulk Modulus, and Young’s Modulus
4 08-05-2006 Study of Non-linear Deformation of Binary Alloys with Body-Centred Cubic Structure
5 15-07-2006 Mechanical properties and defect structures of nanoscale materials by AB initio molecular dynamics and temperature lattice green’s function methods
6 09-10-2006 Nonlinear Deformation of Binary Alloys Investigated by Statistical Moment
7 10-11-2006 Study of Non-linear Elastic Deformation of Metals
8 28-12-2006 Equation of State and Thermodynamic Properties of BCC. Metals
9 15-05-2007 Effect of Stress on Defect Diffusion in Metals
10 30-11-2007 Study of Ideal Strengths of Metals and Alloys by Statistical Moment Method: Temperature Dependence
11 18-06-2008 Calculation of Elastic Constants of Cubic Metals by Statistical Moment Method: Temperature Dependence
12 24-12-2008 First principles calculations of thermodynamic and mechanical properties of high temperature bcc Ta-W and Mo-Ta alloys
13 20-08-2010 Study of nonlinear deformatios of binary alloys with cubic structure
14 10-05-2011 Investigation of elastic constants and moduli of binary alloys by statistical moment method
15 26-05-2011 Theoretical and Experimental study on Cryogenic freezing of raspberries and blueberie
16 20-07-2011 Study of nonlinear elastic deformation of quantum-crystals
17 17-08-2011 Study the temperature dependence of Elastic Modulus and Constants of Binary Alloys with Cubic Structure by Statistical Moment Method
18 12-06-2013 Coefficients of thermal expansion of thin metal films investigated using the statistical moment method
19 20-08-2013 Investigation of thermodynamic properties of metal thin film by statistical moment method
20 15-04-2014 Lattice constant of thin metal films investigated by Statistical Moment Method
21 30-04-2014 Study of Thermodynamic Properties of AuCu Superlattice by the Statistical Moment Method
22 10-08-2014 Themodynamic properties of free standing thin metal films investigated using Statistical Moment method: Temperature and Pressure dependence
23 15-04-2015 Theoretical investigation of the thermodynamic properties of metallic thin films
24 25-12-2015 Study thermodynamic properties of thin metal films using statistical moment method
25 02-03-2016 Mechanical properties of metallic thin films: theoretical approach
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2011-10-05 Vật lý đại cương (Tập 1: Cơ - Nhiệt) - NXB Giao thông vận tải
2 2016-12-03 Vật lý (Dùng cho Sinh viên Khối ngành Kỹ thuật) - NXB Giao thông vận tải
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 Học viên
2 05-04-2010 19-12-2010 Nguyễn Tạ Hoàng Kiều Học viên Nghiên cứu quá trình biến dạng đàn hồi và phi tuyến của các tinh thể lượng tử
3 08-04-2014 16-12-2014 Lê Duy Hoà Học viên Nghiên cứu các tính chất đàn hồi của hợp kim thay thế A-B có khuyết tật
4 03-02-2015 26-09-2015 Trần Thị Cẩm Loan Học viên Nghiên cứu các tính chất nhiệt động của hợp kim xen kẽ
5 03-02-2015 26-09-2015 Tăng Thị Huê Học viên Nghiên cứu các tính chất nhiệt động của hợp kim thay thế A-B có nguyên tử C xen kẽ
6 06-12-2015 07-05-2016 Nguyễn Thị Như Hoa Học viên NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT NHIỆT ĐỘNG CỦA HỢP KIM THAY THẾ AB XEN KẼ NGUYÊN TỬ C VỚI CẤU TRÚC LẬP PHƯƠNG TÂM DIỆN DƯỚI TẤC DỤNG CỦA ÁP SUẤT
7 06-12-2015 10-05-2016 Lương Xuân Phương Học viên Nghiên cứu tính chất nhiệt động của hợp kim xen kẽ AB trong cấu trúc lập phương tâm khối (LPTK) bằng phương pháp thống kê mômen (PPTKMM)

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện