Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Bùi Thị Vân
Năm sinh:
1972
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Lý luận Chính trị
Thâm niên giảng dạy:
1995 năm
Bộ môn:
Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin
Điện thoại:
0947830056
• - Công nghiệp hóa, hiện đại hóa - Kinh tế tư nhân - Kinh tế tri thức - Văn hoá ứng
STT Thời gian Nội dung
1 15-10-2000 Vai trò của Nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam
2 04-05-2005 Kinh tế tri thức với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam
3 10-06-2010 Vai trò và giải pháp phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam.
4 08-09-2016 Thực trạng và giải pháp nâng cao văn hóa ứng xử cho sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
2
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2016-09-08 Tìm hiểu những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện