Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Phương Duy
Năm sinh:
1973
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
19 năm
Bộ môn:
Cầu hầm
Điện thoại:
0437668029
• Chẩn đoán, quan trắc, đánh giá tuổi thọ kết cấu công trình cầu
• Ứng xử tương tác trong thi công Hầm và công trình ngầm
• Phân tích ứng xử các dạng kết cấu công trình tường chắn, neo đất, gia cố nền đất
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 15-09-2001 23-12-2003 Paris - Pháp, ENPC (Ecole Nationale des Ponts et Chaussees) Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại trung tâm thí nghiệm cầu đường (Laboratoire Central des Ponts et Chaussees -LCPC)
2 15-01-2004 15-02-2006 Canada, Đại học tổng hợp Laval Nghiên cứu sau tiến sĩ tại khoa công trình, đại học tổng hợp Laval
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện