Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Chu Quang Chiến
Năm sinh:
1977
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
17 năm
Bộ môn:
Đường sắt
Điện thoại:
0912145748
• Nghiên cứu tính toán kết cấu tầng trên đường sắt
STT Thời gian Nội dung
1 29-12-2006 Chủ trì đề tài NCKH cấp Trường: Nghiên cứu tính toán nội lực và ổn định đường ray hàn liền đặt trên cầu
2 05-10-2016 Tham gia đề tài NCKH cấp Bộ: Sổ tay động lực học đường sắt
3 02-12-2016 Tham gia đề tài NCKH cấp Trường: Nghiên cứu tính toán thiết kế tiêu chuẩn nền đắp đường sắt cao tốc theo trạng thái biến dạng của đất
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2016-05-05 Thiết kế công trình ga đường sắt đô thị

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện