Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Thị Cẩm Nhung
Năm sinh:
1978
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
15 năm
Bộ môn:
Cầu hầm
Điện thoại:
0947610939
• + Phân tích động công trình + Ứng xử phi tuyến hình học (biến dạng lớn) của kết cấu và phi tuyến vật liệu + Quan trắc và phát hiện hư hỏng của kết cấu công trình + Mô hình và mô phỏng ứng xử của vật liệu mới(piezo điện, composite)
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 02-09-1995 30-06-2000 Việt Nam Kỹ Sư Xây dựng Cầu hầm, Trường Đại học Giao Thông Vận tải
2 01-09-2001 01-07-2003 Belgium ThS, 2003, Đại học Liêge, Vương Quốc Bỉ
3 28-10-2008 01-03-2013 Belgium TS, 2013, Đại học Bruxelles, Vương Quốc Bỉ
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2015-05-03 Cơ Sỏ Công Trình Cầu, NXB GTVT, 2015, Tham gia
2 2016-05-14 Công Trình Nhân Tạo F1, NXB GTVT, 2016, tham gia
3 2016-08-04 Mố Trụ Cầu, NXB Đại Học Vinh, 2016, tham gia

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện