Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Lương Thị Thu Hường
Năm sinh:
1977
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Lý luận Chính trị
Thâm niên giảng dạy:
14 năm
Bộ môn:
Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin
Điện thoại:
0912983899
• Triết học. chính trị, tôn giáo, văn hóa
STT Thời gian Nội dung
1 24-02-2014 Luận án tiến sĩ: "Islamism trong bối cảnh toàn cầu hóa"
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 13-08-2001 15-08-2003 Đại học GTVT Đề tài cấp trường "Thực trạng công tác tư tưởng trong sinh viên ĐHGTVT hiện nay"
2 15-01-2016 20-12-2017 Đại học GTVT Đề tài cấp trường " Chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan và một số vấn đề đặt ra hiện nay"
STT Thời gian Bài báo
1 15-02-2010 Lương Thị Thu Hường, "Những vấn đề nổi lên của chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo hiện nay", Tạp chí Công an Nhân dân (2), tr. 118-120.
2 15-05-2010 Lương Thị Thu Hường, " Một vài suy nghĩa về tác đoọng của toàn cầu hóa đối với Islam giáo", Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo (5), tr. 61-65.
3 12-12-2011 Lương Thị Thu Hường, "Một số vấn đề triết học Islam trong bối cảnh toàn cầu hóa", Kỷ yếu Hội thảo KH: Một số vấn đề triết học tôn giáo hiện nay, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, NXB Tôn Giáo, HN.
4 10-05-2013 Lương Thị Thu Hường, "Vai trò của tôn giáo trong bối cảnh toàn cầu hóa", Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo (123), tr.9-17.
5 12-09-2013 Lương Thị Thu Hường, "Về thuật ngữ Islamism" (Chủ nghĩa Islam giáo), Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo (123), tr.69-78.
6 12-03-2014 Lương Thị Thu Hường, "Nguyên nhân xuất hiện của Islamism hiên nay",Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo (129), tr.16-28.
7 17-07-2014 Lương Thị Thu Hường, "Bản chất của Islamism hiên nay",Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo (133), tr.117-126.
8 12-03-2015 Lương Thị Thu Hường, "Chủ nghĩa Islam khủng bố và một số vấn đề đặt ra",Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo (139), tr.60-72.
9 12-08-2015 Lương Thị Thu Hường, "Chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan hiên nay",Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam (89), tr.54-97.
10 11-12-2015 Lương Thị Thu Hường, "Khái quát tư tưởng và phong trào tiêu biểu của một số trào lưu Islam giáo",Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo (147), tr.85-97.
11 12-03-2016 Lương Thị Thu Hường, "Về "Tự ngôn của Zarathustra" trong "Zarathustra đã nói như thế",Tạp chí Triết học số 3 (298), tr.65-71.
12 12-12-2016 Lương Thị Thu Hường, "Nguyên nhân trỗi dậy của tôn giáo trong kỷ nguyên mới", Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: Tôn giáo và đạo đức trong xã hội hiện đại, Trường ĐHKHXH&NV, Trung tâm nghiên cứu tôn giáo và đương đại, Khoa Triết học.
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2016-07-15 Đồng chủ biên Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (Sách Tham khảo), Nxb Giao thông.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện