Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Vũ Phương Thảo
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
17 năm
Bộ môn:
Công trình giao thông công chính và môi trường
Điện thoại:
0912375125
• Vật lieu mới, Thoát nước bền vững
STT Thời gian Nội dung
1 01-01-2012 Thư ký khoa học Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu chế tạo bê tông asphalt cốt sợi trong điều kiện nhiệt độ cao
2 01-01-2014 Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ GTVT: Nghiên cứu đặc tính chịu mỏi của bê tông asphalt nóng tăng cường cốt sợi thủy tinh và khả năng áp dụng vật liệu này trong mặt đường bê tông asphalt ở Việt nam.
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-01-2012 31-12-2012 Việt Nam Nghiên cứu chế tạo bê tông asphalt cốt sợi trong điều kiện nhiệt độ cao
2 01-01-2014 31-12-2014 Việt Nam Nghiên cứu đặc tính chịu mỏi của bê tông asphalt nóng tăng cường cốt sợi thủy tinh và khả năng áp dụng vật liệu này trong mặt đường bê tông asphalt ở Việt nam.
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2016-08-01 Quá trình cơ bản trong công nghệ môi trường

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện