Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Trần Quang Học
Năm sinh:
1977
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
15 năm
Bộ môn:
Trắc địa
Điện thoại:
0963814555
• Trắc địa công trình, quan trắc và GIS ứng dụng
STT Thời gian Nội dung
1 Đề tài Tiến sỹ (2012): "Nghiên cứu phương pháp thành lập lưới cơ sở trong xây dựng cầu ở vùng có độ cao lớn".
2 Đề tài NCKH cấp cơ sở (2015): "Nghiên cứu phương pháp xử lý kết hợp trị đo bằng công nghệ GPS, máy toàn đạc điện tử trong hệ tọa độ phẳng và hệ tọa độ không gian khi thành lập lưới trắc địa công trình".
3 Đề tài NCKH cấp cơ sở (2017): "Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý cơ sở dữ liệu hạ tầng giao thông bằng công nghệ GIS".
4 30-12-2005 Đề tài NCKH cấp Bộ (2003-2005): "Ứng dụng máy toàn đạc điện tử trong xây dựng công trình giao thông". Vai trò: Tham gia
5 31-10-2007 Đề tài Luận văn Thạc sỹ (2007): "Nghiên cứu phương pháp quan trắc và xử lý số liệu chuyển dịch ngang mố trụ cầu ở Việt Nam".
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-09-2005 31-10-2007 Đại học Mỏ-Địa Chất Trình độ Thạc sỹ
2 15-11-2008 13-12-2012 Đại học Tổng hợp Trắc địa Bản đồ Mátxcơva Trình độ Tiến sỹ
STT Thời gian Bài báo
1 Khảo sát độ chính xác điểm mặt bằng của thiết bị bay không người lái UAV trong thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn. Hội thảo quốc tế tại trường DH Giao thông Vận tải tháng 12/2017.
2 Nghiên cứu phát triển mô hình quản lý cơ sở dữ liệu hạ tầng giao thông đường bộ và ứng dụng trên một số tuyến đường chính tại quân Đống Đa TP. Hà Nội. Tạp chí GTVT, năm 2017.
3 Nghiên cứu xây dựng mô hình dự báo lún phù hợp trong phân tích và dự báo lún nền đất yếu từ kết quả quan trắc. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, Tập 58 kỳ 4(2017) 93-100.
4 Giải pháp quan trắc sạt trượt đất tại Km7+500, tuyến đường 152 từ Sapa đi Bản Dền. Hội thảo quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ, khoa Công trình 2018.
5 23-08-2007 Quan trắc chuyển dịch ngang mố trụ cầu bằng phương pháp hướng chuẩn. Tạp chí khoa học GTVT số 18, năm 2007.
6 19-11-2009 Phương pháp xử lý số liệu đường chuyền khuyết phương vị. Tạp chí khoa học GTVT số 28, năm 2009.
7 15-06-2011 Phương pháp tính chuyển hệ tọa độ nhà nước về hệ tọa độ công trình. Tạp chí khoa học GTVT số 34, năm 2011.
8 09-02-2012 Учет влияния кривизны Земли при инженерно-геодезических работах // М.- Геодезия и аэрофотосъемка. -№ 1. -2012.
9 20-04-2012 Оценка точности вычисления координат в проекции Гаусса-Крюгера по результатам спутниковых измерений. М.- Геодезия и аэрофотосъемка. -№ 2. -2012.
10 05-02-2014 Nghiên cứu phương pháp xử lý kết hợp trị đo bằng GPS và máy toàn đạc điện tử trong hệ tọa độ phẳng khi thành lập lưới trắc địa công trình. Tạp chí KH GTVT số .... năm 2014.
11 25-04-2015 Khảo sát biến dạng chiều dài khi thiết kế và thi công tuyến đường có chiều dài lớn. Tạp chí Cầu đường, số 4 năm 2015.
12 25-12-2015 Nghiên cứu phương pháp xử lý kết hợp trị đo GPS và máy toàn đạc điện tử trong hệ tọa độ vuông góc không gian khi thành lập lưới trắc địa công trình. Tạp chí khoa học GTVT, số 49 năm 2015
13 28-04-2017 Nghiên cứu phương pháp chuyền độ cao qua sông lớn bằng công nghệ GPS khi thành lập lưới độ cao trong xây dựng cầu. Tạp chí khoa học GTVT, số 56 năm 2016.
14 17-05-2017 Nghiên cứu ứng dụng GIS trong quản lý thu gom rác thải đô thị. Tạp chí GTVT, năm 2017.
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 20-09-2014 25-06-2015 Nguyễn Đình Đức Học viên Nghiên cứu thành lập lưới khống chế trắc địa trong xây dựng tuyến đường có chiều dài lớn.
2 01-12-2015 30-06-2016 Thiều Thị Hà Chi Học viên Nghiên cứu ứng dụng đo cao GPS trong trắc địa công trình

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện