Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Đặng Xuân Ngọc
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Lý luận Chính trị
Thâm niên giảng dạy:
14 năm
Bộ môn:
Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin
Điện thoại:
0939038694
• Triết học, giáo dục đại học
STT Thời gian Nội dung
1 Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp bộ: Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên các trường đại học khối kỹ thuật
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 Sách tham khảo: Tìm hiểu những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện