Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Văn Chính
Năm sinh:
1978
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
16 năm
Bộ môn:
Trắc địa
Điện thoại:
0243.7663441
• - Ứng dụng các công nghệ trắc địa hiện đại trong xây dựng và khai thác đường ô tô. - Nghiên cứu ứng dụng giải pháp trắc địa phục vụ kiểm soát chất lượng xây dựng và an toàn khai thác công trình giao thông - Nghiên cứu công nghệ và phương pháp quan trắc chuyển vị công trìn giao thông
STT Thời gian Nội dung
1 12-01-2008 Nghiên cứu đánh giá độ chính xác đo cao của máy TĐĐT phục vụ xây dựng công trình giao thông, mã số T2005- CT12.
2 10-12-2009 Nghiên cứu ảnh hưởng độ lớn góc đứng đến độ chính xác đo hiệu độ cao của máy TĐĐT, mã số T2009- CT01.
3 07-01-2011 Nghiên cứu ảnh hưởng góc nghiêng mặt gương đến kết quả đo cao của máy TĐĐT, mã số T2010- CT08.
4 10-01-2012 Nghiên cứu ứng dụng đo cao bằng công nghệ GPS trong xây dựng đường ô tô, mã số NCS2011- CT08.
5 22-06-2012 Nghiên cứu các thông số ảnh hưởng đến độ chính xác đo cao bằng công nghệ GPS phục vụ xây dựng công trình giao thông, mã số T2009- CT01.
6 18-09-2013 Nghiên cứu phương pháp bố trí và kiểm tra độ cao bằng máy TĐĐT trong thi công nút giao khác mức và đường trên cao, mã số T2013- CT25.
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian Bài báo
1 13-08-2008 Phương pháp thành lập lưới đường chuyền cấp 2 bằng công nghệ GPS trong khảo sát đường ô tô- Tạp chí cầu đường Việt Nam số 8+9/2008
2 16-06-2010 Đánh giá ảnh hưởng của sai số ngắm gương đến kết quả đo cao lượng giác bằng máy TĐĐT- Tạp chí khoa học GTVT số 32- Trường đại học GTVT
3 12-12-2012 Đánh giá ảnh hưởng của điều kiện khí quyển khi đo bằng máy TĐĐT và giải pháp khắc phục trong điều kiện Việt Nam- Tạp chí khoa học GTVT số 40- Trường đại học GTVT
4 12-06-2013 Đánh giá độ chính xác đo cao bằng máy TĐĐT trong điều kiện Việt Nam- Tạp chí cầu đường Việt Nam số 6/2013
5 16-07-2013 Ứng dụng máy TĐĐT phục vụ bố trí và kiểm tra độ cao trong thi công nút giao khác mức và đường trên cao trong điều kiện Việt Nam- Tạp chí giao thông vận tải số 7/2013 (Bộ GTVT)
6 18-08-2015 Nghiên cứu phương pháp thành lập lưới quan trắc chuyển vị ngang khi xây dựng nền đường ô tô đắp trên đất yếu- Tạp chí cầu đường số 8/2015
7 15-04-2016 Ảnh hưởng của chiều dài cạnh đường chuyền cấp 2 và chiều dài tia ngắm khi sử dụng máy toàn đạc điện tử bố trí vị trí mặt bằng trong thi công đường ô tô- Tạp chí khoa học giao thông vận tải số 51- tháng 4/2016
8 23-12-2016 Giải pháp kiểm định bán kính đường cong nằm nhằm nâng cao an toàn giao thông trên đường cong nằm. Kỷ yếu nhà khoa học trẻ ngành Giao thông vận tải năm 2016 (Đồng tác giả cùng TS Trần Văn Long- Khoa KHCB- ĐH GTVT)
9 01-02-2017 Đảm bảo độ chính xác khớp nối vị trí mặt bằng giữa tuyến đường và các công trình xây dựng trong khu vực- Tạp chí khoa học giao thông vận tải số 56- tháng 2/2017 (Đồng tác giả cùng ThS. Hồ Sỹ Diệp)
10 01-07-2018 Một số bất cập trong tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức quan trắc biến dạng công trình ở Việt Nam
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2016-07-06 Trắc địa đại cương

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện